Van een onzer correspondenten.

Door Vijay Jayaraj.

Gisteren, op 23 augustus, landde India een ruimtevaartuig nabij de zuidpool van de maan – een historische prestatie die slechts door drie andere landen kan worden geëvenaard en die mogelijk wordt gemaakt door het grotendeels ongeremde gebruik van fossiele brandstoffen door het subcontinent.

De versnelling van het steenkoolverbruik tussen 2000 en 2020 speelde een cruciale rol bij het brengen van elektriciteit naar honderden miljoenen en het inluiden van een nieuw tijdperk van economische groei en verbeterde levensstandaard. Zozeer zelfs dat een land dat ooit niet eens genoeg voedsel voor zijn bevolking had, nu geld heeft voor ruimtemissies.

In 2020 had het aantal Indiërs met toegang tot elektriciteit 99% bereikt. Ja, fossiele brandstoffen hebben de levens van honderden miljoenen mensen verbeterd.

India is een land met een lange geschiedenis van energiearmoede: een term die de strijd van miljoenen mensen om toegang te krijgen tot basis-elektriciteit samenvat. In 1995 had slechts ongeveer 50% van de mensen toegang tot elektriciteit. Grote delen van de bevolking hadden te kampen met een beperkte economische ontwikkeling en ondermaats onderwijs, gezondheidszorg en algemene levenskwaliteit. Huizen waren na zonsondergang in duisternis gehuld, wat de productiviteit belemmerde en de kansen beperkte.

De situatie begon begin jaren 2000 te veranderen toen de Indiase regering zich ertoe verplichtte de toegang tot elektriciteit uit te breiden. Een van de belangrijkste factoren was het gebruik van fossiele brandstoffen, vooral steenkool.

Steenkool is een goedkope en overvloedige energiebron en zeer geschikt voor grootschalige energieopwekking. India maakte gebruik van zijn overvloedige steenkoolreserves en begon aan een reis om de energiearmoede te verlichten, de industriële groei aan te wakkeren en de levens van miljoenen mensen te verbeteren.

In 2022-2023 is energie uit kolen gestegen naar 73%.

Elektrische verlichting heeft kerosinelampen vervangen, waardoor de luchtkwaliteit binnenshuis is verbeterd en de gevaren voor de gezondheid zijn verminderd. Het heeft ook de onderwijsmogelijkheden uitgebreid door studenten in staat te stellen na zonsondergang te studeren. De dagelijkse routines zijn getransformeerd omdat huishoudens activiteiten kunnen ondernemen die ooit beperkt waren tot daglicht.

Elektrische apparaten zoals koelkasten en wasmachines maakten het leven comfortabeler en gemakkelijker. Vrouwen die bevrijd zijn van het werk van het met de hand wassen van kleding en het koken boven rokerige vuren, zijn beter gepositioneerd voor onderwijs- en beroepsmogelijkheden.

Industrieën variërend van productie en landbouw tot informatietechnologie hebben kunnen gedijen met een consistente stroomvoorziening. Als gevolg hiervan is de Indiase werkgelegenheid de afgelopen twintig jaar in snel tempo gegroeid.

De vooruitgang van India bij het uitroeien van armoede en het verbeteren van onderwijs, gendergelijkheid en sanitaire voorzieningen sluit aan bij de ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen’ van de Verenigde Naties.

Tijdens het fiscale jaar dat eindigde in maart 2022 was de door steenkool opgewekte elektriciteit verantwoordelijk voor 72% van alle elektriciteit die door de 1,3 miljard inwoners van het land werd verbruikt. In 2022-2023 is dit gestegen naar 73%.

Vijay Jayaraj.

Een beroemde social media influencer zei ooit:

‘Feiten geven niets om gevoelens.’

Indiërs die trots zijn op hun prestaties op de maan en genieten van economische verbeteringen, hoeven zich niets aan te trekken van de vijandigheid van westerse leiders tegen de fossiele brandstoffen die hun toekomst zo veel rooskleuriger hebben gemaakt.

***

Bron hier.

***