Even afkoelen hoor...

Even afkoelen hoor…


Zo af en toe vervuilt doorgeefluik van persberichtjes Scientias.nl twitter met klimaat-onwaarschijnlijkheden gepresenteerd als ‘de wetenschap zegt het’ (=iemand misbruikt de wetenschap voor privégevoelens). Dan weet je ook weer waaróm je journalistenbrouwsels niet leest, en gewoon een boek pakt van een expert als je iets wilt weten. Tenzij het opdoen van ergernis je uitgangspunt is bij nieuwsconsumptie.

Even hun klimaattweet met u delen:

Scientias.nl (@Scientias)
16-07-13 10:37
Zeespiegel stijgt 2,3 meter voor elk graadje dat het warmer wordt

Naar aanleiding van een artikel van de usual suspects van het PIK in Potsdam in Probably Not Accepted in Science (PNAS)

Wie behoefte heeft aan meer irritatie kan zelfs overwegen het bericht te lezen – het staat als ankeiler op de site.
Nu wij
Onze alerte Honest Broker, klimaatonderzoeker kon dat al in context zetten:

Heb het achterliggende artikel van de “2.3 meter per graad opwarming” er toch maar eens op nageslagen.

Kort door de bocht: de onderzoekers van PIK Potsdam hebben alles op een hoop gegooid om daaruit een soort van zeespiegelstijginggevoeligheid te bepalen. Die blijkt niet-lineair, d.w.z. dat Groenland versneld kan smelten gegeven een zekere mate van opwarming. Op zich niets nieuws, dat is Glaciologie-101.

Wat deze onderzoekers denken is dat die versnelde afsmelt al kan gebeuren bij 1 graad extra (t.o.v. pre-industrieel als ik het goed heb, maar dat is raar, want dat zou dan ongeveer nu zijn. Nou ja, er zitten nog wel meer vreemde aspecten in het artikel). Niet geheel Groenland smelt af bij 1 graad extra, dus komen ze op 2.3 meter zeespiegelstijging bij 1 graad opwarming uit.

Ze hebben het echter over een tijdsspanne van 2000 jaar (“commitment”, oftewel, “in the pipeline”) en zeggen niets over de snelheid van zeespiegelstijging in dat scenario. Dan kan ik heel gemakkelijk concluderen dat 2.3 meter per 2000 jaar gelijk is aan 11.5 cm per eeuw of 1.15 cm per 10 jaar. Dat is dan niet bepaald wereldschokkend te noemen.

Echter, het hele verhaal valt of staat met de onderliggende aannames/berekeningen over wanneer Groenland versneld afsmelt. En dat is een soort van Heilige Graal, niemand die dat precies weet aangezien men uberhaupt niet goed de Groenlandse ijsdynamica begrijpt (zie velerlei onderzoek Uni. Utrecht).

Samenvattend: ik zie dit toch vooral als oude wijn in nieuwe zakken zonder dat het nou echt iets nieuws toevoegt. Met de gebruikelijke media-spin.

Tot zover dit serieus informatieve intermezzo, dat het gestuntel van journalisten rechtzet. Nu kan ik mijn scheldkannonade weer voortzetten. Dit maakt nieuwsgierig naar wat voor incompetente totaalsukkels met aanhangsel achter dat initiatief zitten: Caroline Hoek en Tim Kraaijvanger. Om een kraai te vangen moet je slim zijn, het waren vast zijn overgrootouders waarna de degeneratie inzette.

Een kleine greep
Aan de andere kant: je hebt ook newsfeeds nodig, sites die persberichtjes verzamelen en doorgeven, zodat ik ook voeding blijf houden voor ergernis, een reservoir opbouw dat af en toe eens overloopt en haar uitlaatklep vindt op CLimategate: kunt u ook meteen uw ergernis kanaliseren via deze tekst.

Zo kun je nu ook uitvinden op Scientiscientiasss dat je minder kans op kanker zou krijgen met alzheimer. Of vergeet je dan gewoon dat je het hebt? En op ssiientsieas lezen we – het best gelezen bericht- wat wetenschappers denken over de lengte van je kleine hoofd. Wat maakt de mening van een wetenschapper hier nou uit, je wilt liever weten wat je meisje er van vindt en ook daarvoor hoef je geen Scientias te lezen.

Waarom waarom heeft God toch mensen gemaakt…Je zou er atheïst van worden.