FrameBreaking-1812

Het is ingeslagen als een bom: proefboren naar schaliegas in Nederland is OK. Henk Kamp had het rapport van Witteveen & Bos al begin juli op zijn bureau, heeft daar nu met zijn ambtenaren beleidsbepalingen bij gemaakt die vandaag in de ministerraad worden besproken alvorens naar de kamer te gaan. Is Henk Kamp daarmee een innovator of toch tenminste een early adopter? 

chasm

Laten we de innovatietheorie van Rogers erbij halen. Het bovenstaande standaardplaatje van die theorie is geannoteerd door het softwareblog agilemodeling.com. Nu kun je met overhaast softwaredevelopment niet een ecosysteem of drinkwater in gevaar brengen, maar je kunt er wel hartstikke failliet mee gaan. Deze mensen hebben dus nagedacht over hun annotaties. Feit is dat Henk Kamp, Nederland en Europa op het gebied van schaliegas tot de laggards gerekend moeten worden. Want Amerika kun je op dit gebied niet als één land zien dat voor schaliegas kiest (sterker nog de federal government is teugen en op federal land is nog niets gewonnen), maar als een paar dozijn staten die om zijn en tientallen zo niet honderden bedrijven die ermee floreren. Eigenlijk moet er tussen late majority en laggards nog een chasm staan: fucked by the environmental movement.

In een Telegraaf-artikel over de nu ontstane situatie lezen we vandaag:

Shell, dat veel ervaring heeft met de winning van schaliegas in de Verenigde Staten en Canada is positief. “Boren naar schaliegas is een bewezen technologie. Schaliegas heeft in die landen een hoge vlucht genomen.” Op dit moment heeft Shell geen plannen om naar het gas in Nederland te boren.

Zou ik ook niet doen als ik Shell was, want de gouden tijden van de VOC-mentaliteit zijn hier voorbij. Vervlogen zijn de tijden dat een ras-Hollandse olieman als Henri Deterding de wereldwijde geopolitiek naar zijn hand wist te zetten. Nee, wij zijn nu die neo-luddieten die steen en been klagen over minieme aardschokjes in Groningen, terwijl we na weer een doodsaaie dag op kantoor met onze gesubsidieerde sportpas in het lokale sportcentrum op een trilplaat van 3 op de schaal van Richter staan om de vastgeroeste spieren los te schudden. Liever zitten we als campaign manager bij Greenpeace op kantoor in een luxueus fauteuil, dan dat we als mannen van stavast naar olie en gas willen boren om onze kinderen en kleinkinderen een beter leven te gunnen.

Luddite

Daarbij quoten de NIMBY-protestgroepen in de proefboringslocaties Boxtel, Haaren en de Noordoostpolder de 55 kwakzalvende zelfverrijkende duurzaamheidshoogleraren niet gehinderd door kennis van geologie en petrochemie die laatst hun beschamende brief naar de landelijke media schreven (zie artikel). In De Telegraaf lezen we:

Actievoerders in Boxtel zeggen: “Een grote groep vooraanstaande hoogleraren stelt hardop dat dit een heel slecht plan is. Alle seinen staan op rood en onze minister Kamp dendert daar vrolijk doorheen. Onbegrijpelijk.”

Deze 55 kwakzalvers is veel te verwijten. Ze jutten een locale niet-academisch geschoolde bevolking op net zo vooruitgangsvijandig te worden als de Luddieten onder leiding van Nedd Ludd, die destijds in een echt nog door primitief kapitalisme vervuilde wereld en dus met duizend keer meer argumenten dan de neo-luddieten in onze brandschone wereld tegenwoordig, weefmachines vernietigde omdat de technologische doos van Pandora dicht zou moeten en de wereld in haar Ot en Sien staat geconserveerd diende te worden. Ludd werd in 1830 opgeknoopt door de Britten en is sindsdien de martelaar van de beweging die ook de Unabomber heeft voortgebracht (zie Wikipedia).

Op het Belgische blogplatform dewereldmorgen.be kwam ik een interessant artikel tegen over neo-luddieten die zich Field Liberation Movement noemen (FLM). Die hadden net een proefveld met genetisch gemanipuleerde aardappels nota bene met pesticiden vernietigd. In het artikel lezen we interessante dingen over de sociaaldemocratie:

 Het FLM is een uiting van een naïeve en gratuite manier van actievoeren die typerend is voor de conservatieve vleugel van de linkerzijde. De sociaal-progressieven worden meer en meer uitgesloten uit ons verbond met deze sociaal-conservatieven, door het verwijt dat we slaven zouden zijn geworden van het institutioneel middenveld. Aan de andere kant wordt de term ‘progressief’ misbruikt. Natuurconservatisme is voor FLM blijkbaar de enige manier om ‘groen’ en ‘progressief’ te zijn.

Voor de duidelijkheid moet “conservatief” in het Vlaamse artikel in goed Nederlands gewoon “reactionair” heten. En kunnen we het stuk zo lezen dat alles en iedereen in Nederland die actief is onder de vlag van duurzaamheid plus de hele milieubeweging plus de linker vleugel van het CDA plus helaas ook zowat de hele VVD en D66 niet vooruitstrevend genoemd mogen worden. Ze zijn techno-pessimistische sociaal reactionairen soms van het zelfverrijkende salontype met Tesla die ernstige bangmakerij niet schuwen om ze nog net niet het stempel terrorisme op te plakken. Maar is een elektrische auto niet innovatief dan?

cartoon_chevyvolt_poweplant425

cartoon_jim-day

electrict_car_1630325

Neuh!