Geen verband tussen halvering fosfaatlast ('schoon water') en terugkeer otter

Geen verband tussen halvering fosfaatlast (‘schoon water’) en terugkeer otter

Gisteren kon onze klimatoloog Honest Broker de zelfbenoemde kwaliteitsjournalisten van NOS Nieuwsuur in 5 minuten niet op één klimatologische waarheid betrappen. Ik doe er vandaag- na tientallen voorbeelden van journalistiek onvermogen op het gebied van milieuverslaggeving – nog een schepje bovenop bij ecologie. Vandaag is het voorpagina-artikel van het Algemeen Dagblad op 8 februari aan de beurt over – ja sorry nog één maal- de otter.

Op de voorpagina van het AD prijkt op woensdag 8 februari een foto van een wat zweterig ogende kingsize rat die uit het water opkijkt. Ongeveer als Marielle Tweebeke die gelooft nu toch echt een intelligente vraag te stellen: spiegeltje aan de wand, wie is de scherpste interviewster van het land. Met snorharen. Dat is een otter.

We gaan puntsgewijs het artikel van het AD nalopen en concluderen met voorspelbare afloop: mainstreammedia zijn volslagen incompetent op het gebied van natuur en milieuverslaggeving omdat ze iedere kennis ontberen. En het verschil tussen eigenwijs en dom ligt bij wel of geen kennis van zaken.Dit alles overgoten met een sausje van mild sarcasme dat u van mij gewend bent. En waarover nog wel eens klachten komen, die ik als afsluiter zal behandelen.

 • Wat is er feitelijk gebeurd?
  Eén van de tientallen uitgezette Alterra-otters met Lets bloed was op 12 december 2013 langs een cameraval gelopen; wij moeten geloven dat dit bij de Nieuwkoopse Plassen was volgens het persbericht van Natuurmonumenten: de bron. De PR-timing: Een maand ná de waarneming- 1 dag nadat de bij LTO en boeren in de omgeving zeer omstreden aanwijzing van de Nieuwkoopse Plassen als Natura 2000 gebied plaatsvond – blaast Natuurmonumenten de loftrompet over zichzelf en overheidsbeleid (EHS en Natura 2000) met de otter als aaibaar PR-konijn.
  Natuurmonumenten is een particulier natuurbedrijf met een jaaromzet tegen de 100 miljoen euro, waarvan ruim 30 miljoen euro overheidssubsidies. Een bedrijf dat tienduizenden hectares (landbouw)grond gratis van de overheid verwierf voor de Ecologische Hoofd Structuur, een voordeelspositie die met succes door andere particuliere grondbezitters is aangevochten bij het Europese Hof. Je zou dus best een andere insteek van je verhaal kunnen kiezen dan ‘jubel jubel, de otter is terug en het gironummer van Natuurmonumenten is….’. Zonder dat je beslist ’teugen’ Natuurmonumenten bent: ik was er jarenlang vrijwilliger

Luuk Kortekaas van het Algemeen Dagblad mag uit monde van Natuurmonumenten op de voorkant echter roepen

‘De Voedselketen is rond’.  (…..) De otter leeft in het Groene Hart. Natuurliefhebbers zijn extatisch. Want dat betekent dat de jarenlange pogingen om de waterkwaliteit in Nederland te verbeteren succes hebben.

Dat is- met alle respect voor de kwaliteiten die Luuk Kortekaas buiten zijn professionele bezigheden zal hebben- volslagen flauwekul. Ook de infographic die de ‘ronde voedselketen’ (hahaha) toont is biologisch gezien op zijn best lachwekkend te noemen.

‘schoon water> plankton>watervlo>kikker>snoek> DE OTTER LEEFT IN HET GROENE HAAAAARRRRTT

 • De veronderstelling luidt dus:
  a. er is een heldere definitie van biologisch gezien ‘schoon’ water, en vroeger was dat water overal ‘schoon’ in Nederland
  b. de otter kan alleen in ‘schoon’ water leven en verdween door ‘minder schoon’water
  c. Natuurmonumenten maakte het water schoon in de Nieuwkoopse Plassen en de rest van Nederland
  d. De otter keert terug dankzij de investeringen van Natuurmonumenten en natuurlíefhebbers

Je kunt wel natuurlíefhebber zijn, maar zoals we weten maakt liefde blind.
Je kunt beter ook enige kennis van biologische zaken en onderzoek hebben en puntsgewijs het krant-kaartenhuis laten instorten:

 • ‘a. Schoon water’ betekent bij Natuurmonumenten en natuurlíefhebbers fosfaatarm helder (minder algen) water. Bij het Naardermeer hebben ze daarom een installatie die met ijzersulfaat het fosfaat verwijdert uit het inkomende water- zodat je een meer met kraanwaterkwaliteit hebt. Helder water is VOEDSELARMER en bevat MINDER BIOMASSA aan vis. De halvering van de fosfaatlast in het oppervlaktewater leidde in bijvoorbeeld het IJsselmeer tot afname van diverse vis- en vogelsoorten (NIOO, Dik Sarpe). De otter eet veel voorn en witvis, niet beslist een snoek. De otter verdween in de zelfde periode (’60-’80) dat ons land een dicht netwerk rioolwaterzuiveringsinstallaties kreeg. Volgens Alterra ontbreekt bewijs dat otters door hoge gehaltes PCB’s verdwenen. In de otterrijke Middeleeuwen en daarna loosden steden en dorpen hun afval direct op het oppervlaktewater.
 • d. Voor zover het water helderder werd: er is geen enkel verband tussen fosfaatarmer water en de aanwezigheid van otters en de bijdrage van Natuurmonumenten aan otterterugkeer is verwaarloosbaar. De otter is met veel pijn en moeite geherintroduceerd door Alterra/de Overheid, er waren in 2008-inclusief aanwas sinds 2002- ongeveer 40 over van 35 uitgezette otters. Voor honderden miljoenen euro’s publiek geld zijn knelpunten tussen moerassen verwijderd, zoals de ottersnelweg tussen Ankeveense Plassen en het Naardermeer voor 22 miljoen euro. Wanneer u een otter doodrijdt hebt u ongeveer (..bierviltje..) 5 miljoen euro investeringen platgereden. De doodgereden otter is dus 5-10 maal duurder dan een luxe uitvoering van een Ferrari F100, even duur als een paar dagen NOS-(links) opiniejournaal. Een dure roadpizza, maar een goed gevoel is natuurlijk onbetaalbaar.
 • Conclusie: natuurliefhebbers hebben iets met ‘schoon’  water (puntje 3 van mijn 4 punten spraakverwarring over milieu), maar in helder water komt weer minder witvis voor.  Vroeger was het water op veel plaatsen smeriger (dorpen loosden ongezuiverd hun afval) terwijl de otter algemeen was.

Waarom zeuren over ‘de toon’ bij ons, in plaats van over de erbarmelijke inhoud bij anderen
Op Climategate.nl komen af en toe fatsoensridders klagen over ‘de toon’. Maar…Wat is er mis met oprechte en terechte ergernis van ons clubje  van béta-academici en een gesjeesde bosbouwer die wetenschapsjournalist werd? Of mijn soms wat vette en sarcastische schrijfwijze? Fatsoensridders kunnen beter de redacties van kranten eisen feitelijk juiste informatie-voorziening te leveren op natuur- en milieuwetenschappelijk terrein, en eens een andere insteek te kiezen dan die van reclamebureau van groene clubs en de milieubureaucratie.

Voor deze toonklagers heb ik- na lang tobben, wikken en wegen en zometeen alweer 1200 blogs- dus maar één boodschap: up yours. Wij op Climategate.nl zijn wat we zijn, een genre en organisme, meest béta-academisch geschoold, met meer invloed en landelijke aanwezigheid dan velen lief is. Voor andere genres hebben we andere platforms opgericht met eigen genre en taalgebruik. We vinden nog veel meer manieren om onze boodschap te brengen- blogs van goed geïnformeerde (= jaren studie) specialisten met analytisch denkvermogen zijn nodig om vrije visies op natuur en milieu te brengen, dat is een vak dat mensen zonder kennis (= journalisten) gewoon niet beheersen.

Mainstream-media verkopen u vooral flauwekul, maar wel dure flauwekul. Zo verspreidt het Climategate-virus zich in vele mutaties en gedaantes over ons land.