De Sociaal-Economische Raad, energieproducenten, overheid en belangengroepen onderhandelen al maanden over bindende afspraken over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. In juli a.s. moet het akkoord er liggen. Greenpeace dat bij veel mensen de indruk wekt een terroristische organisatie te zijn, voert de druk op en doorbreekt het stilzwijgen over het debat, omdat de milieuactivisten vinden dat de besprekingen te langzaam naar hun zin gaan.

De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert kabinet en parlement over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid. Ook voert de SER bestuurlijke en toezichthoudende taken uit. In de SER werken onafhankelijke kroonleden, werkgevers en werknemers samen.

De SERDe besprekingen gaan over het Energieakkoord, een blauwdruk voor een toekomstig energiebeleid.

Greenpeace gaat nu over op de bekende tactiek, ze opent een website waar de bedrijven genoemd staan die volgens de activisten niet echt meewerken. Greenpeace wil de komende weken via de website de druk opvoeren op bedrijven die volgens de actieorganisatie nog niet genoeg aan geldverslindende zogenaamde duurzame activiteiten doen.

Wat is de volgende stap als bedrijven niet coöperatief zijn? Dat laat zich raden.
Pompstations van Shell bezetten? Slangen doorsnijden? Adviseren geen benzine van Shell meer te kopen? Blokkade’s van Shell pompstations? Allemaal acties uit het verleden van Greenpeace als de activisten hun zin niet kregen.
Geen verf meer van Akzo kopen? Geen plastics van DSM meer afnemen? Geen energie meer van de grote energiemaatschappijen afnemen?

Onderzoek

Nu tovert Greenpeace in het kader van de onderhandelingen over een Energieakkoord een onderzoek op tafel dat verricht is door het Duitse lucht- en ruimtevaartcentrum (DLR) op basis van een gedetailleerde scenariostudie.
En de conclusie van dat onderzoek?

Alle Nederlandse kolencentrales en de kerncentrale in Borssele kunnen dicht vóór 2020.

Dat is merkwaardig want Duitsland bouwt in hoog tempo 23 kolengestookte centrales die ieder 13 miljoen ton CO2 per jaar uitstoten, dus totaal op een paar kilo na, 300 miljoen ton CO2 PER JAAR.

De campagneleider klimaat en energie van Greenpeace zegt dat Nederland volgens de studie in 2020 maar liefst 30 procent minder CO2 kan uitstoten ten opzichte van 1990.

In 1990 stootte Nederland 160 miljoen ton CO2 uit, in 2012 was dat iets meer dan 170 miljoen ton.
Wat heeft het voor zin om in Nederland 50 miljoen ton CO2 uitstoot te besparen als er tegelijkertijd in Duitsland 23 nieuwe kolencentrales worden gebouwd die zes keer zoveel CO2 per jaar uitstoten als Nederland volgens de Duitse studie in 2020 zou kunnen besparen?

Greenpeace doet aan volksverlakkerij

We vinden dan ook dat Greenpeace de Nederlandse bevolking voor de gek houdt. Greenpeace zegt dat de CO2 besparing cruciaal is om de klimaatverandering tegen te gaan, want de realiteit is, volgens Greenpeace, dat de uitstoot van CO2 in Nederland sinds 1990 alleen maar is gestegen.

Nu valt een stijging van 160 miljoen ton CO2 in 1990 naar ongeveer 170 miljoen ton CO2 in 2012 reuze mee, maar Greenpeace liegt als het zegt dat CO2 verantwoordelijk is voor de klimaatverandering.
Er is niet één wetenschappelijke studie waarmee Greenpeace die stelling kan onderbouwen. Hoe komt het bijvoorbeeld dat de gemiddelde temperatuur op aarde sinds 1997 gelijk is gebleven terwijl de CO2 toename in die periode ongeveer 20 ppm is geweest?

Juist de afgelopen tijd is er een toenemend aantal wetenschappelijke studies verschenen die zeggen dat CO2 niet alleen verantwoordelijk kan worden gehouden voor een klimaatverandering die al miljoenen jaren aan de gang is, maar dat de invloed van zon, zee en heelal een aanzienlijk grotere invloed op het klimaat hebben.
Gezien het feit dat ook sinds 1996 het aantal zonnevlekken drastisch is afgenomen en de aarde in die periode niet is opgewarmd lijkt deze theorie bevestigd te worden.

Dat de besprekingen met de SER en grote Nederlandse belangenorganisaties niet snel genoeg naar de zin van Greenpeace gaan kunnen we ons goed voorstellen.

Nederland heeft één van de meest betrouwbare energienetwerken ter wereld

Aan de kant van de SER en de bedrijven heerst de opvatting dat we op dit moment in Nederland (nog) steeds één van de betrouwbaarste elektriciteitsnetwerken ter wereld hebben. Waarom zou je die betrouwbaarheid in de waagschaal leggen door het massaal inzetten van windmolens, zoals Greenpeace graag wil?
Waar halen de SER en de Nederlandse industrie de stroom vandaan als het windstil is?
De praktijk toont ondubbelzinnig aan dat windmolens maar voor hooguit 25 procent van de tijd stroom leveren. Er zal toch op zijn minst vervangende energie ter beschikking moeten zijn als het niet waait. Door die bronnen op te heffen schep je slechts onzekerheid over de betrouwbaarheid van de Nederlandse energievoorziening.

Concurrentiepositie van Nederland in groot gevaar

Het afgelopen jaar is de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie in gevaar gekomen door het massaal boren naar schaliegas in de VS. De gaswinning heeft daar de afgelopen vijf jaar zo’n grote vlucht genomen dat de gasprijzen naar een niveau gedaald zijn waar we in Nederland slechts van kunnen dromen.
De lage prijzen voor gas in de VS zorgen ervoor dat de zware industrie overschakelt op gas als energievoorziening waardoor de prijs van het eindproduct een stuk lager ligt dan in Nederland en andere EU landen.
Amerikaanse bedrijven die jaren geleden naar Azië zijn getrokken omdat daar de productie goedkoper was trekken nu massaal terug naar de VS. Grote industriële conglomeraten als DOW, Alcoa en vele anderen, bouwen in hoog tempo tientallen nieuwe fabrieken erbij om de productie te verhogen.
Dat het overschot aan kolen in de VS op grote schaal en goedkoop naar de EU wordt getransporteerd is Greenpeace een doorn in het oog. En zo verklaart het dat Greenpeace de Nederlandse kolencentrales wil sluiten, waarbij niemand Greenpeace hoort klagen over de bouw van die 23 nieuwe kolengestookte centrales in Duitsland. Zou dat misschien komen omdat Greenpeace in Duitsland een eigen energiemaatschappij heeft en dus belangen in die sector heeft?

Dat deze ontwikkeling in Nederland en de overige EU landen een stijging van de werkeloosheid betekent zien we al gedurende het afgelopen jaar. De werkeloosheid blijft stijgen. Chemieconcern DOW sloot vorig jaar al een productielijn in de Eemshaven waardoor 400 medewerkers op straat kwamen te staan. Aluminiumbedrijf Aldel in Delfzijl hangt aan de beademing omdat de prijs van energie te hoog is. De regering besloot vorig jaar om Aldel een korting op de transportkosten van elektriciteit te geven maar dat staat weer op gespannen voet met Brussel, omdat vergelijkbare kortingen die in Duitsland aan bedrijven zijn verleend door de Europese Commissie als ongeoorloofde staatssteun wordt gezien.

In Zeeland zijn de afgelopen 12 maanden diverse grote energieverslindende bedrijven failliet gegaan omdat de prijs voor energie al meer dan 50 procent van de productiekosten uitmaakte. Op dat niveau is het niet meer lonend om economisch verantwoord te produceren, maar er staan wel weer duizenden medewerkers op straat.

Dat dergelijke extremistische organisaties als Greenpeace aan mogen zitten bij het overleg over een Energieakkoord is onvoorstelbaar. Greenpeace wil Nederland terug in het stenen tijdperk, maar van de wind leven, koeienpoep vergisten of hout verbranden is geen oplossing en zeker niet voor de Nederlandse economie die het moet hebben van lage energieprijzen.
Windmolens en biomassa hebben bewezen niet zonder honderden miljarden staatssubsidie economisch verantwoord te kunnen produceren.

De huidige welvaart in Nederland wordt met het ondergraven van de huidige energiepolitiek op het spel gezet.

We kunnen ons dan ook niet voorstellen dat de Sociaal-Economische Raad en de grote Nederlandse industriële conglomeraten serieus met Greenpeace praten om de Nederlandse economie terug te werpen naar het welvaartsniveau van de jaren ’50 in de vorige eeuw.

We zouden de SER in overweging willen geven deze gesprekken met Greenpeace af te breken en alleen in gesprek gaan met organisaties die het belang van een gezonde Nederlandse economie voorop hebben staan.
We nemen aan dat de SER een serieuze gesprekspartner is die het economisch belang van Nederland voorop heeft staan.

Greenpeace loopt met molentjes en moet dat vooral blijven doen zonder de B.V. Nederland in gevaar te brengen en economisch afhankelijk te maken van onvoorspelbare wind en andere wereldvreemde ideeën.
Energie heeft Nederland groot gemaakt, zo groot dat het tot de meest welvarende naties ter wereld is gaan behoren.
Door Nederland afhankelijk te maken van de eisen van Greenpeace gooien we de welvaart die we dankzij energie hebben opgebouwd binnen luttele jaren weer weg.

In veel landen om ons heen wordt gediscussieerd of er nog wel miljarden belastinggeld in windprojecten moet worden gestopt. In Engeland staat de bouw van grote windprojecten stil en gaat men naar schaliegas boren.
In Duitsland liggen nieuwe en bestaande plannen voor de bouw van offshore windparken nagenoeg stil omdat banken niet bereid zijn om een soort van energie die volstrekt onrendabel is te financieren, zeker nu de Duitse overheid aangekondigd heeft de subsidiekraan verder dicht te draaien. En ook in Duitsland zwelt de discussie aan om naar schaliegas te gaan boren mits er wordt voldaan aan de scherpe milieuregels. De eerder uitgesproken ban op het boren naar schaliegas is daarmee van de baan.

Veel oost Europese landen hebben aangekondigd naar schaliegas te gaan boren, maar in Nederland probeert Greenpeace er nog even snel een zogenaamd Energieakkoord doorheen te drukken dat uiteindelijk schadelijk zal zijn voor de Nederlandse economie omdat het bedrijven miljarden kost, verlies aan concurrentiekracht betekent met een aanzienlijke stijging van de werkeloosheid tot gevolg.

Het zou ons dan ook niet verbazen als een dergelijk Energieakkoord de nekslag voor veel bedrijven betekent en dat veel bedrijven hun heil in andere landen gaan zoeken waar wel betaalbare energie voorhanden is.

We kunnen ons niet voorstellen dat de SER waarin toch verstandige mensen zitten zich op sleeptouw van deze milieuactivisten laat nemen en daardoor mede verantwoordelijk wil zijn voor dit doemscenario.