Greenpeace, laat je hinderen door enige kennis van zaken

Greenpeace, laat je hinderen door enige kennis van zaken


De bij journalisten/milieuactivisten populaire Daniel Pauly beweert dat vissers alle roofvissen weg vissen, en dan steeds lager in het voedselweb gaan vissen tot kwalletjes overblijven: het ‘fishing down the foodweb’-concept. Maar deze bewering wordt niet door waarnemingen ondersteund: Visserij groeide vanaf 1950 tot nu op álle trofische niveaus. Dus is zijn Mean Trophic Level-methode weerlegd in 2010 in Nature en nogmaals in Proceedings of the National Academy of Science: niet het trofische niveau (plaats in de voedselketen) maar winst bepaalt op welke vissoort vissers het meeste vissen, Schaal/schelpdieren laag in de voedselketen leverden 39 procent meer op dan toproofvissen. Zie ook deze presentatie van Trevor Branch.

Greenpeace leunt op 10 jaar achterhaalde bewering Pauly & Watson
Niettemin leunt het laatste door de Postcodeloterij mogelijk gemaakte product van Greenpeace- ‘Schone Oceanen vol gezonde Vis’– volledig op 10 jaar oude beweringen van Daniel Pauly bij onterecht belasteren van onze visserijsector:

De oorzaak van overbevissing (de belangrijkste soorten voor onze visserij- Noordzeeschol en haring -worden op MSY bevist RZ) is al heel lang duidelijk: te veel schepen jagen op te weinig vis (onze vloot kromp al met 1/3 sinds de jaren ’90, de Noordzeevisserij met 40 procent RZ), legaal én illegaal. Maar politici durven hun handen niet te branden aan de visserijsector (…ik zou omvangrijke vlootsanering anders willen definiëren RZ). Intussen worden de wereldzeeën leeggevist (14-18 procent is ingestort, de rest zit óp of onder MSY, heeft herstelplan of is ónderbevist: Worm et al schrijven in Science 2009 dat het beter gaat dan de jaren ’90 RZ). Eerst de grote, lucratieve soorten, dan de kleinere en ten slotte de hele kleintjes. Tot er alleen nog maar kwallen in de zee zwemmen. Dat is het drama van de overbevissing.

De bewering in 2013 van Greenpeace is een letterlijke vertaling van een 10 jaar oude Pauly-tekst:

“Overfishing has slashed stocks— especially of large predator species— to an all‐time low worldwide… If we  don’t manage this resource, we will be  left with a diet of jellyfish and  plankton stew (Pauly & Watson 2003)

Het Sea Around Us-project– waar Greenpeace dit vandaan haalde- is van de Pew Trust en vermarkt met particulier geld het fishing down the foodweb-concept. Pew is een legaat van Sun Oil (idd, een oliemaatschappij) en Pauly staat op de payroll van Pew. Ook de Oceans 2012-coalitie tegen visserij in Brussel voor wildernisreservaten- waarvan Greenpeace deel uitmaakt wordt mede gefinancierd door Pew.

Laat je hinderen door enige kennis met Duurzame Visserij Wijzer
Nogmaals: Er zit geen economische drijver achter het verkiezen van grote roofvis hoger in de keten. Ook de leek kan met een simpele blik in de visschappen van de Albert Heijn zien dat fishing down the foodweb leunt op een fundamenteel foute aanname: de garnaal- lager in de voedselketen- schaaldieren en vele schelpdieren zijn duurder dan hun predator- de kabeljauw, een roofvis enkele treden hoger in de voedselketen.

Je kunt de Jip en Janneke-uitleg van die studies vinden in punt 5 van de Duurzame Visserij Wijzer die ik maakte voor de SWNM, en laat je hinderen door enige kennis.

Greenpeace, toon mij mijn ongelijk met gegevens en literatuur
Greenpeace lobbiet voor het op slot zetten van de Noordzee voor visserij (30 procent dicht), samen met hun vriendinnen van het door het Ministerie van Economische Zaken voor 2/3de van haar budget gesubsidieerde Stichting de Noordzee, waarvan de oud-directeur van Greenpeace Nederland voorzitter van het bestuur is. Zij lobbieden met Oceans 2012-coalitie voor de Brusselse discardban die onze visserij aan de bedelstaf brengt.

Ik heb de Greenpeace-folder nagevlooid op één bewering die nog enige grond heeft in waarnemingen in de echt bestaande zee of visserijbiologische literatuur en kon vooralsnog niet één vinden. Maar ik daag mensen van Greenpeace uit voor bewijs van het tegendeel, en dan bedoel ik geen ad hominems (ik kan best heel lief zijn hoor…) of complottheorie maar gegevens in wetenschappelijke literatuur.