De onzekerheid over de invloed van CO2 op het klimaat neemt verder toe….

Temperatuurstijging 1979 - 2013 volgens de modellen vergeleken met de gemeten temperatuur (HadCrut)

Temperatuurstijging 1979 – 2013 volgens de modellen vergeleken met de gemeten temperatuur (HadCRUT4)

Het IPCC kondigde vandaag met omfloerste rouwstem aan dat grote rampen ons wachten aangezien het nu nóg zekerder is dat de mens verantwoordelijk is voor een catastrofale opwarming van de aarde.

Hoezo nóg zekerder?
De enige reden voor de angst voor klimaatverandering is de omineuze uitkomst van de klimaatmodellen. Maar de al 15 jaar stagnerende temperatuur begint steeds verder uit de range van de modellen te lopen (zie de illustratie hierboven)

Dit is natuurlijk nooit uit te leggen als een toename van de zekerheid over de juistheid van die modellen. Integendeel, de laagst opgeleide leek kan hieruit concluderen dat dit inhoudt dat hierdoor juist de twijfel over de uitkomst van die modellen toeneemt, niet de zekerheid.
In de ingenieurswerkelijkheid is de conclusie harder: als de metingen buiten je nauwkeurigheidsrange vallen, is je model gesneuveld. Waarom dat in de klimaatwereld zo anders ligt is mij onduidelijk.

Maar goed: de aan de wereld gepresenteerde belangrijkste conclusie van het IPCC, die het rapport zou moeten samenvatten,  is dus voor ieder mens met gezond verstand overduidelijk klinkklare nonsense.

Tipping point
We hebben zodoende de afgelopen week het eerste klimaat tipping point mogen ervaren: de mainstream media hebben na 15 jaar kritiekloze steun de alarmisten en het IPCC als een blok laten vallen. Ze zijn het zat. Ze kunnen het niet langer aanzien hoe het IPCC zich in de belachelijkste bochten wringt om niet te hoeven toegeven dat ze de ontwikkelingen veel te zwaar hebben aangezet om daarmee meer politieke invloed te hebben. Op een gegeven moment verlies je al je geloofwaardigheid. En je trouwste aanhangers zullen daarop het meest teleurgesteld reageren.

Zo zagen we vandaag op RTL-Z elke paar minuten eerst de droevige IPCC meneer, en daarna onze nuchtere Marcel, die uitlegde dat het IPCC aantoonbaar heeft overdreven maar dat voorlopig nog niet zal toegeven. Ook op het NOS journaal werd Marcel aan het woord gelaten, al was er daar ook uit het mainstream kamp commentaar dat het IPCC voorzichtig ondersteunde. Zoals dat hoort in de journalistiek. Het is niet zo dat wij vinden dat na 15 jaar alleen de alarmisten te horen, er nu 15 jaar alleen naar ons geluisterd zou moeten worden.

Verwarring
Deze ontwikkelingen zullen voor flink wat politici en journalisten uiterst verwarrend zijn. Na jarenlang op elke vraag het braaf uit het hoofd geleerde duurzame anti-CO2 mantra te kunnen scanderen moeten ze opeens gaan nadenken over wat ze nu nog kunnen zeggen zonder uitgelachen te worden of moeilijke vragen te krijgen. Zo is er voorwaar behoefte aan de kennis van het sceptische kamp! Dat bewijst de rij filmploegen en interviewers voor Marcel’s deur wel.

Buitenkans
Voor wie echt wil weten wat de sceptische wereld te zeggen heeft over het IPCC rapporten, en wat het IPCC daar voor weerwoord op heeft, is er op 3 oktober ’s middags in Nieuwspoort een symposium, alweer het vierde dat door de Nederlandse sceptici wordt georganiseerd.

De line-up is uniek: eerst spreken in het Engels de twee uit Amerika overgekomen hoofdauteurs van het sceptische NIPCC rapport, Singer en Carter, daarna in het Nederlands Marcel Crok over zijn wetenschappelijke onderzoek naar climate sensitivity. En tot slot Albert Klein Tank van het KNMI en tevens Nederlands IPCC lid, vers terug uit Stockholm, die vanuit zijn invalshoek het nieuwe IPCC rapport zal toelichten.
Deze bezetting garandeert een hoog niveau van zowel de presentaties als van de discussie, en is dus verplichte kost voor wie zich snel wil bijscholen in objectieve berichtgeving over het klimaat!

Wie zich echt grondig op de 3e oktober wil voorbereiden kan het lijvige 2e NIPCC rapport gaan bestuderen. Maar er is ook een beknopte SPM (summary for policy makers) waar je met het doorlezen van de tien kaders naast de tekst en de eindconclusie in een paar minuten al een duidelijk beeld krijgt van de strekking van het rapport.
En hier is het IPCC rapport te vinden.

Hieronder vindt u de volledige convocatie voor het symposium . U kunt zich nog aanmelden voor deelname bij h.labohm@freeler.nl

De eerste drie symposia
Deze serie begon twee jaar geleden in augustus met een uitstekend geslaagd symposium op het KNMI, met Fred Singer en een aantal KNMI wetenschappers. Het gezellige diner na afloop met alle sprekers was een keerpunt in de Nederlandse klimaatverhoudingen.

Het tweede symposium was militanter: het was geheel gewijd aan de blamerende KNAW klimaatbrochure die gekaapt bleek door alarmistische elementen. Meerdere brieven van een grote groep wetenschappers aan de KNAW en aan de tweede kamer, een hele serie blogs, en het symposium in Nieuwspoort hebben niet kunnen leiden tot intrekking ervan. Wel tot de belofte van de KNAW om voortaan met de sceptici in dialoog te gaan. Helaas is daartoe geen enkel initiatief genomen en zijn sindsdien al onze verzoeken aan de KNAW om mee te werken aan onze symposia afgewezen. Verder is de eerste activiteit die de KNAW op dit gebied ontwikkelt sinds de geplaagde brochure weer een volstrekt eenzijdige mainstream aangelegenheid.  De KNAW heeft blijkbaar elk contact met de ontwikkelingen in de echte wereld verloren.

Het derde symposium was een wetenschappelijk  juweeltje op een zeer bijzondere plaats. Hier viel de mainstream bijdrage helaas tegen: de opzet was een volledig evenredige vertegenwoordiging, maar uiteindelijk was er slechts één mainstream spreker.

Alle drie de symposia waren goed bezocht, van hoog niveau, en met alle ruimte voor de mainstream wetenschap om deel te nemen.
Ik reken op een interessante vierde!

Convocatie voor het Nieuwspoort Climate Symposium (3 oktober)

Dear all,

This month two important climate reports will be released. In chronological order, first of all, the report by the NIPPC (Nongovernmental International Panel on Climate Change), ‘Climate Change Reconsidered II’, and secondly, the report by the IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), ‘The Fifth Assessment Report’ (AR5).

These reports will be presented and discussed at the Nieuwspoort Climate Symposium, 2013 by three lead authors who were directly involved in their preparation and one science journalist who acted as expert reviewer for the IPCC.
It is my pleasure to invite you to attend this symposium.

Best,

Hans H.J. Labohm

Nieuwspoort Climate Symposium, 2013
Thursday 3 October, 2013.
12.00 h. – 16.00 h.
Nieuwspoort, The Hague

The first part of the meeting will take place in English. The second part in Dutch.

Programme

Presentation of the NIPCC Report 2013
12.00 – 12.30                     Fred Singer
12.30 – 13.00                     Bob Carter

Q & A
13.00 – 13.30

Pauze
13.30 – 14.00

Het nieuwe IPCC–Report: AR5
14.00 – 14.30                     Marcel Crok
14.30 – 15.00                     Albert Klein Tank

Discussie
15.00 – 16.00

Toegangsprijs:  € 15.
Aanmelding deelname: h.labohm@freeler.nl

About the Speakers

Fred Singer
S. Fred Singer is professor emeritus at the University of Virginia and director of the Science & Environmental Policy Project. His specialty is atmospheric and space physics. An expert in remote sensing and satellites, he served as the founding director of the US Weather Satellite Service and, more recently, as vice chair of the US National Advisory Committee on Oceans & Atmosphere.  He is a Senior Fellow of the Heartland Institute and the Independent Institute. He co-authored the NY Times best-seller “Unstoppable Global Warming: Every 1500 years.”  His ideas on SLR are discussed in “Hot Talk, Cold Science: Global Warming’s Unfinished Debate,” published by The Independent Institute, Oakland, CA, 1997. In 2007, he founded and has since chaired the NIPCC (Nongovernmental International Panel on Climate Change), which has released several scientific reports.

Bob Carter
Professor Bob Carter is an Emeritus Fellow at the Institute of Public Affairs (IPA, Melbourne). He is a palaeontologist, stratigrapher, marine geologist, environmental scientist and writer with more than 40 years professional experience, and holds degrees from the University of Otago (New Zealand) and the University of Cambridge (England). He has held tenured academic staff positions at the University of Otago (Dunedin) and James Cook University (Townsville), where he was Professor and Head of School of Earth Sciences between 1981 and 1999.

Bob has wide experience in management and research administration, including service as Chair of the Earth Sciences Discipline Panel of the Australian Research Council, Chair of the national Marine Science and Technologies Committee, Director of the Australian Office of the Ocean Drilling Program, and Co-Chief Scientist on ODP Leg 181 (Southwest Pacific Gateways). He is currently Chief Science Advisor to the International Climate Science Coalition and an Emeritus Fellow of the Institute of Public Affairs.

Bob Carter has acted as an expert witness on climate change before the U.S. Senate Committee of Environment & Public Works, the Australian and N.Z. parliamentary Select Committees into emissions trading and in a meeting in parliament house, Stockholm. He was also a primary science witness in the U.K. High Court case of Dimmock v. H.M.’s Secretary of State for Education, the 2007 judgment from which identified nine major scientific errors in Mr Al Gore’s film “An Inconvenient Truth”.

His most recent book is “Taxing the Air.” (http://www.amazon.com/Taxing-Air-ebook/dp/B00CY1EOZA).

Marcel Crok
Marcel Crok is freelance wetenschapsjournalist. Hij werkte jarenlang als redacteur bij het maandblad Natuurwetenschap & Techniek (inmiddels de Nederlandse editie van New Scientist). Bij dat blad rolde hij in 2005 in het klimaatdebat met een groot verhaal over de beruchte hockeystickgrafiek, waarvoor hij later dat jaar de Glazen Griffioen won, een aanmoedigingsprijs voor wetenschapsjournalisten. In 2008 zegde hij zijn baan op om fulltime aan een boek te werken over het klimaatdebat. Dat boek – ‘De staat van het klimaat’ (http://www.staatvanhetklimaat.nl/boek-bestellen/) – verscheen eind 2010. Crok werd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu gevraagd om het vijfde IPCC-rapport te reviewen. Daarnaast heeft hij vorig jaar samen met het KNMI en het PBL het internationale discussieplatform ‘Climate Dialogue’ opgezet, dat beoogt een constructieve dialoog op gang te brengen tussen wetenschappers met verschillende visies.

In Nieuwspoort zal hij zijn visie geven op het deze week verschenen vijfde IPCC-rapport. Crok zal zich met name richten op klimaatgevoeligheid. Het laatste jaar zijn er diverse studies verschenen die laten zien dat het klimaat aanzienlijk minder gevoelig is voor broeikasgassen dan het de wetenschap lange tijd dacht. Crok zal vertellen hoe het IPCC met deze studies is omgegaan.

Albert Klein Tank
Albert Klein Tank is werkzaam bij het KNMI in De Bilt. Hij schreef mee aan het nieuwe IPCC rapport als hoofdauteur van het hoofdstuk over waarnemingen, atmosfeer en aardoppervlak. Klein Tank is coördinator van een project van de Europese Unie dat een heranalyse uitvoert van waarnemingen in Europa. Hij is betrokken bij diverse andere onderzoeksprojecten naar klimaatverandering die worden uitgevoerd in internationaal kader. In 2004 is Klein Tank gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht. Hij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging ter Bevordering van de Meteorologie (NVBM). Voor meer informatie zie: www.knmi.nl/~kleintan.

In Nieuwspoort zal Klein Tank zijn visie geven op het deze week verschenen IPCC rapport. Hij zal zich met name richten op gemeten klimaatverandering. Ook zal hij kort ingaan op zijn persoonlijke ervaringen bij het schrijven van het rapport.

NIPCC Report
The Nongovernmental International Panel on Climate Change (NIPCC) has released a major new report on climate-change science produced by an international team of 40 scientists.

The report, titled Climate Change Reconsidered II: Physical Science, challenges what its authors say are the overly alarmist reports of the United Nations’ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), whose next report is due out later this month.

The Summary for Policymakers, an executive summary, and the entire report are available for free online (http://climatechangereconsidered.org/).

IPCC Report
The fifth assessment report by the IPCC is due to be released on September 27 (https://www.ipcc-wg1.unibe.ch/AR5/AR5.html).