19de eeuw kende hier de meeste hoge stormvloeden

19de eeuw kende hier de meeste hoge stormvloeden

Binnenkort zullen de PvdA/Groen Links-gezinde mainstreammedia u weer overladen met ‘extreem weer’ en het einde der tijden tenzij u zich onderwerpt aan de bureaucratie en meer belasting betaalt (als ik de beleidsaanbevelingen even uit het klimaatchinees mag vertalen). Want het vijfde IPCC-klimaatrapport van de Verenigde Naties komt uit, en daar plukken journalisten traditioneel de meest rampzalige kersen uit, om te negeren wat de gegevens vertellen: dat klimaatwetenschappers nu van een lagere meest waarschijnlijke temperatuurstijging uitgaan dan het vorige rapport. Het is dan altijd aardig om al die pogingen van journalisten hun krant te verkopen van context te voorzien, liefst met simpele boerenwaarneming.

Zo trof ik in Ost Friesland in Neuharlingersiel deze zuil, waarin de Duitsers netjes alle stormvloeden hebben geregistreerd. De één na hoogste vloed daar was in…….1825 en bedroeg 4,70 meter, het bovenste streepje op de foto. Alleen 1962 komt daar met 7 centimeter overheen, de jaren ’80 toen ‘de’klimaatverandering volgens zelfverklaarde deskundigen zo toesloeg blijven daar een metertje achter. Tenzij de zuil onderhoud nodig heeft, is dat een interessant gegeven: ik kan me namelijk niet voorstellen dat de grondige Duitsers de zaak niet bij de tijd houden, en een hogere recentere vloed niet zouden registreren met een extra bordje.

Met boerenverstand verslaat u het klimaat-establishment
Het is niet beslist ‘dom’en ‘populistisch’ om op historisch hoge waterstanden te wijzen en gewoon waar te nemen wat je ziet. Want dé angstgegner van het klimaat-establishment is immers dat laaggelegen landsdelen verzwolgen worden door ‘extreem weer’ en ‘dé zeespiegelstijging’, vroeger gewoon stormvloeden genoemd, maar toen was het overschot aan academici en journalisten nog niet zo groot.

Dat de één na hoogste waterstand in 1825 werd gemeten in één plaats, Neuharlingersiel, zegt natuurlijk niets over smeltende ijsberen. Wat het wel zegt: er zijn in onze regio vele andere factoren belangrijker bij hinder door- en hoogte van – stormvloeden en overstromingsgevaar dan ‘de’zeespiegelstijging, die vooralsnog slechts 1,6 mm per jaar bedraagt bij ons en geen teken vertoont van acceleratie. De locatie en lokale geografie is ook belangrijk, de vloed van ´53 die Zeeland onder water zette staat hier niet eens geregistreerd.

Maar wie toch beslist bang wil zijn, wil ik met deze feiten verder niet verontrusten…