Foto: Shutterstock.

Van een onzer correspondenten.

Zo’n vijftien jaar geleden stelden wetenschappers dat het in het noordpoolgebied veel eerder lente zou moeten worden. Maar dat is niet het geval, zo blijkt uit nieuw onderzoek.

Om de ontwikkelingen op de Noordpool te volgen, lanceerden onderzoekers in 1996 een monitoringsprogramma. In dit programma bepaalden ze de dag van het jaar waarin planten voor het eerst bloeiden, vogels nestelden, amfibieën jongden en insecten tevoorschijn kwamen.

Het begin van de lente verschilt van jaar tot jaar.

De eerste gegevens werden na tien jaar geanalyseerd. En de bevindingen onthulden een duidelijk patroon. Zo ontdekten de onderzoekers dat bijvoorbeeld geleedpotigen tot wel vier weken eerder verschenen dan voorheen. Uiteindelijk concludeerde het team dat de Arctische lente in feite veel eerder dan vroeger zijn intrede deed.

In een nieuw onderzoek hebben onderzoekers uitgezocht of deze eerder ontdekte trend nu, vijftien jaar later, nog steeds bestaat.

Zo blijkt dat klimaatverandering er helemaal niet meer voor zorgt dat de Arctische lente vroeger begint.

Na analyse van de gegevens verzameld tussen 1996 en 2020, komen de onderzoekers tot een opmerkelijke bevinding. Zo blijkt dat klimaatverandering er helemaal niet meer voor zorgt dat de Arctische lente vroeger begint. In plaats daarvan lijkt het erop dat de intrede van de Arctische lente nu de ene keer vroeg begint en de andere keer juist veel later, aangejaagd door wisselende klimaatomstandigheden. Uit het onderzoek:

‘Op basis van de volledige periode van 25 jaar van 1996–2020 vinden we ondanks de voortdurende klimaatverandering weinig richtingsveranderingen in de timing van gebeurtenissen. We schrijven deze bevinding toe aan een verschuiving in de temporele patronen van klimaatomstandigheden, van eerdere richtingsveranderingen tot huidige hoge interjaarlijkse variabiliteit.’

Onderzoeker Niels Martin Schmidt licht het in Scientas als volgt toe:

‘We ontdekten dat een eerdere Arctische lente niet langer het heersende patroon is. Eigenlijk is die eerder waargenomen trend helemaal verdwenen. We zien nu dat het begin van de lente wordt bepaald door extreme, jaarlijkse variaties.’

***

Bronnen hier en hier.

***