RZ12Visserij2
De door Greenpeace/Stichting de Noordzee geplaagde boomkorvisserij op platvis als schol en tong maakte afgelopen 6 jaar een sterke krimp door van 33 procent van de Nederlandse vloot naar 12 procent van de vloot. Ook kromp de Nederlandse visserijvloot als geheel in tien jaar tijd van 384 schepen naar 300. Dat blijkt uit de visserijcijfers die het Landbouw Economisch Instituut verzamelde, opgetekend in Visserijnieuws. Andere methodes als pulsvisserij groeiden van 0 naar 13 procent. De sterke krimp van de (boomkor)vloot past in het hier reeds beschreven beeld van afname van visserijdruk op de Noordzee sinds de jaren ’90 van ongeveer 40 procent.

Waarom protesteren tegen iets dat al geen rol meer speelt?
De trend zet opnieuw vraagtekens bij het ecologisch nut van het boomkorbashing van Greenpeace. De kwart miljard euro omzettende milieuclub vergelijkt de visserij met bulldozers die een regenwoud platrijden. Terwijl- zoals New Scientist laatst ook weer meldde– de ecologische impact van boomkorvisserij omstreden is. New Scientist haalde de met een modelstudie bevestigde reeds 20 jaar oude Imares-theorie van stal dat boomkorvisserij haar eigen prooisoort gunstig beïnvloedt met bodemberoering. De SWNM-bodemwijzer die ik schreef zette deze éénzijdige boomkorbashing op de zandige Noordzee al in perspectief.

…en waarom niet protesteren tegen iets dat wél een rol spelen gaat
De miljoenen euro’s campagnegelden uit de Oceans-campagne kan Greenpeace qua impact op de zeebodem beter richten op de windmolenfarms, of de activiteiten van Tennet. Onze Netbeheerder zet in Duitse Natura 2000 gebied een 9300 ton zwaar ‘stopcontact’ op de zeebodem van 70 bij 100 meter. Hiervoor wordt de hele zeebodem aangestampt, worden hoogspanningskabels gelegd met elektromagnetische velden die haaien en roggen verstoren (EMV). Alleen al om de benodigde hoeveelheid staal voor dit stopcontact te produceren komt 13.950 ton CO2-emissie vrij.

Tot nu toe blijft het op dit onderwerp oorverdovend stil uit de hoek van Greenpeace/Stichting de Noordzee. Ideologische oogkleppen op dames en heren milieuvrinden?