Foto: Shutterstock.

Ondanks groeiend maatschappelijk protest tegen de astronomische kosten van het klimaatbeleid, zonder dat dit ook maar enig aantoonbaar effect heeft op de gemiddelde wereldtemperatuur, en ondanks voortschrijdend wetenschappelijk inzicht dat het huidige dominante klimaatnarratief, waarin CO2 als ‘vervuiling’ wordt gekwalificeerd, fundamenteel is weerlegd, dringt het klimaatbeleid steeds dieper door in de haarvaten van onze samenleving.

Zie hier de nieuwste instructies voor de rapportageplicht van bedrijven:

Beste (potentiële) certificaathouder,

Per 23 februari 2024 zijn er amendementen voor alle management-systeemnormen van kracht, waarin de ISO-organisatie zich heeft gecommitteerd aan het positief bijdragen aan het tegengaan van de negatieve gevolgen van klimaatverandering door het aspect klimaatverandering in de internationale normen op te nemen.

Organisaties die de managementsystemen toepassen, dienen per direct na te gaan of klimaatverandering een issue is in relatie tot de context, eisen van belanghebbenden van de organisatie en de doelstellingen van het managementsysteem.

Wat betekent dit voor u?

Met de inwerkingtreding van het amendement [bekend als AMD-1_2 D24] is klimaatverandering een verplicht aandachtspunt in het vaststellen van de interne en externe belangrijke punten/context (§ 4.1) en in het vaststellen van de eisen van belanghebbenden (§ 4.2), met inbegrip van eventuele risico’s en kansen en de daaruit volgende acties en doelstellingen.

De huidige versies van de managementsysteemnormen zullen door dit amendement niet warden aangepast en heeft dus geen gevolgen voor bestaande certificaten. Er geldt voor dit amendement echter géén overgangstermijn. De aanvulling is per direct van kracht en zal direct door certificaathouders in de management-systemen moeten worden toegepast.

NEN (Nederlands Normalisatie Instituut) heeft een uitgebreide informatiepagina ingericht met algemene en gerichte informatie, publicaties en veel gestelde vragen.

U kunt deze bekijken door te klikken op: Klimaatverandering Managementsystemen (nen.nl)

Bekijk het NEN-webinar:

NEN (Nederlands Normalisatie Instituut) organiseerde op maandag 4 maart een webinar over de publicatie van de aanvullingen met een uitgebreide toelichting op de achtergrond en de gevolgen van de invoering van de amendementen.

U kunt deze bekijken door te klikken op: Klimaatverandering in alle managementsysteemnormen on Vimeo

Voor alle duidelijkheid, pas bij de eerst volgende audit dient u met bovenstaande rekening te houden.

***