Han Lindeboom

Han Lindeboom


De bewering van Wagenings hoogleraar Mariene Ecologie Han Lindeboom- lobbyist voor gesloten visserijgebied in de Noordzee- in ecologenblad De Levende Natuur deze maand dat verbieden van visserij in het Great Barrier Reef tot ecologisch Walhallah leidt leunt op nogal selectief citeren van de literatuur. Dat toont het Australische Before After Control (BACI) experiment uit 2009 van Pitcher et al in Fisheries Research naar effecten van bodemvisserij (otter trawlers) in onbevist en bevist gebied in het Great Barrier Reef. Je kunt de volledige studie HIER downloaden door ons te liken.

Bij vergelijking van langjarig onbevist controlegebied met bevist gebied vond Pitcher et al slechts 3 procent of minder verschil in biomassa tussen getrawlde en niet getrawlde gebieden in het GBR.

Comparison of catch rates from the prawn trawl and the dredge indicated the overall impact on total biomass was around −3% but ranged from close to 0% for some species to around −20% for sensitive sessile species. A review of effect sizes in 30 other recent trawl experiments indicated that this result was not exceptional; i.e. the reported effects of single trawls generally were not large, and prawn trawls appeared to have smaller effect sizes than fish trawls, beamtrawls and scallop dredges—also, several studies reported recovery within ca. 6 months.

en verder in het artikel, bij analyse van beïnvloedde soorten

Of the 300 species or taxa analysed, only 6 showed unambiguous statistically significant impact effects; of which 3 were positive and 3 were negative.Other types of trawls, such as Dutch beam trawls and scallop dredges are designed to penetrate the sediments and may be expected to affect the infauna more than otter trawls.

Echter, zoals Pitcher et al ook aangeven, bevestigd door visserijbiologen als Ray Hilborn, en de studie van Halpern et al in Science in 2009 is ecologische impact op zacht substraat zeer klein in hoogdynamische gebieden (zoals de Nederlandse Noordzeekustzone), en wat de SWNM al optekende in de MPA-Wijzer. We toonden eerder al aan dat het tropische Great Barrier Reef een bijzonder slecht gekozen referentiegebied is in vergelijking met de koude zandige Noordzee, waar vissoorten merendeels migreren. Van Lindeboom/ onze overheid haar plannen om de Noordzeekustzone te sluiten zijn vooral kleinschalige vissers de dupe.

Dan citeren we nu Han Lindeboom over het Great Barrier Reef, in ‘Wat Beschermen Zeereservaten eigenlijk in de Noordzee’:

Het Groot Barriere Rif laat zien hoe het ook kan. Omdat beschermingsmaatregelen van alleen riffen die al vanaf 1975 waren ingesteld onvoldoende bleken, heeft Australië in 2004 het beheerregime drastisch aangepast en de beschermde gebieden vergroot, waarbij nu 33 procent van het gehele gebied en 20 procent van elk voorkomend habitattype is beschermd. Dit heeft geleid tot verbeteringen in voor alle voor visserij gesloten gebieden, waar hogere aantallen en biomassa’s van belangrijke vissoorten worden waargenomen.

Beste Han, wie citeer je hier? Greenpeace?
Je zult met een fatsoenlijke studie moeten komen, die van Pitcher et al is ook zeer degelijk en grondig uitgevoerd, en leunt op een veelvoud studies met gelijksoortige conclusie. Wanneer je hier antwoordt- wat je vaak doet en wat wij heel sportief vinden- wil je dan voor de uitzondering eens niet je toevlucht zoeken in retorica maar gewoon to the point, on topic reageren, zoals je van iemand mag verwachten die hoogleraar is én nota bene in de advisory board zit van de ICES. Bij voorbaat dank en de groeten van Climategate.nl.