Zonne-akker/siliciumwoestijn
De gemeente Ameland geeft 3,5 miljoen euro staatssteun aan een siliciumwoestijn/zonne-akker van 15 hectare natuurlijke ruimte, die verschijnt ten westen van het vliegveld. De Amelander overheid wil ook 2,6 miljoen euro uit het Waddenfonds, een fonds dat de kwaliteit van de Wadden moet verbeteren (…). Je had die 2,6 miljoen op die 15 hectare ook voor natuurherstel kunnen gebruiken, wil ik maar zeggen… In de Leeuwarder Courant-buikspreekpop van overheid en milieubeweging- heet alle energieopwekking met zo groot mogelijk beslag op groene ruimte ‘groene energie’. Niet alleen blaast de krant stelselmatig de opbrengst van windmolens op, ook bij deze zonnefarm vermeldt de journalist een opbrengst die waarschijnlijk een factor 5 te hoog is.

De LC-journalist Stef Altena meldt in het bericht ‘Miljoenen voor Energieprojecten’- naar traditie van de LC-berichtgeving – niet wat het rendement wordt maar vermeldt alleen het maximale vermogen, zoals de lobbyisten voor het project dat opgeven. Het hele stuk laat zich lezen als een advertorial van bestuurders van de Gemeente Ameland.

Het maximale vermogen is 6 Megawatt en dat levert ongeveer 51 miljoen kWh per jaar op. Hier kunnen zo’n 1700 huishoudens op draaien.

Waarschijnlijk moest Altena vlot naar huis, de kinderen van school halen. Wij bij Climategate.nl hebben begrip voor de grote tijdsdruk die het privéleven van gesubsidieerde dagbladjournalisten legt op hun professionele werkzaamheden, en helpen ze graag het werk alsnog af te maken:

  • Een huishouden verbruikt 3500 kWh op de momenten dat dat nodig is, meer in de winter dan in de zomer. Dat zijn dan geen 1700 maar 1457 huishoudens. Dat is fout 1.
  • Een zonnecentrale levert in de zomer een factor zes meer energie dan in de winter, tenminste dat deed de centrale van Siemens bij Brussel. Niet alleen zijn de dagen langer, ook de invalshoek van het zonlicht speelt mee. ’s Winters staat de zon lager. Het is fout 2 van Stef dat hij verzuimt dat te vermelden.
  • Dan nog wordt het maximale vermogen enkel op de meest zonrijke dagen in de zomer gehaald. Het is optimistisch om een rendement van 20 procent aan te houden, zodat er ongeveer 300 huishoudens overblijven. Een ruwe bierviltje-indicatie, maar dichter bij de werkelijkheid dan het LC meldt
  • Wie andere metingen aan rendement kent van zonneparken: ik hou me warm aanbevolen, ik hoef geen mening te hebben, ik wil graag metingen zien.

  • Fout 4: De term huishouden is bij wisselvallig geleverde energie per definitie misleidend. De bijgebouwde gasgeneratoren op Ameland gaan kortom het leeuwendeel van de elektriciteit produceren. Is de NAM dubbel blij.
  • Het idee om energetisch meer zelfvoorzienend te worden is natuurlijk nobel. En wie zijn stroomverbruik met zonnepaneeltjes wil dekken, moet dat vooral doen: ik wil ook los van het net als dat kan. In plaats van een heel veld aan te leggen; waarom komen die panelen niet op daken van lelijke bedrijfshallen? Daar zijn ook vele hectares van…Als natuurman zie ik liever dat 15 hectare kostbare grond op een groen Waddeneiland in ons Werelderfgoed effectief wordt benut, liefst voor groene doeleinden…Dat is wél mijn mening, zonder metingen. Aan ‘groene’ energie is niets groens.

    De conclusie is nu: geld uit Waddengas wordt nu op Ameland geïnvesteerd om meer Waddengas te verstoken…