Henri Ossevoort.

Door Henri Ossevoort.

Onderwerp: Brandbrief mest. 

Geachte lezer,

Het onderwerp is niet jullie ding en toch vraag ik jullie aandacht voor de ophanden zijnde echte menselijke en economische ramp. Een echte ramp niet te vergelijken met de klimaatnonsens die op geen enkele wijze een ramp is.

Het huidige klimaatbeleid is wel een financiële ramp. Als de mestmaatregelen doorgaan is de ellende niet alleen voor de boeren maar ook voor ons niet te overzien.

Bijgaande tekst heb ik gestuurd naar een aantal adressen. Als jullie er ook aandacht aan zouden kunnen besteden zou dat een grote stap vooruit zijn in het publiekelijk maken van deze onzinnige maatregel. Het kan het alleen maar helpen de
komende ramp te voorkomen.

Alweer 27 jaar geleden hebben wij (ik) bij het toenmalige bureau Witteveen en Bos een permanente mestoplossing ontworpen,

Zie onderstaande brief.

Daar moeten we naar toe. Ik hoop van harte dat jullie mee willen doen.

Hartelijke groet,
Ing. Henri Ossevoort
Klimaatdeskundig

***

Onderwerp: Brandbrief mestoverschot

Geachte lezer,

Wat nu plaatsvindt over de mestproblematiek heeft al 4 keer plaatsgevonden. Ieder keer moest de veestapel inkrimpen. In 1995 is er een plan opgevat om mestfabrieken te bouwen die na mestvergisting het water er uit verwijderden door middel van de eigen opgewekte energie. Het eindresultaat is een product met een zeer hoge droge stofgehalte tot wel 80 tot 85 %.

Weg mestoverschot. Een nieuw product was geboren. Helaas de politiek had er geen oren naar en platweg gezegd ”stront” in de ogen en oren om te doorzien hoe goed deze oplossing wel is.

Het is nu nog niet te laat. Overleg en laat je voorlichten. Ga mestfabrieken een kans geven en het mestprobleem is voor eeuwig opgelost. Tenminste als jullie deze keer willen luisteren. (luisteren, horen of hardhoors). Coalitie partners laat je voor lichten.

Boerenorganisaties kom in opstand tegen de zoveelste maatregelen die tot menselijke desastreuze en  economische toestanden leiden.

Hartelijke groet,

Adviespraktijk voor Bouwkunst Energie en Milieu
Westerhaar 27 April 2024.

***