Louise redt de aarde met politieke variant ecologie, Vet Cool!

Louise redt de aarde met politieke variant ecologie, Vet Cool!


De volgende door Bionieuws opgetekende uitspraak bevestigt dat Louise Vet, directrice van NIOO-KNAW beter thuis is als communicatiemiep bij Greenpeace, en haar positie bij de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) niet langer mag misbruiken voor de verkoop van bijna kinderlijke politieke standpunten, die als natuurfeit worden gepresenteerd. Louise Vet is schadelijk voor het imago van ecologie als wetenschap, door deze tot een vorm van op achterhaald koekdenken gebaseerde politiek te degraderen, en anderen daartoe aan te moedigen. En laat mij dan maar de boeman zijn en het vuile werk opknappen door deze olifant in de ecologenkamer te benoemen. Lees en huiver:

Als ecologen ontdekken we de schoonheid van de wereld om ons heen. Dat is niet genoeg, we zullen ons naast de rol van ontdekkingsreiziger ook die van advocaat, rechter en politieagent moeten aanmeten om het doorgaande proces van destructie te stoppen. De economen (…) en alle anderen (…) hebben gefaald, nu moet iedereen maar eens naar ons luisteren. We moeten terug (….) naar de economie van de natuur.

Ik zeg niet dat je deze standpunten niet mag ventileren: ik ontmoette laatste een pubermeisje die popmuzikant wilde worden, die ook zulke overtuigingen deelde. We zijn nog vrij iedere vorm van onzin te verkondigen, hopende dat kennis en wijsheid ooit een correctie geven. Het gaat mij er om dat je niet je positie in de KNAW mag aanvoeren om zulke onzin gezag te geven via lezingen en congressen. Wordt hoofd communicatie van Greenpeace, zeg je KNAW-positie op en ga vrolijk verder op deze weg.

Exhibit 1
We hebben hier een klassieke ‘koekdenker’, om Rudy Rabbinge’s typering van het Neo-Malthusiaans denken te gebruiken. De aarde als zero sum-game met gefixeerde ecologische grenzen waar iedere menselijke toevoeging, verandering of benutting een afbraak betekent. Maar neem één van ’s werelds dichtst bevolkte landen en meest welvarende landen Nederland, en kies een willekeurige parameter: ontbossing. Ons bosoppervlak nam TOE van 1 procent in 1900 naar meer dan 10 procent. De ecologische werkelijkheid is veel diverser, minder eenzijdig dan de politieke wereld die Vet ons schetst. En waarbij politisering van wetenschap de oplossing zou zijn: dit enge denken – ‘wetenschapper wordt politicus!’- werd ook al in Triest verkondigd door Lidia Brito, ex-Wageninger, kettingrookster en nu werkzaam bij de VN. Bij oplossingen hebben we dus ook niets aan de feitelijk onjuiste analyse van Vet of bureaucratische baantjesverdedigers.

Exhibit 2
Louise Vet is iemand die de Ecologische Voetafdruk verkoopt als wetenschappelijk deugdelijk zonder ook maar op de hoogte te WILLEN zijn van het feit dat deze ecologisch én economisch volkomen onzin is. Een landsgrens is geen ecologische eenheid, de hoeveelheid energieverbruik per oppervlak is geen harde maat voor de ecologische impact enzovoort. Niet omdat ik dat zo graag wíl vinden vanuit één of andere diep gevoelde emotie- ik ben Louise Vet niet- maar om argumenten en bewijzen die ik opsomde dankzij het werk van toonaangevende ecologisch economen.

    Nu- na het lezen van BIonieuws- snap ik waarom pubermeisje Louise het werk niet kent van ecologisch economen Nathan Fiala, Jeroen van den Berg, Richard Tol eva. Die economen hoef je niet te lezen want die zijn duswelbeswel stom, ze hebben gefaald, ieuw, hihihihihi. Louise je hebt me nu overtuigd. Wanneer ben je jarig? Dan stuur ik je de nieuwe Penny Paardenagenda 2014 gratis toe, met lof van Climategate.nl.

Louise gebruikt de ecologisch én ecologisch onzinnige Ecologische Voetafdruk bij praatjes

Louise gebruikt de ecologisch én ecologisch onzinnige Ecologische Voetafdruk bij praatjes


Wetenschap draait om logische argumentatie en bewijsvoering, niet om de allerdiepste expressie van de allerindividueelste emotie. Al kan verwondering of verontrusting – iedere ingeving hoe gek ook- een aanleiding zijn voor goede wetenschappelijke vragen.

Iemand bij de KNAW zou voor zuivere wetenschap op de barricade moeten in haar positie, een scheiding van kerkpolitiek en staat. Vooral nu commercialisering en politisering van wetenschap om zich heen grijpt en ecologen zich al ‘klimaatprostituee’ noemen: iets klimatigs moeten roepen om maar onderzoeksgeld te krijgen. De standpunten die Vet nu met beroep op haar positie wil verdedigen zijn KNAW-onwaardig. Gewoon feitelijk en aantoonbaar onjuist, bij ieder die de moeite neemt iets verder te kijken dan het warme gevoel van valse zingeving dat een standpunt geeft. Al weten we dat de academische cultuur dusdanig is gedegradeerd tot een verzameling onkritisch bureauzitvlees- zie Jan Rotmans en zijn vijftig kettingbriefhoogleraren- dat politieke demagogie de norm is.

Exhibit 3
Vet is niet op de hoogte van modern ecologisch denken, en hangt nog aan het Haeckeliaanse ecologie-begrip van ‘de balans van de natuur’/ het huishouden. Ik ben dat wel- ja sorry als simpele gesjeesde bosbouwer die tot wetenschapsjournalist degradeerde- dus heeft Vet in haar positie al helemaal geen excuus dat ook niet te zijn. Louise, ik kan je een literatuurlijst geven om je kennis hier bij te spijkeren.

Exhibit 4
Louise Vet baseert haar overtuigingen meer op persberichten van Greenpeace dan een lezing van basale feiten. Zo riep zij op het NERN-congres ook uit volmaakte onkunde over visserij en mariene ecologie: ‘de boomkor, daar moeten we zo snel mogelijk van af’. Ja Louise, deze stond genoteerd. Deze vorm van visserij zou de Noordzee verwoesten enz. Realiteitscheck: De boomkorvisserij maakt nog slechts 12 procent van de Nederlandse vissersvloot uit, een halvering in 10 jaar tijd. De vloot als geheel kromp met een kwart tot een derde in 10 jaar tijd.

Wetenschappelijk onderzoek in de Journal of Sea Resarch dit voorjaar naar de impact van boomkorvisserij toont – ten opzichte van natuurlijke variatie- in de kustzone géén invloed op bodemfauna- ook na vermindering van visserijdruk door zware boomkorkotters met 90 procent. Op de Noordzee als geheel is visserijdruk sinds de jaren ’90 met 40 procent afgenomen, en de commercieel interessante soorten nemen in aantal TOE. Voor basale feiten voor dummies over (over)bevissing heeft visserijbioloog Ray Hilborn een alleraardigst boekje geschreven bij Oxford University Press,’Overfishing’, uit binnen een uurtje.

In tegenstelling tot Vet ben ik hier op de hoogte omdat ik me bijna 3 jaar in het dossier vastbeet. Als er al een ecologisch probleem met bevissing is, dan speelt de boomkor op de Noordzee hier inmiddels een marginale rol en zijn ecologisch belangrijkere issues actueel: offshore-windustrie bijvoorbeeld. En wat natuurbehoud betreft: de enorme kapitaaldrain richting windmolensubsidies die bij natuurbescherming wordt wegbezuinigd. Vet is voor windmolensubsidies.

Het vonnis: Impeachment
Louise Vet. Ik weet dat je deze blog leest, ieder slachtoffer van mijn ‘nare blogs’ leest ze altijd, sommigen gaan er goed mee om en anderen slaan dicht. Ze zijn een wapen gebleken, meer werkend als precisiebommetje dan het bommentappijt van een regulier medium. Je hebt twee keuzes: dichtslaan en roepen ‘hij is gek’, om vooral niet te hoeven reflecteren, vertrouwend op je sociale positie dat je er mee wegkomt en ik slechts een vlo ben op een blog die onaangenaam jeukt. Velen reageren zo die hun intelligentie gebruiken om hun positie te bewaken en diepst gevoelde emotie over zichzelf en de wereld. Vraag Theunis P. maar, roep iets over ‘de toon’ om je hogere vorm van beschaving te etaleren en laat het er verder bij.

Je kunt ook aannemen dat mijn botte bijl opbouwend kan zijn. Voor mij is dit de enige weg die me ter beschikking staat. En voor zover emotie mij hier drijft, is het dat ik niet tegen intellectuele oneerlijkheid kan bij mensen van wie je op basis van intelligentie en positie beter mag verwachten. Om Nicholas Nassim Taleb te citeren: ‘if you see a fraud, and don’t shout; ‘Fraud’, you are a fraud’. Dat ik mezelf zo impopulair maak, het zij zo.