magnumcentrale3
Nuon schreef een verlies van 463 miljoen euro dankzij afboekingen op nieuwe gascentrales die stil staan dankzij overcapaciteit aan geïnstalleerd vermogen in Nederland. Dat blijkt uit de presentatie van jaarcijfers. De overcapaciteit ligt in de orde van gigawatts. De gloednieuwe Magnum-gascentrale van 1300 Megawatt in de Eemshaven ligt bijna continue stil omdat er geen stroom nodig is. De waanzin van het regeringsbeleid om extra overcapaciteit te subsidieren met miljarden euro’s wordt hiermee onderstreept.

Tegelijk krijgt Typhoon Capital van klimaatcommunist Henk Kamp (PvvdA) 4,2 miljard euro subsidie om boven Schiermonnikoog Gemini te bouwen, een windturbineterrein van 700 MW geïnstalleerde overcapaciteit extra. Een zelfde zien we bij de gloednieuwe Enecogencentrale van Eneco (850 MW )op de Maasvlakte. Die schone efficiënte gascentrale ligt ook continue stil. Tegelijk krijgt Eneco 850 miljoen euro subsidies van Kameraad Kamp om nog meer overcapaciteit aan (wind)stroom op zee te bouwen bij Noordwijk: Luchterduinen. Omdat dit op papier zo duurzaam is,gewoon tegen het advies van CPB in.

wind-turbine-money
Dump windstroom uit Duitsland toont waanzin marktverpesten overheid met papieren ‘duurzaam’-doelen
Nuon ondervindt niet alleen nadeel van de economische crisis, maar ook van de dump van overcapaciteit aan wind- en zonnestroom op zonnige en windrijke dagen in Duitsland. De economische zelfmoord van het SER-Energieakkoord– bouw van 4 Gigawatt overcapaciteit windstroom op zee tegen tientallen miljarden euro’s subsidies- wordt dus bijna elke dag onderstreept door mainstream-media als de Leeuwarder Courant, waar ik het nieuws uit haal.. Maar dan zonder dat de journalisten het zelf door (willen) hebben.

Iedere windmolen één teveel bij overcapaciteit van gigawatts
‘Nuon presenteerde woensdag een verlies van 463 miljoen euro, veroorzaakt door afboekingen op gascentrales. De verwachting is bovendien dat de huidige overcapaciteit de komende jaren niet zal verdwijnen.’

SER-Akkoord zuivere zelfmoord
Wat is dé oorzaak van verlieslatende energiebedrijven? De overheid en de milieubeweging (zoek de verschillen) Het in de zelfde Leeuwarder Courant bejubelde SER-Klimaatakkoord (verpesten stroommarkt door de overheid/milieubeweging om papieren doelstelling ‘duurzaam’te halen) is de HOOFDOORZAAK dat die overcapaciteit verder uitbreidt, tegen tientallen miljarden euro’s belastinggeld om, ik herhaal- extra stroomproductie bij te bouwen die nu al overbodig is: dergelijke economische zelfmoordtaferelen krijg je wanneer de overheid Greenpeace laat beslissen over onze energievoorziening. Alsof je Stichting Martijn de kinderopvang laat regelen, en Robert M directeur maakt van Jeugdzorg.

Ga toch offgrid
Nuon gaat nu dus drastisch in de kosten gaat snijden, wat betekent dat ze duizenden mensen ontslaan en de rekening naar de overheid verleggen die al dit door de topmannen geloosde personeel van uitkering moet voorzien. Ik als Nuonklant moet dus maar gauw overstappen, want aangezien topmannen niet in hun salarissen snijden zal het wel ten koste van service en onderhoud gaan. En de overheid springt wel weer bij als er storingen komen. Toch maar offgrid gaan zoals ik 3 jaar terug voor De Ingenieur schreef? Ik heb dit allemaal al lang voorspeld dames en heren, de ondergang is niet meer te keren…

Wat leven we in interessante tijden….Lees maar Huib Morellisse van Nuon over de pas geopende Magnumcentrale:

Het oorspronkelijke concept was een centrale te bouwen die op meerdere brandstoffen, zoals biomassa, gas en kolen, kon draaien. Maar in onderling overleg met natuur- en milieuorganisaties kwam het besluit dat Magnum in ieder geval tot 2020 een gascentrale blijft. De huidige marktomstandigheden voor gascentrales zijn echter momenteel niet goed. Hierdoor zullen efficiënte Nederlandse gascentrales in de nabije toekomst minder elektriciteit leveren dan oorspronkelijk was voorzien. Dit doordat in de markt vooral oudere en minder efficiënte kolencentrales veel langer rendabel blijven doordraaien.

De milieubeweging is niet alleen slecht voor de economie en voor bedrijven maar ook voor het milieu.