Neemt Greenpeace onze verblinde SER in de tang?

De Sociaal-Economische Raad, energieproducenten, overheid en belangengroepen onderhandelen al maanden over bindende afspraken over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. In juli a.s. moet het akkoord er liggen. Greenpeace dat bij veel mensen de indruk wekt een terroristische organisatie te zijn, voert de druk op en doorbreekt het stilzwijgen over het debat, omdat de milieuactivisten vinden dat de besprekingen te langzaam naar hun zin gaan.

De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert kabinet en parlement over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid. Ook voert de SER bestuurlijke en toezichthoudende taken uit. In de SER werken onafhankelijke kroonleden, werkgevers en werknemers samen.

De SERDe besprekingen gaan over het Energieakkoord, een blauwdruk voor een toekomstig energiebeleid.

Greenpeace gaat nu over op de bekende tactiek, ze opent een website waar de bedrijven genoemd staan die volgens de activisten niet echt meewerken. Greenpeace wil de komende weken via de website de druk opvoeren op bedrijven die volgens de actieorganisatie nog niet genoeg aan geldverslindende zogenaamde duurzame activiteiten doen.

Wat is de volgende stap als bedrijven niet coöperatief zijn? Dat laat zich raden.
Pompstations van Shell bezetten? Slangen doorsnijden? Adviseren geen benzine van Shell meer te kopen? Blokkade’s van Shell pompstations? Allemaal acties uit het verleden van Greenpeace als de activisten hun zin niet kregen.
Geen verf meer van Akzo kopen? Geen plastics van DSM meer afnemen? Geen energie meer van de grote energiemaatschappijen afnemen?

Onderzoek

Nu tovert Greenpeace in het kader van de onderhandelingen over een Energieakkoord een onderzoek op tafel dat verricht is door het Duitse lucht- en ruimtevaartcentrum (DLR) op basis van een gedetailleerde scenariostudie.
En de conclusie van dat onderzoek?

Alle Nederlandse kolencentrales en de kerncentrale in Borssele kunnen dicht vóór 2020.

Dat is merkwaardig want Duitsland bouwt in hoog tempo 23 kolengestookte centrales die ieder 13 miljoen ton CO2 per jaar uitstoten, dus totaal op een paar kilo na, 300 miljoen ton CO2 PER JAAR.

De campagneleider klimaat en energie van Greenpeace zegt dat Nederland volgens de studie in 2020 maar liefst 30 procent minder CO2 kan uitstoten ten opzichte van 1990.

In 1990 stootte Nederland 160 miljoen ton CO2 uit, in 2012 was dat iets meer dan 170 miljoen ton.
Wat heeft het voor zin om in Nederland 50 miljoen ton CO2 uitstoot te besparen als er tegelijkertijd in Duitsland 23 nieuwe kolencentrales worden gebouwd die zes keer zoveel CO2 per jaar uitstoten als Nederland volgens de Duitse studie in 2020 zou kunnen besparen?

Greenpeace doet aan volksverlakkerij

We vinden dan ook dat Greenpeace de Nederlandse bevolking voor de gek houdt. Greenpeace zegt dat de CO2 besparing cruciaal is om de klimaatverandering tegen te gaan, want de realiteit is, volgens Greenpeace, dat de uitstoot van CO2 in Nederland sinds 1990 alleen maar is gestegen.

Nu valt een stijging van 160 miljoen ton CO2 in 1990 naar ongeveer 170 miljoen ton CO2 in 2012 reuze mee, maar Greenpeace liegt als het zegt dat CO2 verantwoordelijk is voor de klimaatverandering.
Er is niet één wetenschappelijke studie waarmee Greenpeace die stelling kan onderbouwen. Hoe komt het bijvoorbeeld dat de gemiddelde temperatuur op aarde sinds 1997 gelijk is gebleven terwijl de CO2 toename in die periode ongeveer 20 ppm is geweest?

Juist de afgelopen tijd is er een toenemend aantal wetenschappelijke studies verschenen die zeggen dat CO2 niet alleen verantwoordelijk kan worden gehouden voor een klimaatverandering die al miljoenen jaren aan de gang is, maar dat de invloed van zon, zee en heelal een aanzienlijk grotere invloed op het klimaat hebben.
Gezien het feit dat ook sinds 1996 het aantal zonnevlekken drastisch is afgenomen en de aarde in die periode niet is opgewarmd lijkt deze theorie bevestigd te worden.

Dat de besprekingen met de SER en grote Nederlandse belangenorganisaties niet snel genoeg naar de zin van Greenpeace gaan kunnen we ons goed voorstellen.

Nederland heeft één van de meest betrouwbare energienetwerken ter wereld

Aan de kant van de SER en de bedrijven heerst de opvatting dat we op dit moment in Nederland (nog) steeds één van de betrouwbaarste elektriciteitsnetwerken ter wereld hebben. Waarom zou je die betrouwbaarheid in de waagschaal leggen door het massaal inzetten van windmolens, zoals Greenpeace graag wil?
Waar halen de SER en de Nederlandse industrie de stroom vandaan als het windstil is?
De praktijk toont ondubbelzinnig aan dat windmolens maar voor hooguit 25 procent van de tijd stroom leveren. Er zal toch op zijn minst vervangende energie ter beschikking moeten zijn als het niet waait. Door die bronnen op te heffen schep je slechts onzekerheid over de betrouwbaarheid van de Nederlandse energievoorziening.

Concurrentiepositie van Nederland in groot gevaar

Het afgelopen jaar is de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie in gevaar gekomen door het massaal boren naar schaliegas in de VS. De gaswinning heeft daar de afgelopen vijf jaar zo’n grote vlucht genomen dat de gasprijzen naar een niveau gedaald zijn waar we in Nederland slechts van kunnen dromen.
De lage prijzen voor gas in de VS zorgen ervoor dat de zware industrie overschakelt op gas als energievoorziening waardoor de prijs van het eindproduct een stuk lager ligt dan in Nederland en andere EU landen.
Amerikaanse bedrijven die jaren geleden naar Azië zijn getrokken omdat daar de productie goedkoper was trekken nu massaal terug naar de VS. Grote industriële conglomeraten als DOW, Alcoa en vele anderen, bouwen in hoog tempo tientallen nieuwe fabrieken erbij om de productie te verhogen.
Dat het overschot aan kolen in de VS op grote schaal en goedkoop naar de EU wordt getransporteerd is Greenpeace een doorn in het oog. En zo verklaart het dat Greenpeace de Nederlandse kolencentrales wil sluiten, waarbij niemand Greenpeace hoort klagen over de bouw van die 23 nieuwe kolengestookte centrales in Duitsland. Zou dat misschien komen omdat Greenpeace in Duitsland een eigen energiemaatschappij heeft en dus belangen in die sector heeft?

Dat deze ontwikkeling in Nederland en de overige EU landen een stijging van de werkeloosheid betekent zien we al gedurende het afgelopen jaar. De werkeloosheid blijft stijgen. Chemieconcern DOW sloot vorig jaar al een productielijn in de Eemshaven waardoor 400 medewerkers op straat kwamen te staan. Aluminiumbedrijf Aldel in Delfzijl hangt aan de beademing omdat de prijs van energie te hoog is. De regering besloot vorig jaar om Aldel een korting op de transportkosten van elektriciteit te geven maar dat staat weer op gespannen voet met Brussel, omdat vergelijkbare kortingen die in Duitsland aan bedrijven zijn verleend door de Europese Commissie als ongeoorloofde staatssteun wordt gezien.

In Zeeland zijn de afgelopen 12 maanden diverse grote energieverslindende bedrijven failliet gegaan omdat de prijs voor energie al meer dan 50 procent van de productiekosten uitmaakte. Op dat niveau is het niet meer lonend om economisch verantwoord te produceren, maar er staan wel weer duizenden medewerkers op straat.

Dat dergelijke extremistische organisaties als Greenpeace aan mogen zitten bij het overleg over een Energieakkoord is onvoorstelbaar. Greenpeace wil Nederland terug in het stenen tijdperk, maar van de wind leven, koeienpoep vergisten of hout verbranden is geen oplossing en zeker niet voor de Nederlandse economie die het moet hebben van lage energieprijzen.
Windmolens en biomassa hebben bewezen niet zonder honderden miljarden staatssubsidie economisch verantwoord te kunnen produceren.

De huidige welvaart in Nederland wordt met het ondergraven van de huidige energiepolitiek op het spel gezet.

We kunnen ons dan ook niet voorstellen dat de Sociaal-Economische Raad en de grote Nederlandse industriële conglomeraten serieus met Greenpeace praten om de Nederlandse economie terug te werpen naar het welvaartsniveau van de jaren ’50 in de vorige eeuw.

We zouden de SER in overweging willen geven deze gesprekken met Greenpeace af te breken en alleen in gesprek gaan met organisaties die het belang van een gezonde Nederlandse economie voorop hebben staan.
We nemen aan dat de SER een serieuze gesprekspartner is die het economisch belang van Nederland voorop heeft staan.

Greenpeace loopt met molentjes en moet dat vooral blijven doen zonder de B.V. Nederland in gevaar te brengen en economisch afhankelijk te maken van onvoorspelbare wind en andere wereldvreemde ideeën.
Energie heeft Nederland groot gemaakt, zo groot dat het tot de meest welvarende naties ter wereld is gaan behoren.
Door Nederland afhankelijk te maken van de eisen van Greenpeace gooien we de welvaart die we dankzij energie hebben opgebouwd binnen luttele jaren weer weg.

In veel landen om ons heen wordt gediscussieerd of er nog wel miljarden belastinggeld in windprojecten moet worden gestopt. In Engeland staat de bouw van grote windprojecten stil en gaat men naar schaliegas boren.
In Duitsland liggen nieuwe en bestaande plannen voor de bouw van offshore windparken nagenoeg stil omdat banken niet bereid zijn om een soort van energie die volstrekt onrendabel is te financieren, zeker nu de Duitse overheid aangekondigd heeft de subsidiekraan verder dicht te draaien. En ook in Duitsland zwelt de discussie aan om naar schaliegas te gaan boren mits er wordt voldaan aan de scherpe milieuregels. De eerder uitgesproken ban op het boren naar schaliegas is daarmee van de baan.

Veel oost Europese landen hebben aangekondigd naar schaliegas te gaan boren, maar in Nederland probeert Greenpeace er nog even snel een zogenaamd Energieakkoord doorheen te drukken dat uiteindelijk schadelijk zal zijn voor de Nederlandse economie omdat het bedrijven miljarden kost, verlies aan concurrentiekracht betekent met een aanzienlijke stijging van de werkeloosheid tot gevolg.

Het zou ons dan ook niet verbazen als een dergelijk Energieakkoord de nekslag voor veel bedrijven betekent en dat veel bedrijven hun heil in andere landen gaan zoeken waar wel betaalbare energie voorhanden is.

We kunnen ons niet voorstellen dat de SER waarin toch verstandige mensen zitten zich op sleeptouw van deze milieuactivisten laat nemen en daardoor mede verantwoordelijk wil zijn voor dit doemscenario.

Door | 2013-10-08T18:19:14+00:00 23 maart 2013|34 Reacties

34 Reacties

 1. Hugo 23 maart 2013 om 17:30- Antwoorden

  Laatst nog een stukje in de krant

  Die voorzitter van de SER is niet verstandig die is helemaal voor het plan van greenpeace.
  Hij snapt het gewoon niet

 2. DWK 23 maart 2013 om 18:43- Antwoorden

  Aan Pipo Koeiepoep

  Een raadseltje. Je weet dat de Nederlandse astronauten Ockels en Kruipers een bloody hoeveelheid CO2 nodig hadden om zich “op de hoogte te stellen” van de toestand van moeder aarde. Je kent dat wel: dan zweef je daar door de ruimte en zie die kwetsbare planeet met daarop jouw kinderen en verdomme ook nog de kwetsbare kinderen van varkenstront bankdirecteur Wijffels en je beseft opeens we moeten wat doen voor het te laat is.
  Nu de raadselvraag Koeienpoep: Is die bloody, f*ckung raket waarmee die twee omhoog vlogen nu een product van “het concept Shell” of een product uit de denktank WNFschuinestreepGreenpeace. Maar stel deze vraag vooral ook voor alle dingen die je nu uit je ooghoeken kunt waarnemen of begin eens met je toetsenbord voordat je het licht uit doet.

 3. Niek Rodenburg 23 maart 2013 om 19:24- Antwoorden

  Hugo, je denkt toch niet dat de voorzitter van de SER meedoet aan Agenda 21?

  Zie:

  http://www.dagelijksestandaard.nl/2013/03/eu-en-agenda-21-dictatuur-van-wereldverbeteraars

 4. Turris 23 maart 2013 om 19:39- Antwoorden

  SER is kompleet geïnfiltreerd over de GroenLinks vermeende benefits duurzaamheid :

  http://www.ser.nl/nl/publicaties/adviezen/2010-2019/2010/b28646.aspx

 5. Turris 23 maart 2013 om 19:58- Antwoorden
 6. Turris 23 maart 2013 om 20:05- Antwoorden

  SER 2013 over energie transitie:

  http://www.ser.nl/nl/actueel/congressen/2013/20130128-energieke-samenleving-2050.aspx

  SER helpt driftig mee de macht van de duurzaam-zeloten te vergroten, ten kosten van de economie en met als resultaat lastenverzwaring voor weldenkende burgers, werknemers en werkgevers in de MKB.

  SER is geheel door GroenLinks/GreenPeace en haar wetenschappelijk achterhaalde wetenschap politiek geïnfiltreerd.

 7. Niek Rodenburg 23 maart 2013 om 20:50- Antwoorden

  Turris, wie vertraagt dan de besprekingen over dit Energieakkoord als de SER een groene economie nastreeft?

 8. Niek Rodenburg 23 maart 2013 om 21:00- Antwoorden

  Uit de pers.

  Deense gasvoorraad bereikt dieptepunt, netbeheerder luidt noodklok
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°

  Met veel tamtam werd vorig najaar een samenwerking tussen Greenpeace en de Gasunie aangekondigd.
  Men zou samen manieren gaan ontwikkelen om waterstof uit door wind opgewekte energie te halen. Er zou zelfs een grote proeffabriek in Nedersaksen gebouwd gaan worden. Kennelijk ligt de Duitse windsector zodanig op z´n gat en wordt de subsidie voor dit soort onderzoek verlaagd, dus stapt Greenpeace gewoon op.

  Geenpeace Energy says it arrived at its decision after analysing the investments and risks linked to the project.

  Greenpeace blijkt dus ook nog eens een onbetrouwbare en zeker een ondeskundige zakenpartner in deze business te zijn. Normaal maak je vooraf een analyse van de mogelijk- of onmogelijkheden.
  Zo niet Greenpeace, deze activistenclub gaat alleen voor de korte termijn publiciteit. Het kappen van het project wordt amper in de pers verhaald, in tegenstelling tot de publicatie van de waterstof plannen die zelfs CNN haalde.

  Greenpeace Energy stapt uit windgasproject, Gasunie zoekt nieuwe partner
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°

  Zonnepanelen leverancier failliet

  Na diverse Duitse en Amerikaanse producenten van zonnepanelen, is nu ook een Chinees bedrijf over de kop. Wuxi, een dochtermaatschappij in China van Suntech Power Holdings is failiet. Wuxi is het eerste grote Chinese bedrijf in de sector dat zichzelf insolvent heeft moeten verklaren en het grootste geval van bankroet ter wereld. Suntech Power Holdings was tot voor kort de grootste producent van zonnepanelen ter wereld.

  De schulden van het bedrijf bedragen 2,3 miljard dollar en de marktwaarde is gedaald van 4,9 miljard naar 50 miljoen dollar. De Amerikaanse moedermaatschappij Suntech had vorig jaar rond deze tijd al een netto schuld van 1,6 miljard dollar en zijn filiaal op de Kaaimaneilanden kon vorige week de verplichtingen betreffende een converteerbare obligatie niet nakomen.

 9. Niek Rodenburg 23 maart 2013 om 22:12- Antwoorden

  Ik vind dit ook wel een mooie:

  Total E&P Denmark B.V. begint rond deze tijd proefboringen naar schaliegas in Noord Jutland, Denemarken.

  Het kan niet op.

  Duitsland gaat schaliegas inzetten om de Energiewende te redden en ook Denemarken gaat nu voor schaliegas.

  Beide landen hebben volop ingezet op windenergie, maar dit blijkt toch niet zo aantrekkelijk als ons is voorgespiegeld.

 10. Turris 24 maart 2013 om 10:09- Antwoorden

  @ Niek: vertraging is wellicht door EZ, die in spagaat is. Economie benefits namelijk niet van duurzame energie. Het is lastenverzwaring voor weldenkende kiezers, werknemers en werkgevers in het MKB.

 11. Turris 24 maart 2013 om 10:15- Antwoorden

  Het blijkt dat het “duurzaam” kaartenhuis instort, in heel Europa, en alleen in NL een ambtelijke vertraging als beleid is toegepast. Anders kan ik het niet duiden. Bureaucratische vertraging is in bepaalde gevallen de oplossing als beslissingen politiek ongunstig uitvallen.

 12. Wink 24 maart 2013 om 12:38- Antwoorden

  Afgelopen vrijdag liet Michael Persson zich in de Volkskrant gematigd positief uit over schaliegaswinning in Nederland.
  De ironie is wellicht dat windeneregie vraagt meer gascentrales en dan is schaliegaswinning toch niet zo verderfelijk in de ogen van sommigen die over willen stappen naar veel meer hernieuwbare energie.

 13. Turris 24 maart 2013 om 13:51- Antwoorden

  Ik las Lse4 artikel over de zegeningen van schaliegas. Opvallend is dat gerekend wordt als “duurzaam” vanwege de luttele CO2 uitstoot.

 14. Tom van der Hoeven 24 maart 2013 om 17:29- Antwoorden

  Je vraagt je af of er een offensief moet komen dat duidelijk maakt dat we met een terroristische organisatie te maken hebben.

 15. DWK 24 maart 2013 om 17:41- Antwoorden

  Nou, de ironie, de ironie.

  De ironie wil dat Neerlands modernste gascentrale
  stille staat omdat op de woelige baren druk met spotgoedkope kolen wordt gevaren.
  Richting onze en de Duitse centrales wel te verstaan.

  In Duitsland lusten ze wel pap van kolenstook trouwens (zijn ze groot mee geworden). Omdat het steeds lastiger wordt de geplande windmolens binnen de bestaande regelgeving geplaatst te krijgen (en die windmolens heb je dus nodig om de nieuw te bouwen kolencentrales aan de gang te houden) heeft men besloten om de afstand tot de bebouwde kom van 1000 naar 900 meter terug te brengen.

  Dat is werkelijk heel goed nieuws! Al vraag ik me wel af waarom het eerst 1000 was en nu 900 meter geen bezwaar. Wat is er tegen een afstand van 300 meter of 200? Ik heb in NL wel molens zien staan op 300 meter van een woning. Dat was ergens in de Bommelerwaard geloof ik.

  Dat was dan ook wat ik me meteen afvroeg: Wat is het huis van deze Bommelerwaard.

 16. DWK 24 maart 2013 om 18:09- Antwoorden

  Oh en dan nog wat. Russen, je weet wel; ongeveer het beschaafdste volk van heel Rusland.
  Een volk dat zo goed kan dansen en schaken krijgt vanzelf de leiders die het verdient. Die Russen dus; Die vermoorden geen journalisten, zetten ook geen politieke tegenstanders in de cel en behalve journalisten vermoorden ze ook geen … politieke tegenstanders. Was vroeger, nu niet meer. Nu draaien ze hooguit als het zo uitkomt een gaskraan dicht. Maar als je doet wat ze zeggen ben je het heertje. Schröder weet daar van mee te praten. Die rookt nu sigaren op voetbaltribunes waar hij vroeger alleen maar van kon dromen. En zo mocht SED kopstuk Merkel Bkanzlerin worden. Een mooie baan van waaruit ze als zogenaamde christendemocraat het marxistische groene ideaal (iedereen even arm) kan helpen verwezenlijken.
  Kijk ze draaien dan … aan die gaskraan http://tinyurl.com/adcqd94 met kameraad Rutte mede aan het roer: hahahahahahahahahahaaaa!
  Mooi niet? Zoe spreek dat kleine kikkerlandje toch weer een woordje mee.
  Vooral geen schaliegas boren dus; voor de lieve vrede.

 17. Turris 24 maart 2013 om 19:39- Antwoorden

  Putin bezoekt regelmatig onofficieel Nederland, voor familiebezoek aan zijn dochter(getrouwd met Nederlander), die in Voorschoten woont in een driedubbel doorgebroken top-appartement aan de Vliet (Rijn-Schiekanaal).

  Als je geluk hebt kan je hem een keer bij AH-Voorsschoten zien boodschappen doen met zijn dochter en gevolgd door zijn gorilla’s, zo vertelde mijn dochter. Op 8 april a.s. officieel bezoekje van Putin aan Koningin Beatrix, dat kon in een moeite door.

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/21268684/__Bezoek_Poetin_aan_Nederland__.html

  Verder meldde Lse4 ook aangaande schaliegas, dat zowel Rusland alsmede de Arabische koninkrijken hard zullen piepen en aanzienlijk invloed en inkomsten verliezen als Europese landen massaal aan de goedkope schaliegas gaan.

  Maar we hebben Diederik Samsom die dat zal willen voorkomen, die als 5de Colonne van GreenPeace binnen de PvdA aan de macht is, en die “duurzaam” boven de “arbeider” en het welzijn in Nederland stelt.

 18. daVince 24 maart 2013 om 22:24- Antwoorden

  @DKW: die 900m is voor sissies!
  Hier verderop in de straat (katveld vlierzele) staat een turbine gepland op 240m van de laatste woning,…. dat is 240 m van het slaapkamerraam tot het middelpunt van de 98m hoge mast. De wiekpunten, die het geluid veroorzaken, zullen dus regelmatig op minder dan 200m van de gezinswoning zoeven. Nu moest een gewone burger maar eens het zwaartepunt van zijn woning gebruiken als referentiepunt ipv de muur- of perceelsgrens, dan zouden er leuke tijden aanbreken op het kadaster. De enige weerbaarheid van dat gezin is nu discusieren en procederen voor die laatste 40 meter. Maar dat is een druppel op een hete plaat: De waanzin van het hele project is dat binnen een veldje van 1200 bij 1500m tussen 2 dorpskernen met honderden gezinnen ooit 21 van die dingen gepland werden. 21!!! In de laatste plannen nog 9, maar dat zijn er nog 9 te veel. Geruggesteund door de hypocriete houding van vele vlaamse groene organisaties en de enkele boeren/grondeigenaren.

  Ik probeer dit onheil al sinds 2009 in de media te krijgen, maar dat is vergeefse moeite. Er rust een banvloek op nimbies als ik. En vaak krijg ik te horen: “we kennen dat liedje, breng eens iets anders want we kunnen dit niet meer publiceren”. Alsof het dan minder erg is voor de getroffen families?
  Ah: Je wordt er moedeloos en ziek van nog voor één fundering geslagen is.

 19. Niek Rodenburg 25 maart 2013 om 04:12- Antwoorden

  Weblog awards – WUWT wins for the third time

  op

  http://wattsupwiththat.com/2013/03/24/weblog-awards-wuwt-wins-for-the-third-time/

  met een prachtig vernietigend commentaar van Jo Nova over Greenpeace en andere soortgelijke organisaties.

 20. Ivo 25 maart 2013 om 08:06- Antwoorden

  Is in Duits en Frankrijk de minimale afstand windturbine – woning niet 1500 meter?

 21. DWK 25 maart 2013 om 08:46- Antwoorden

  Dat zal mogelijk per deelstaat verschillen.

  Ik zou wel eens willen weten hoe die normen tot stand komen en stel me zo voor dat het gewoon natte-vinger-werk is met een deskundologisch sausje.
  Hoe gaan die dingen? Overal en nergens worden ingenieursbureaus en weet ik veel wat voor deskundigen geconsulteerd. Die schrijven dikke rapporten die voornamelijk concluderen wat hun opdrachtgevers het beste uitkomt. Opdrachtgevers bellen heen en weer en vergaderen in landelijke en grensoverschrijdende overlegorganen al dan niet samen met de deskundigen en vele miljoenen later hebben we een norm die in het geval van Duitsland dus weer aan herziening toe is. Niet omdat er aan de norm iets schort (die norm doet er helemaal niet toe) maar omdat de norm een obstakel is voor het plaatsen van de geprojecteerde molens.

 22. Turris 25 maart 2013 om 10:42- Antwoorden

  Nu 4 dagen in de UK in zware sneeuw in 80% van het land vond de BBC het de juiste tijd voor het opvoeren van prof. Poppestront (Dollshit) in het 09:00 uur nieuws, die kwam vertellen dat de global warming niet over was, maar slechts was begonnen, en over 25 jaar voor een grote klimaatramp zou gaan zorgen.

  Ik denk, dat dit soort global warmists fairy tales / klimaat-“wetenschappelijke” folklore sowieso aan het eind van hun houdbaarheidsdatum zijn gekomen, ook zonder deze ingesneeuwde wintertaferelen in de lente. BBC en The Guardian zijn de laatste strongholds van GreenPeace’ “wetenschappelijke” stromannen, komische acts die de belastingbetaler, de economie, de ondernemers, de werkeloosheid veel negatieve impulsen bezorgt, omdat de politiek er blijft instinken, en de overheid/politiek ook primair fiscaal belanghebbende is.

  http://www.elsevier.nl/Buitenland/blogs/2013/3/Laat-u-niet-opstoken-door-Greenpeace-het-gaat-goed-met-de-ijsbeer-1209230W/

 23. Amadeus Gould 25 maart 2013 om 14:04- Antwoorden

  @Turris – ik heb de uitzending niet gezien.

  Maar had men bij de BBC die aanhanger van de AGW-hypothese niet moeten vragen, of het zonder de CO2 toename de afgelopen eeuw, de huidige koude golf niet veel erger had kunnen zijn.

  Als ie dan antwoordde dat weer geen klimaat is (wat natuurlijk gewoon zo is), waarom dan al die komkommerberichten in de zomer dat warmterecord sus of zo toch wel een bewijs is voor global warming.

  Wat veel acuter is de energievoorziening in de UK en het geld dat daar nu al is en zal worden weggesmeten….Christopher Booker bericht

  Een paar citaten…

  As the snow of the coldest March since 1963 continues to fall, we learn that we have barely 48 hours’ worth of stored gas left to keep us warm, and that the head of our second-largest electricity company, SSE, has warned that our generating capacity has fallen so low that we can expect power cuts to begin at any time.

  The grotesque mishandling of Britain’s energy policy by the politicians of all parties, as they chase their childish chimeras of CO2-induced global warming and windmills, has been arguably the greatest act of political irresponsibility in our history.

  Three more events last week brought home again just what a mad bubble of make-believe these people are living in. Under the EU’s Large Combustion Plants Directive, we lost two more major coal-fired power stations, Didcot A and Cockenzie, capable of contributing no less than a tenth to our average electricity demands. We saw a French state-owned company, EDF, being given planning permission to spend £14 billion on two new nuclear reactors in Somerset, but which it says it will only build, for completion in 10 years’ time, if it is guaranteed a subsidy that will double the price of its electricity. Then, hidden in the small print of the Budget, were new figures for the fast-escalating tax the Government introduces next week on every ton of CO2 emitted by fossil-fuel-powered stations, which will soon be adding billions of pounds more to our electricity bills every year.

  Dat krijg je er dus van als je onrealistische wensdenkers laat regeren die per se energie alternatief X willen….Dat wordt alles extra duur. En je zet de verworvenheden (als gezondheidszorg, warme huisvesting etc.) als land op het spel.

  Deels is er al voor gewaarschuwd door de Ruppert Soames, CEO van AGREKKO, in een rede voor het Schotse parlement (Onderaan de transcript is de link naar de video)

 24. Tom Assel 26 maart 2013 om 06:04- Antwoorden

  Who the hell is Timmermans?

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/21420466/___Ambitieuzer_klimaatstrategie_EU___.html

  Bel je vriendje, klimaat- en Greenpeace terrorist Samsom eens. Misschien weet die via de SER een oplossing.

 25. R.Bijsterveld 26 maart 2013 om 09:36- Antwoorden

  @ tom Assel.
  U schreef, wie is mr. Timmermans.
  Op de site van de Klimatosoof staat een filmpje,
  Het onbenul van staatssecretaris Timmermans.
  Ook op google is het zo te vinden.

 26. Tom Assel 26 maart 2013 om 10:10- Antwoorden

  Aha, R.Bijsterveld. Bedankt. Het is dus een PvdA politicus.

  Waarom schittert de VVD zo door afwezigheid als het over het klimaat gaat?

  Bestaat het klimaat voor die huichelaars niet meer?

 27. DWK 26 maart 2013 om 11:04- Antwoorden

  Hoe de hel Zimmerfranz is?

  Kort samengevat: Een edelsocialist met een diepe minachting voor gewone mensen. Sorry voor het pleonasme.
  Hij wordt in NL journalistieke kringen vooral bewonderd omdat hij vloeiend in 392 talen kan liegen. Zo wist hij ons te melden dat de Egyptische Lente (zij wel!) een direct gevolg is van door mensen veroorzaakte klimaatverandering.

 28. DWK 26 maart 2013 om 11:05- Antwoorden

  Your comment is awaiting moderation.

  Why? Geen links en zoals u van ij gewend bent:GEEN onbetamelijke taal.

 29. Turris 27 maart 2013 om 11:23- Antwoorden

  @ Amadeus Gould; Porf Poppestront was er ’s avonds nog eens op het BBC-news, waarbij het zelfde alarmistische interview werd afgedraaid.

  Ik krijg de neiging te denken dat in Labour / Socialistische kringen alle moeite wordt gedaan de huidige economie geheel naar de knoppen te helpen. Maakt niet uit wat voor economische schade er wordt aangericht, als het maar duurzaam en Europa wordt.

 30. […] industrie, onder dreiging van vertrek.En milieuclubs- met het bedrijfsleven ook betrokken bij het hier besproken SER-overleg, met van groene ideologie overlopende website Nederland krijgt Nieuwe Energie- zullen daarmee van […]

 31. […] milieu te beschermenb bepalen nu met overheid en bedrijfsleven de energietoekomst van NL via het hier besproken SER-overleg.Die milieuclubs zullen met de door bedrijven gevraagde energiekostencompensatie van harte […]

Geef een reactie