foto epa: Dag met AAA , op naar een B-status

foto epa: Dag met AAA , op naar een B-status


Nederland verliest haar Triple A-kredietstatus volgens kredietbeoordelaar Standard & Poors vanwege lage economische groeiprognoses. Een belangrijke – in massamedia (uitgezonderd Elsevier) niet vermelde- oorzaak van achterblijvende groei ligt in de sterke lastenverzwaringen die het Kabinet Rutte 2 invoert en de extra schulden die Rutte 2 aangaat onder de vlag van ‘klimaatbeleid’: het kunstmatig duur maken van energie en het investeren van tientallen miljarden euro’s subsidie (= nu tegen hogere rente geleend geld)  in de bouw van 10 Gigawatt overcapaciteit aan windfarms (rendement ongeveer 25 procent, dus geleverd vermogen rond 2,5 Gieg).Gemeten in miljarden euro’s zijn de klimaatinvesteringen van Rutte 2 de grootste staatsuitgave in de Nederlandse geschiedenis, zónder dat enige toetsing van rendement is toegepast. Dit leidt tot 1000 euro koopkrachtverlies per gezin per jaar.

Terwijl nieuwe centrales stilstaan omdat energievraag ontbreekt, geeft Henk Kamp 4,2 miljard euro subsidie aan extra overcapaciteit windenergie

Terwijl nieuwe centrales stilstaan omdat energievraag ontbreekt, geeft Henk Kamp 4,2 miljard euro subsidie aan extra overcapaciteit windenergie


Gemini krijgt 4,2 miljard euro subsidie van Henk Kamp (VVD) voor vermogen waar geen vraag naar is
De investering in overcapaciteit in variabel vermogen aan windenergie (kerncentrales, kolen- en gascentrales leveren ‘basislast’) vindt plaats terwijl de energievraag is áfgenomen. Daarom zijn nieuwe schone gas- en multifunctionele centrales stilgezet, en lijden energiebedrijven als Nuon een verlies van 463 miljoen euro over 2012 en kondigen zij massa-ontslagen aan.

Nu geeft Henk Kamp (VVD) windfarm Gemini 60 kilometer uit de kust boven Schiermonnikoog/Ameland (600 MW geINSTALLEERD) vermogen een subsidie van 4,2 miljard euro Tegelijk moet Nuon de nieuwe Magnumcentrale in de Eemshaven (1300 MW) stilzetten omdat geen energievraag bestaat. De centrale kan ZONDER EEN CENT SUBSIDIE twee maal zoveel vermogen leveren als het geïnstalleerde vermogen van het met 4,2 miljard euro gesubsidieerde Gemini.

De Magnumcentrale kan basislast leveren, vast vermogen op afroep, terwijl Gemini enkel wisselvallig vermogen zal leveren wanneer de natuur dat wil, waardoor we dus voor 1/3de van het geïnstalleerde vermogen, uiteindelijk ongeveer 200 MW dus 4,2 miljard euro subsidie betalen. Een zelfde probleem als voor Nuon geldt voor de schone gascentrale van Eneco (850 MW) op de Maasvlakte, die dankzij de combi van goedkope kolenimport, slechte economie en subsidies op windenergie meestal stil staat.

Doel: voldoen aan Brusselse klimaatdoelstellingen
Een verdere uitwerking kunt u lezen via de links, en via onze repliek op de misleidende wijze waarop Staatssecretaris Wilma Mansveld (PvdA) Kamervragen beantwoordde van Kamerlid Machiel de Graaf over klimaatkosten. De énige reden waarom dit Kabinet Rutte2 windmolens bouwt, is om een papieren duurzaamheidsdoel uit Brussel te halen van 16 procent elektrische energie-opwekking uit niet fossiele bronnen.

Onderzoek na Kamervragen dankzij Climategate.nl in de wind geslagen door Kamp én gros Kamer
De investering in ‘Wind op Land’ van 3,5 Gieg overcapaciteit van Rutte 2 vindt plaats tegen het advies van het CPB in, de keuze voor klimaatbeleid via het subsidieren van niet fossiele energiebronnen vindt plaatst tegen het advies van de Algemene Rekenkamer in, dat de meeste politici nooit lazen. De Algemene Rekenkamer stelde al in 2007 wat CE Delft in 2012 nog eens vaststelde in opdracht van de Tweede Kamer (dankzij René Leegte VVD)- een gevolg van Kamervragen na berichtgeving op Climategate.nl ‘Kabinet zicht volledig kwijt op Kosten Klimaatbeleid’. Onze blog was gebaseerd op een door de Tweede Kamer genegeerd advies van de Algemene Rekenkamer: dat subsidies aan wisselvallige energievormen de kostbaarste vorm van klimaatbeleid zijn per vermeden ton CO2. Henk Kamp negeert de uitkomsten van dit onderzoek, evenals de volledige Tweede Kamer die dus het onderzoek negeert waartoe ze zelf opdracht gaf.

Wind en zonsubsidies op afstand duurste vorm van CO2-vermijding

Wind en zonsubsidies op afstand duurste vorm van CO2-vermijding


Dat is geen mening, maar constatering die we steeds moeten blijven herhalen. Omdat u via massamedia

  • a. er niets over leest, behalve bij Elsevier, daarom zijn blogs als Climategate.nl zo hard nodig
  • b. steeds herhaald krijgt bij (meestal PvdA gezinde) massamedia als NOS dat investering van tientallen miljarden euro’s in wisselvallige overcapaciteit aan windenergie noodzakelijk zou zijn ‘voor het klimaat’, terwijl de klimaatwinst- zoals wij al voorrekenden- in de orde van tienduizensten van graden ligt of minder: niet detecteerbaar voor ons zenuwstelsel of de gevoeligste thermometers. En volledig teniet gedaan door de groei in kolencentrales in ontwikkelende landen als India en China. Dat media als de NOS niets melden, is omdat ze zelfs de elementaire beginselen van windenergie niet snappen, zoals wij al berichten

De klimaatkassa rekent af zonder bon bij burgers
Lees ook ‘Klimaatbeleid in Eurocrisistijd’ van emeritus-hoogleraar sociale geografie Pieter Lukkes, de must-read voor iedere politicus die ons land verder economisch afglijden wil besparen en die tegelijk wil investeren in effectief milieubeleid dat ook nog iets oplevert. Alleen Finland en Duitsland hebben nog AAA, de Finnen omdat ze investeerden in groei van technologie-bedrijven en zich ook profileren met een ‘Nobelprijs voor Ingenieurs’, de Duitsers omdat ze nog een hoogwaardige maakindustrie hebben.

Kortom, Climategate.nl is hard nodig om dit grootste financiële schandaal in de geschiedenis van het Nederlandse staatsbestel te agenderen. De enkele politici als René Leegte, Remco Dijkstra en Machiel de Graaf die hier Kamervragen over blijven stellen -mede dankzij Climategate.nl- worden nu nog weggehoond, ook door journalisten als Hans de Bruijn bij RTL Nieuws. Omdat de meeste Kamerleden (en journalisten)
a. hun stukken niet lezen en dus de adviezen van CBS en Algemene Rekenkamer negeren
b. hun wereldbeeld baseren op notoir onbetrouwbare en politiek vooringenomen massamedia en groepsgedrag in plaats van dossierkennis.

Daarnaast kunnen ‘onze’ politici ook weinig uitrichten omdat wij vast zitten in Brussels beleid: de macht zit niet bij ons ceremoniële parlement in Den Haag.