Klimaatbeleid versmald tot subsidies aan niet renderende onbetrouwbare energie kost veelvoud van verwachte schade= symboolbeleid-= linkse hobby. Hoe moeilijk is dat te begrijpen meneer Kamp?

Beste Henk Hamp, mag ik u vastpinnen op de volgende uitspraak, met veel enthousiasme rondgetwitterd door Wyke Smit, de lobbyiste voor Greenpeace- u weet wel die constructieve club met enorme aanhang bij ondernemers en VVD’stemmers:

Kamp:”Klimaatverandering kan leiden tot hoge kosten voor Nederland en instabiliteit in de wereld. Dat zijn geen linkse hobby’s.”

KLimaatbeleid kost veelvoud van theoretische schadeprojectie klimaatverandering
Die hoge kosten van klimaatverandering, dat klopt: u belast ondernemers en consumenten nu over de energierekening om 3,2 miljard euro SDE+-subsidies te verzamelen, uw ambtenaren tekenden al voor minimaal 18 miljard euro voor de strijd tegen hete lucht, zoals 4,5 miljard euro exploitatiesubsidie voor Typhoon Capital voor een windpark dat netto slechts 200 Megawatt levert.

Dus klimaatbeleid leidt tot hoge kosten, vanuit de op computermodellen gebaseerde veronderstelling dat CO2 mógelijk kán leiden tot een opwarming die schadelijk is (categorie 3-6 graden, daar beneden – het meest waarschijnlijke scenario- domineren de voordelen)

Nota bene uw partijgenoot René Leegte toonde via het CE Delft-onderzoek dat uw huidig gevoerde beleid bestaat uit subsidies weggeven aan symboolbeleid zonder rentabiliteit te toetsen van kosten per vermeden ton CO2. Bovenstaande figuur toont de kósten van klimaatbeleid in verhouding tot schadeprognoses. Uw klimaatbeleid -versmald tot subsidies voor niet renderende onbetrouwbare energie (‘duurzaam’) – KOST een veelvoud van de vermeden theoretische schade.

Beste Henk, wat zegt u daarvan?

 • Als klimaatbeleid (= vergroting bureaucratie, lastenverzwaring en overheidsuitgaven en belasting en ontnemen handelingsvrijheid individu en utopistisch streven naar ‘het ideale klimaat met overheidsingrijpen’) NIET links is, wat is dan nog wél links?
 • Kunt u mij uitleggen wélke schade optreedt wanneer u géén miljardensubsidies verstrekt aan het bijstoken van bos uit Georgia in Nederlandse kolencentrales via de ‘Green Deal’, terwijl de GROEI van CO2-emissies in 4 jaar in CHina een VIJFVOUD zijn van de volledige jaaruitstoot van Nederland?
  • Was getekend: een voormalige VVD-stemmer, woonachtig in onze prachtige éénpartijstaat NL.

  ‘Het moet van Europa’= slap excuus van ballenloze nationale politici
  De klimaatratio moet uit Oost Europa komen in dit ‘Jaar van de Lucht'(= het jaar dat milieuambtenaren in Brussel nóg meer regels bedenken om menselijke activiteit te beperken onder het mom van ‘luchtkwaliteit’, vanuit het waanidee dat ‘zero impact’kan worden nagestreefd) De Visegradgroup onder leiding van Polen heeft nu nationale uitzonderingsposities bedongen op Brussels klimaatbeleid. Ze vragen om meer nationale soevereiniteit:

  differentiate legally binding commitments along the lines of respective capabilities and states’ different responsibilities.

  Een nieuw klimaatakkoord moet flexibel zijn, en rekening houden met nationale omstandigheden:

  fair and recognise the mitigation contributions and efforts countries have already made

  Dat je als land meer energiebronnen wilt aanboren dan alleen fossiele brandstoffen onder de aanname dat we vanaf 2025 van gasexporterend naar gasimporterend land afzakken, het is een prachtige wensgedachte. Maar kies dan wel degene die renderen en weet dat Denemarken ondanks 20 procent van haar opgestelde elektrische vermogen in windenergie nog niet één fossiele centrale afschakelde.

  We blijven onszelf herhalen maar het is blijkbaar nodig.
  Kijk van de PvdA met Greenpeace-activist Samsom, daarvan kun je uitspraken als deze verwachten:

  we moeten oplossing vinden voor de CO2 uitstoot anders moeten we veel geld uitgeven aan hogere dijken! Als geen ETS dan kolenbelasting

  Daarom beste Henk Kamp, had ik het als kiezer zo aardig gevonden een KEUZE te hebben. Die hebben we niet, en dus jaagt uw partij nu mensen naar de PVV. Hoe simpel is de wereld toch…