Henk Vermeer, BBB.

Van een onzer correspondenten.

De Verein KlimaSeniorinnen Schweiz, een groep van 2.500 gepensioneerde Zwitserse vrouwen, gaat niet akkoord met het Zwitserse klimaatbeleid. Zij voelen zich door hun leeftijd extra kwetsbaar voor de hoge temperaturen. Het Europees Hof van de Rechten van de Mens gaf de Zwitserse ouderen deze week gelijk.

Kamerlid Henk Vermeer (BBB) bekritiseert de klimaatuitspraak van het hof voor de mensenrechten. Hij vindt de uitspraak te bemoeierig en pleit voor het opzeggen van internationale verdragen. Kati Piri (GroenLinks-PvdA) vindt zijn uitspraak ‘gevaarlijk populisme’.

Vermeer (BBB):

‘De nationale democratische instituties worden bedreigd door ongekozen (Europese) rechters’, vervolgde de BBB’er. ‘We moeten internationale verdragen opzeggen, of zo aan laten passen dat afwegingen in het kader van algemeen nationaal belang weer bij onze eigen volksvertegenwoordigers liggen.’

Grootste partij van Zwitserland roept op om uit Raad van Europa te stappen na veroordeling in klimaatzaak

‘Het arrest van Straatsburg is onaanvaardbaar’,

reageert de Zwitserse Volkspartij op de uitspraak van deze week.

‘De SVP veroordeelt deze inmenging van buitenlandse rechters ten zeerste en roept op tot de terugtrekking van Zwitserland uit de Raad van Europa’.

Vermeer (BBB):

‘Ik moet als volksvertegenwoordiger altijd meerdere belangen afwegen’, zei Vermeer. ‘Wij moeten zorgen dat die (klimaat)doelen haalbaar zijn en hebben te maken met meerdere wetten en verdragen.’ Welke internationale verdragen Nederland precies moet heroverwegen kon Vermeer niet zeggen, maar hij zei wel dat de BBB ‘ermee bezig’ is om te bekijken of sommige internationale verplichtingen nog wel ‘passen bij deze tijd’.

De Zwitserse SVP spreekt in een mededeling van ‘een waar schandaal’. ‘De rechters hebben niet eens rekening gehouden met het feit dat Zwitserland een voorbeeld is op het vlak van de reductie van de CO2-uitstoot.’, zo luidt de redenering.

‘De rechters in Straatsburg zijn de marionetten van de activisten geworden.’

***

Bronnen o.a. hier en hier.

***