Ferdinand Meeus, Marcel Crok.

Gedurende decennia was het niet mogelijk om een serieus klimaatdebat op de Nederlandse TV te organiseren. De gevestigde media stelden zich op als propagandisten en bewakers van het dominante klimaatnarratief, dat inhield dat we op korte termijn zouden worden geconfronteerd met een alarmerende opwarming van de aarde (eigenlijk atmosfeer) als gevolg van de door de mens veroorzaakte uitstoot van CO2 door het verbruik van fossiele brandstoffen. De mainstream zendgemachtigden waagden zich niet aan kritiek op dit dogma. In strijd met de mediawet werden alternatieve opvattingen steevast genegeerd en dood gezwegen.

Dat gold echter niet voor de sociale media, zoals Blckbx, Weltschmerz en Ongehoord Nederland (hoewel deze laatste wèl tot de NPO behoort, zij het met een meer haat- dan liefdeverhouding van de kant van de NPO). Maar ofschoon die podium gaven aan klimaatrealisten, bleven uitnodigingen aan klimaatalarmisten tot het aangaan van een debat met hen stelselmatig onbeantwoord. Het is dus – voor zover mij bekend – al die tijd niet tot een open en vrije gedachtewisseling tussen protagonisten en antagonisten van de menselijke broeikashypothese gekomen.

Daaraan is nu gelukkig een einde gekomen door een recente uitzending van Ongehoord Nederland, waaraan werd deelgenomen door Marcel Crok (wetenschapsjournalist en mede-oprichter van Clintel), Ferdinand Meeus (Belgisch doctor in de wetenschappen en klimaatrealist) en Jeroen Oomen (docent aan de Universiteit van Utrecht), die vertelde dat hij zich in het hol van de leeuw voelde.

Zie en beluister hier (links boven tweede venster, vanaf 12.15).

***