Alle molens staan al op windrijke locaties, en ook daar staan ze vaak stil

Alle molens staan al op windrijke locaties, en ook daar staan ze vaak stil waarna kolencentrales moeten bijspringen

Koning kiezersbedrog Henk Kamp (VVD) formuleerde op 14 januari een antwoord  op de brief aan Henk Kamp van 12 critici waaronder Le Pair en onze huisingenieur Theo Wolters, waarvan we hopen dat Kamp hier zichzelf gelooft. Martin Sommer schreef in de Volkskrant- mede op basis van de brief van de 12-  al dat nergens bewezen is dat de kosten van offshore windmolens met 40 procent omlaag gaan in 10 jaar, en wordt nu overladen met agressie door activist-hoogleraar Jan Rotmans. Rotmans offerde een deel van zijn kostbare (= publiek betaalde) tijd die hij anders met Twitter kwijt is met een blog tegen Sommer.

Maar… Wat schreven de 12? 

Het blijkt dat het basisrapport van het ECN aannames bevat, bijvoorbeeld omtrent kostenverlaging als gevolg van opgedane ervaring, die door de kostenontwikkeling van de laatste 10 jaar is gelogenstraft. Er trad een aanzienlijke kostenverhoging op: 40% elke 5 jaar.

Wat durft Henk Kamp ons op de mouw te spelden? 

De heer Le Pair noemt vervolgens dat de kostendaling in vijf jaar moet worden gerealiseerd. Dat is onjuist. In het Energieakkoord is afgesproken dat de kostendaling in tien jaar vanaf 2014 moet worden gerealiseerd.

Dat is de goedkoopste debattruc die je kunt verzinnen, het ad baculum-argument. een redenering op je tegenstander plakken en die vervolgens afwijzen. Niemand heeft ooit beweerd niet het SER Energieakkoord te kunnen lezen en de 10 jaar met 5 jaar te verwarren, zoals SOmmer ook correct in zijn column aanhaalde.

Wat schreven de 12 nog meer?  Dat het kabinet bij Wind Op Land uitgaat van een capaciteitsfactor van 40 procent, terwijl tot nu toe bij het opgestelde windvermogen slechts 22 procent is GEMETEN. Opnieuw dus wishfull thinking (= Marc Rutte managersfilosofie) te beweren dat windmolens plotseling bijna 20 procent efficiënter draaien.

De bestaande molens hebben een CF van 22%, dus de nieuwe zouden een CF van 40% hebben. Dat is veel te hoog gegrepen voor wind op land. Hieruit volgt, dat de berekende baten in het CPB rapport met 20 tot 25% naar beneden moeten worden bijgesteld.

Wat durft Henk Kamp ons op de mouw te spelden?

In de brief wordt tevens gesproken over de haalbaarheid van een capaciteitsfactor van 40% bij windmolens. De capaciteitsfactor geeft weer welk deel van het vermogen van de windmolen jaarlijks wordt gebruikt voor energieproductie. Ik heb hiervoor ECN geconsulteerd. De capaciteitsfactor is afhankelijk van de windsnelheid (…). De gebieden die zijn aangewezen in de structuurvisie wind op land zijn windrijke gebieden waar een hoge windsnelheid kan worden gemeten. Bij deze windsnelheid halen vele moderne turbines een capaciteitsfactor van 40%.

Beste Henk, treedt toch af. Het GELEVERDE VERMOGEN van een molen is afhankelijk van de windsnelheid (maximaal bij ongeveer kracht 6/7), maar de capaciteitsfactor niet (alleen). De capaciteitsfactor is het percentage daadwerkelijk geleverd vermogen per jaar ten opzichte van het opgestelde vermogen. Dat ligt nu (gemeten) op 22 procent bij molens die ook allen op windrijke plekken staan. Maar behalve dat molens zelden het volledige vermogen leveren, staan ze ook vaak stil. Niet alle molens van wind op land, komen op plekken waar ze 40 procent halen. Ik ben niet de energie-expert van Climategate.nl, dat is huisingenieur Theo, maar Kamp zijn antwoord is hier zo kinderlijk retorisch dat ik er zelfs door prik. 

Al overtuigt Kamp natuurlijk altijd de subsidie-adviseurs als Henri Bontenbal, en er zullen vast andere mensen met beperkt abstractievermogen (journalisten, Kamerjuffers) van Kamp onder de indruk zijn 

Henri Bontenbal (@HenriBontenbal)
15-01-14 12:12
Opnieuw maakt minister Kamp duidelijk dat windcriticus Le Pair ernaast zit: rijksoverheid.nl/bestanden/docu… (Lees je mee, Martin Sommer?)

...als lastenverzwaring en krimp je partijpunten zijn

…als lastenverzwaring en krimp je partijpunten zijn

Jan Rotmans moet zijn activisme maar in eigen tijd voortzetten, niet in onze kostbare tijd
Martin Sommer leest mee met Climategate.nl en wij kunnen hem verzekeren dat zijn column de spijker op zijn kop sloeg: of schaalvoordelen inderdaad 40 procent kostenreductie geven is nergens bewezen. Het bruinkool-schoonheidsfoutje is vergeeflijk.  Onvergeeflijk is de bewering van Rotmans tegen hem dat Duitsland 10 tallen kolencentrales gaat sluiten, terwijl ze er in werkelijkheid 10 gaan bij bouwen. Laat je niet van de wijs brengen Sommer, Rotmans stelt tegen hem:

Een deel van mijn kostbare tijd besteed ik aan het bestrijden van onzin die wordt geschreven over duurzaamheid. Afgelopen zaterdag was het weer zover: politiek commentator van de Volkskrant Martin Sommer kon zich uitleven en produceerde een column met tientallen feitelijke onjuistheden en misconcepties. 

Er staat één juistheid in deze zin, ook na wegstrepen van overbodige zinsneden: de hoogleraar toegepast vrijetijdsmanagement Rotmans zijn publiek betaalde tijd is ons inderdaad veel te kostbaar. Verder stelt hij dat het Planbureau voor de Bureaucratische Leefomgeving een goed instituut zou zijn omdat hij daar zelf werkte. Humor, wat een aanbeveling.

Samengevat hameren de critici van het SER Akkoord op BEWIJS: nergens kan het kabinet op basis van metingen hard maken dat

  1. …alle molens werkelijk gemiddeld een capaciteitsfactor van 40 procent halen, terwijl 22 procent is gemeten: dit is een geloof
  2. …schaalvoordelen optreden, terwijl de offshore windgebieden eerder duurder worden want verder uit de kust: dit is een geloof

Kamp antwoordt dat het wel zo is als je maar gelooft en hoopt, de wishfull-thinking managersfilosofie van Rutte. Het is ordinair liegen, het opblazen van prognoses om een plan door te drukken – de grootste staatsuitgave in de Nederlandse geschiedenis- dat de energierekening met een geschatte 500-1000 euro per jaar opschroeft, en dat bij openheid en eerlijkheid over kosten en baten nooit zou bestaan. Een doodzonde in het bedrijfsleven, maar normaal bij een overheid die zich almachtig waant. Dit grenst aan dictatuur, en gebeurt onder de VVD, een liberale (…….) partij.

Wie doet daarom nog een duit in het zakje voor de Climategate.nl VVD- verkiezingsslogan-wedstrijd, 18 miljard euro subsidie in zee? Stem VVD!! De beste inzender maakt kans op een 1000 euro lagere energierekening in 2020.