Van een onzer correspondenten.

In het voorjaar van 2024 brengt de Klimaatraad een advies uit hoe CO2 kan worden verwijderd uit de atmosfeer. Dat schrijft de raad in een brief aan de Tweede Kamer. Naast C02-reductie – bijvoorbeeld om in de toekomst ook de auto geheel uit te bannen, zo liet voorzitter Erisman in de media weten – is dit een nieuwe en actieve, stap om het aandeel CO2 in de atmosfeer niet te laten stijgen.

De door minister Jetten (D66) geïnstalleerde raad heeft een eenzijdige signatuur en wil van geen andere argumenten horen dan alarmistische, als zij aan de kamer schrijft:

‘De wereld is de afgelopen jaren steeds vaker geconfronteerd met weersextremen: hittegolven, droogte, hevige neerslag en overstromingen, met menselijk leed en enorme schade tot gevolg. Ook Nederland heeft dat ondervonden. De klimaatwetenschap schrijft weersextremen steeds vaker en met toenemende zekerheid toe aan de opwarming van de aarde, veroorzaakt door menselijk handelen.’

Nobelprijswinnaar 2022: is er geen sprake van een klimaatcrisis.

De raad functioneert volledig in een politiek bestuurlijk proces van zichzelf versterkende beleidsinitiatieven in een Europees ambtelijke caroussel:

‘De raad acht het (Europese) ESABCC-advies wetenschappelijk goed onderbouwd en adviseert daarom dat Nederland het voorgestelde doel voor 2040 voor de EU onderschrijft en dat ook Nederland versneld naar klimaatneutraliteit gaat. Dit is rechtvaardig gelet op historische uitstoot en economische mogelijkheden van Nederland. De raad zal in het advies voor het Klimaatplan 2025-2035 nader ingaan op het versneld realiseren van klimaatneutraliteit.’

Nobelprijswinnaar (2022) John F. Clauser wees op het gevaar van eenzijdige klimaatwetenschap en het vernietigende effect voor de economie. Volgens hem is er geen sprake van een klimaatcrisis. Maar zulke inzichten zijn niet besteed aan de Klimaatraad.

Het is de vraag welke Tweede Kamer en nieuw te vormen regering de raad aantreft als zij met de vervolgstudies over het uit de atmosfeer halen van CO2 naar buiten komt. In die zin lijkt het politieke gesternte om steun te krijgen voor de eenzijdig en klimaat-alarmistische onderbouwde plannenmakerij niet in het voordeel van de raad, gezien de peilingen en komst van nieuwe partijen.

***

Bron hier. Zie ook hier.

***