Louise Vet is KNAW onwaardig en verdient Penny Paardenagenda 2014 van Climategate.nl

Louise redt de aarde met politieke variant ecologie, Vet Cool!

Louise redt de aarde met politieke variant ecologie, Vet Cool!


De volgende door Bionieuws opgetekende uitspraak bevestigt dat Louise Vet, directrice van NIOO-KNAW beter thuis is als communicatiemiep bij Greenpeace, en haar positie bij de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) niet langer mag misbruiken voor de verkoop van bijna kinderlijke politieke standpunten, die als natuurfeit worden gepresenteerd. Louise Vet is schadelijk voor het imago van ecologie als wetenschap, door deze tot een vorm van op achterhaald koekdenken gebaseerde politiek te degraderen, en anderen daartoe aan te moedigen. En laat mij dan maar de boeman zijn en het vuile werk opknappen door deze olifant in de ecologenkamer te benoemen. Lees en huiver:

Als ecologen ontdekken we de schoonheid van de wereld om ons heen. Dat is niet genoeg, we zullen ons naast de rol van ontdekkingsreiziger ook die van advocaat, rechter en politieagent moeten aanmeten om het doorgaande proces van destructie te stoppen. De economen (…) en alle anderen (…) hebben gefaald, nu moet iedereen maar eens naar ons luisteren. We moeten terug (….) naar de economie van de natuur.

Ik zeg niet dat je deze standpunten niet mag ventileren: ik ontmoette laatste een pubermeisje die popmuzikant wilde worden, die ook zulke overtuigingen deelde. We zijn nog vrij iedere vorm van onzin te verkondigen, hopende dat kennis en wijsheid ooit een correctie geven. Het gaat mij er om dat je niet je positie in de KNAW mag aanvoeren om zulke onzin gezag te geven via lezingen en congressen. Wordt hoofd communicatie van Greenpeace, zeg je KNAW-positie op en ga vrolijk verder op deze weg.

Exhibit 1
We hebben hier een klassieke ‘koekdenker’, om Rudy Rabbinge’s typering van het Neo-Malthusiaans denken te gebruiken. De aarde als zero sum-game met gefixeerde ecologische grenzen waar iedere menselijke toevoeging, verandering of benutting een afbraak betekent. Maar neem één van ’s werelds dichtst bevolkte landen en meest welvarende landen Nederland, en kies een willekeurige parameter: ontbossing. Ons bosoppervlak nam TOE van 1 procent in 1900 naar meer dan 10 procent. De ecologische werkelijkheid is veel diverser, minder eenzijdig dan de politieke wereld die Vet ons schetst. En waarbij politisering van wetenschap de oplossing zou zijn: dit enge denken – ‘wetenschapper wordt politicus!’- werd ook al in Triest verkondigd door Lidia Brito, ex-Wageninger, kettingrookster en nu werkzaam bij de VN. Bij oplossingen hebben we dus ook niets aan de feitelijk onjuiste analyse van Vet of bureaucratische baantjesverdedigers.

Exhibit 2
Louise Vet is iemand die de Ecologische Voetafdruk verkoopt als wetenschappelijk deugdelijk zonder ook maar op de hoogte te WILLEN zijn van het feit dat deze ecologisch én economisch volkomen onzin is. Een landsgrens is geen ecologische eenheid, de hoeveelheid energieverbruik per oppervlak is geen harde maat voor de ecologische impact enzovoort. Niet omdat ik dat zo graag wíl vinden vanuit één of andere diep gevoelde emotie- ik ben Louise Vet niet- maar om argumenten en bewijzen die ik opsomde dankzij het werk van toonaangevende ecologisch economen.

  Nu- na het lezen van BIonieuws- snap ik waarom pubermeisje Louise het werk niet kent van ecologisch economen Nathan Fiala, Jeroen van den Berg, Richard Tol eva. Die economen hoef je niet te lezen want die zijn duswelbeswel stom, ze hebben gefaald, ieuw, hihihihihi. Louise je hebt me nu overtuigd. Wanneer ben je jarig? Dan stuur ik je de nieuwe Penny Paardenagenda 2014 gratis toe, met lof van Climategate.nl.

Louise gebruikt de ecologisch én ecologisch onzinnige Ecologische Voetafdruk bij praatjes

Louise gebruikt de ecologisch én ecologisch onzinnige Ecologische Voetafdruk bij praatjes


Wetenschap draait om logische argumentatie en bewijsvoering, niet om de allerdiepste expressie van de allerindividueelste emotie. Al kan verwondering of verontrusting – iedere ingeving hoe gek ook- een aanleiding zijn voor goede wetenschappelijke vragen.

Iemand bij de KNAW zou voor zuivere wetenschap op de barricade moeten in haar positie, een scheiding van kerkpolitiek en staat. Vooral nu commercialisering en politisering van wetenschap om zich heen grijpt en ecologen zich al ‘klimaatprostituee’ noemen: iets klimatigs moeten roepen om maar onderzoeksgeld te krijgen. De standpunten die Vet nu met beroep op haar positie wil verdedigen zijn KNAW-onwaardig. Gewoon feitelijk en aantoonbaar onjuist, bij ieder die de moeite neemt iets verder te kijken dan het warme gevoel van valse zingeving dat een standpunt geeft. Al weten we dat de academische cultuur dusdanig is gedegradeerd tot een verzameling onkritisch bureauzitvlees- zie Jan Rotmans en zijn vijftig kettingbriefhoogleraren- dat politieke demagogie de norm is.

Exhibit 3
Vet is niet op de hoogte van modern ecologisch denken, en hangt nog aan het Haeckeliaanse ecologie-begrip van ‘de balans van de natuur’/ het huishouden. Ik ben dat wel- ja sorry als simpele gesjeesde bosbouwer die tot wetenschapsjournalist degradeerde- dus heeft Vet in haar positie al helemaal geen excuus dat ook niet te zijn. Louise, ik kan je een literatuurlijst geven om je kennis hier bij te spijkeren.

Exhibit 4
Louise Vet baseert haar overtuigingen meer op persberichten van Greenpeace dan een lezing van basale feiten. Zo riep zij op het NERN-congres ook uit volmaakte onkunde over visserij en mariene ecologie: ‘de boomkor, daar moeten we zo snel mogelijk van af’. Ja Louise, deze stond genoteerd. Deze vorm van visserij zou de Noordzee verwoesten enz. Realiteitscheck: De boomkorvisserij maakt nog slechts 12 procent van de Nederlandse vissersvloot uit, een halvering in 10 jaar tijd. De vloot als geheel kromp met een kwart tot een derde in 10 jaar tijd.

Wetenschappelijk onderzoek in de Journal of Sea Resarch dit voorjaar naar de impact van boomkorvisserij toont – ten opzichte van natuurlijke variatie- in de kustzone géén invloed op bodemfauna- ook na vermindering van visserijdruk door zware boomkorkotters met 90 procent. Op de Noordzee als geheel is visserijdruk sinds de jaren ’90 met 40 procent afgenomen, en de commercieel interessante soorten nemen in aantal TOE. Voor basale feiten voor dummies over (over)bevissing heeft visserijbioloog Ray Hilborn een alleraardigst boekje geschreven bij Oxford University Press,’Overfishing’, uit binnen een uurtje.

In tegenstelling tot Vet ben ik hier op de hoogte omdat ik me bijna 3 jaar in het dossier vastbeet. Als er al een ecologisch probleem met bevissing is, dan speelt de boomkor op de Noordzee hier inmiddels een marginale rol en zijn ecologisch belangrijkere issues actueel: offshore-windustrie bijvoorbeeld. En wat natuurbehoud betreft: de enorme kapitaaldrain richting windmolensubsidies die bij natuurbescherming wordt wegbezuinigd. Vet is voor windmolensubsidies.

Het vonnis: Impeachment
Louise Vet. Ik weet dat je deze blog leest, ieder slachtoffer van mijn ‘nare blogs’ leest ze altijd, sommigen gaan er goed mee om en anderen slaan dicht. Ze zijn een wapen gebleken, meer werkend als precisiebommetje dan het bommentappijt van een regulier medium. Je hebt twee keuzes: dichtslaan en roepen ‘hij is gek’, om vooral niet te hoeven reflecteren, vertrouwend op je sociale positie dat je er mee wegkomt en ik slechts een vlo ben op een blog die onaangenaam jeukt. Velen reageren zo die hun intelligentie gebruiken om hun positie te bewaken en diepst gevoelde emotie over zichzelf en de wereld. Vraag Theunis P. maar, roep iets over ‘de toon’ om je hogere vorm van beschaving te etaleren en laat het er verder bij.

Je kunt ook aannemen dat mijn botte bijl opbouwend kan zijn. Voor mij is dit de enige weg die me ter beschikking staat. En voor zover emotie mij hier drijft, is het dat ik niet tegen intellectuele oneerlijkheid kan bij mensen van wie je op basis van intelligentie en positie beter mag verwachten. Om Nicholas Nassim Taleb te citeren: ‘if you see a fraud, and don’t shout; ‘Fraud’, you are a fraud’. Dat ik mezelf zo impopulair maak, het zij zo.

Door | 2013-11-10T11:02:31+00:00 10 november 2013|10 Reacties

10 Reacties

 1. David 10 november 2013 om 11:26- Antwoorden

  En ik altijd maar denken dat mijn aangename bestaan te danken is aan -overwinning- op de natuur. Terwijl hagel de ramen striemt heerst binnen een subtropische temperatuur, dankzij een paar kuub aardgas per dag.
  Van de natuur genieten kan pas nadat men zich in warme (regen)kleding heeft gehuld, waterdicht schoeisel is aangetrokken en navigatiesoftware op de iPhone is geïnstalleerd. Vergeet niet bij vertrek uw huis goed af te sluiten. De hele natuur is trouwens gespecialiseerd in van het lijf te houden van parasieten en andere ongewenste meeëters . De kans dat ik na mijn wandeltocht heelhuids thuis kom is vrij groot. De meeste dieren weten niet of ze de avond halen.

 2. Paul 10 november 2013 om 12:52- Antwoorden

  Mevrouw Vet is blijkbaar de zoveelste ‘wetenschapper’ die zich activistisch opstelt. Dit brengt schade toe aan het imago van de wetenschap. Zij verdient hooguit de kwalificatie ‘schetenwapster’.

 3. Boels069 10 november 2013 om 15:01- Antwoorden

  Ook buiten de muren van een wetenschappelijke instelling dient een wetenschapper te voldoen aan de wetenschappelijke integriteit.
  De KNAW als consumentenwaakhond faalt wederom.
  Welk gezag wijst het KNAW op die wettelijke taak en begint met de oorwassingen?

 4. Rypke 10 november 2013 om 18:39- Antwoorden

  Ook na twee heerlijke abdijbiertjes van Rochefort sta ik achter mijn analyse: Louise Vet moet haar positie bij de KNAW opgeven

  Dat gebeurt niet, omdat ze zonder haar status als wetenschapper door de mand valt. Dan hoor je een nobody die kinderlijke onzin verkondigt

 5. Hetzler 10 november 2013 om 20:31- Antwoorden

  Zo is dat. Het vitriool van het postmodernisme tast de wetenschapsbeoefening in al haar geledingen aan. Lysenkoïsme? Ik vrees het zo indertussen, nu deze maatschappij willoos aan de leiband van de milieubeweging blijkt te lopen. Wat een onwaardige situatie!

 6. Turris 10 november 2013 om 21:48- Antwoorden

  Heb geen Twitter voorlopig: Louise Vet is op @LEMVet ; even blogartikel http://t.co/fi1JQSJetV aan haar forwarden, om zeker te zijn dat ze het leest (en haar volgers)?

 7. Gerrit van der Lingen 11 november 2013 om 00:37- Antwoorden

  Naar aanleiding van wat R ypke over Louise Vet schrijft, kan ik alleen maar concluderen dat Louise zich bezig houdt met Post-Moderne wetenschap. Deze filosofie schijn de meeste academische instellingen sterk te hebben beinvloed. Post-moderne wetenschap betekent dat elke wetenschappelijke opvatting net zo acceptabel is als ieder andere. Waarheid is relatief en een ieder kan zijn eigen waarheid opbouwen, ongehinderd door metingen en waarnemingen. Die zijn immers “cultureel bepaald”. Een voorbeeld hoe wetenschap zich post-modern gedraagd is het “probleem”dat de aarde al 17 jaar niet meet opgewarmd is. Sommige “wetenschappers” zeggen dat de warmte in de diepe oceaan is verdwenen. Anderen zeggen dat La Niña de orrzaak is. Vanochtend hoorde ik op de radio een derde “post-moderne” verklaring. CFC’s zijn ook broeikasgassen. Sinds de Montreal overeenkomst zijn die sterk verminderd. Daarom is er voorlopig geen opwarming. Dat staat in een artikel in Nature Geoscience. Maar spoedig zal de opwarming weer doorgaan. De post-moderne klimaatwetenschap zal daar voor zorgen.

 8. Rypke 11 november 2013 om 11:00- Antwoorden

  @Gerrit, dat de aarde al 17 jaar niet opwarmt is een mening en geen meting, zie maar naar de satellietmetingen van UAH, na 2001 komen we op een warm plateau en blijven temperaturen achter bij projecties, en laten we vooral niet aftekenen sinds het El Nino-jaar 1998, die je als anomalie kunt zien. Niettemin kun je een trend per decennium aftekenen van 0,14 graden via satellietmetingen en was het niet zo dat de sceptici die satellietmetingen nu zo goed vonden?

  Laten we het ene gelul niet verruilen voor het andere maar geloofwaardig blijven, ik heb daar ook mijn fouten gemaakt maar leer graag bij, want mijn mening kan me gestolen worden als die niet op metingen leunt

  Wat postmodernisering van wetenschap en waarheid betreft: als waarheid niet bestaat is het machtswoord of de dictatuur van de meerderheidsopinie waar

  Dat is inderdaad een beetje wat je soms ziet

 9. Dirk de Graaf 12 juni 2015 om 13:20- Antwoorden

  Net de colleges van mevr. Prof dr. l. Vet gevolgd op Universiteit van Ned. Ongelooflijk wat je dan hoor, terwijl haar punten niet verkeerd zijn tettert ze er lustig op los en is zo eenzijdig dat je je afvraag of ze het door heeft dat ze het doel heiligt de middelen verkondigd. In het laatste college verkondigt ze zelfs dat mannen niet belangrijk zijn en dat vrouwen het werk doen. een prof. onwaardig en zij schetst een beeld van de slechte agrarier en land en tuinbouw die het verkeerd doen zonder daarbij te vermelden hoe het zo ontstaan is en dat dat de kleine agrariers verdwenen zijn door de overheids en maatschappij maatregelen die wel even wisten hoe het (anders) moest. Dit zijn wel de mensen die vliegen en autorijden en een dik salaris hebben en anderen zeggen hoe het zo niet moet. Naar de goedkope winkels gaan en op internet het goedkoopste zoeken, net als de rams en subsidie vliegreizen en dan boos zijn als er wat gebeurt of onze ondernemingen het niet meer redden. Van de 10 boeren die er in 60ger jaren waren zijn er nu minder dan 2 over, dat het vooruitgang. Ik kom vaak op de KNAW en hoop mevr. nog eens een keer te kunnen aanspreken. Verbeter de Wereld en begin bij uzelfe

 10. Groene Rypke de Duurzaamste 12 juni 2015 om 20:02- Antwoorden

  @Dirk: inderdaad, Louise Vet is een puberaal huppelgansje als het op haar wereldbeeld aankomt, ik heb haar op het NIOO congres gesproken, en ze heeft niet de minste kritische zin of enige behoefte om haar gehuppel eens tegen het voetlicht te houden

Geef een reactie