rampdienietkwam

Het is een feestweekeinde met Marcel Crok op de voorpagina van Trouw, met kritische stukken in FD en AD op basis van het rapport van het economisch instituut voor de bouw, waarover Rypke blogde en met bovenal een spread van Karel Knip in de NRC wetenschapsbijlage met dikke aankondiging op de voorpagina. Ik heb in de laatste jaren enkele malen uitgebreid aandacht besteed aan de deze zeer degelijke wetenschapsjournalist met tot aan dit artikel een duidelijke domeinafhankelijke blinde vlek voor de wantoestanden in de klimaatwetenschap.

Zou hij nu echt zijn genezen? Voor ik onderaan dit artikel jullie de plek aanwijs waar jullie zijn artikel kunnen downloaden mits jullie de Facebook pagina ClimategateNL liken, even flashback naar wat Karel Knip in een hoorzitting voor de 2e kamer zei waar Rypke en ik hem flankeerden:

De journalisten zijn verdeeld zoals zij dat altijd waren, maar het wordt uitermate onvriendelijk gespeeld op dit moment. De bloggers zijn eraan gewend op de man te spelen, ad hominem-argumenten te gebruiken en mensen eindeloos te achtervolgen met uitspraken die zij vroeger hebben gedaan. Wat ze doen, is verwarring zaaien, de sfeer bederven, op de man spelen en ruzie zoeken. Dit kent zijn weerga niet. Ik heb in de krant ook geschreven: hier moet eens een eind aan komen, voordat er ongelukken gebeuren. De sfeer wordt zo bedorven dat zelfs ik de neiging krijg om iemand persoonlijk te lijf te gaan. Zo is de sfeer geworden. Dat is totaal nieuw in de journalistiek. Vroeger werd het op een hoffelijker manier afgehandeld in de journalistiek. Dat zie je op dit moment niet meer.

Echt waar we zaten op dat moment naast deze man die stijf stond van woede jegens ons bloggers. Zou hij inmiddels wat zijn bekoeld? Lees de context hierrrr nog even na en dit vind ik ook een leuke uit het archief waarin ik Karel Knip noem.

En dan nu: voor iedereen die ons een like geeft op Facebook de download van Karel Knips epifanie. En niet aan elkaar gaan rondmailen he! Alles via deze link.