Bij Wessel Simons is de wens vader van de gedachte bij energie

Bij Wessel Simons/overheid is de wens vader van de gedachte bij energie

Nuon leed afgelopen jaar bijna een half miljard euro verlies en kondigt massa-ontslagen aan van duizenden werknemers. Zij moet bijvoorbeeld de hagelnieuwe Magnumcentrale in de Eemshaven stilzetten omdat de Duitsers overtollige subsidiestroom uit wind op het net dumpen. Ook bij Essent dreigt dit te gebeuren.  Het Duitse energiebeleid kóst dus direct banen, én de extra belastingheffing voor ‘groene energie’ gaf de Duitsers een ruim 60 procent hogere energierekening in 15 jaar tijd.

Wessel Simons betaald door Agentschap.nl, verstrekker klimaatsubsidies jubelt over ‘voorbeeldland Duitsland’
Tegelijk is er ook een andere werkelijkheid, die van de overheid/milieubeweging en Freelance propagandist Wessel Simons,  betaald door oa Agentschap.nl, de verstrekker van klimaatsubsidies via Economische Zaken en Energiebusiness.nl, zie zijn website Responsive Media: ´Energietransitie banenmotor Duitsland´.

Het verstoren van de vrije energiemarkt door de Duitse staat  via klimaatbeleid (het subsidieren van energievormen die in een vrije markt niet overleven, via belastingheffing over de energierekening) levert duizenden banen op, want dat zegt een nieuw onderzoek van de Heinrich Boll-stichting.

Er zouden in 2012 liefst 2 maal zoveel banen beschikbaar zijn (377.000)  in de van subsidies afhankelijke elektrische energie-gerelateerde sectoren als in de reguliere energiesector. Laten we hopen dat tientallen miljarden euro’s klimaatsubsidies banen leveren, want de Duitse overheid besteedt alleen 6-7 miljard euro subsidies per jaar aan zonnepanelen-installatie. De motor van de economie van Duitsland is overigens de auto-industrie, dankzij de export naar China. Zonder deze export zou de Duitse economie op haar gat liggen.

Een onafhankelijk en intelligent journalist stelt dan de volgende vragen:

  1. – kan de overheid banen scheppen, of gaat iedere door de overheid betaalde baan ten koste van bedrijvigheid elders?
  2. – als de reguliere energiesector tevens één van de grootste ontvangers van klimaatsubsidies is in Duitsland (RWE is één van de grootste belanghebbenden in offshore windmolens) hoe weet de Heinrich Boll stichting dan onderscheid te maken?
  3. –  zijn er in andere sectoren per uitgegeven euro (ik meen 30 miljard euro tot 2020, exact getal houdt u tegoed) niet veel meer banen te maken?
  4. – hoeveel procent van de economie maakt de elektrische energiesector uit, en hoeveel kan deze bijdragen aan economische groei (antwoord= 2 procent van economie, bijdrage aan groei is dus verwaarloosbaar)

Het zoeken naar antwoorden houdt u nog te goed: na 2 uur liefdewerk oud papier/climategate.nl wil ik nu wel eens wat betaald werk doen.

De overheid als ondernemer…exclusief bij Agentschap.nl en Wessel Simons
Wessel Simons is overduidelijk geen intelligente en onafhankelijke journalist, maar vazal van de overheid/Agentschap.nl en dus geeft hij blindelings het tot 3 procent koopkrachtverlies leidende SER-Energieakkoord een kontje.  Moet je ook zien wat hij twittert:

AgentschapNL en Dienst Regelingen fuseren tot Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Ik krijg bij zo’n bericht een warm Sovjet-gevoel, de overheid die zich  als ondernemer gaat profileren door het subsidiëren van door bureaucraten geselecteerde voorkeursbedrijven. Terwijl Agentschap.nl al 18 miljard euro klimaatsubsidies verspilde waarbij de Algemene Rekenkamer zich afvraagt wat het rendement daarvan is, zoals het kado doen van 4,2 miljard euro subsidie voor één offshore windfarm boven Ameland (Gemini). Terwijl energiebedrijven dankzij overcapaciteit centrales stilzetten in Eemshaven en op de Maasvlakte: onze berichten daarover leiden al tot VVD-Kamervragen, én het onderzoek van CE Delft waaruit blijkt dat windsubsidies en zonnesubsidies die duurste vorm van klimaatbeleid zijn.

Ik gaf net ecologisch advies bij een zaak tegen Dienst Regelingen. Deze Dienst laat tientallen visserijbedrijven failliet gaan voor de vermeende rust op papier van een zwarte zee-eend. Het ondernemen zit de overheid in het bloed!!  Gelukkig laten steeds minder media zich beetnemen door de propaganda van overheid en milieubeweging. Het Financieele Dagblad ruikt vandaag ook al lont en meldt dat energiemarktverstoring door de overheid (klimaatbeleid/SER Energieakkoord) duizenden banen kan kosten. Wie iets verder kijkt komt vanzelf tot zulke conclusies.

Wessel, schaamte op jouw!