Aan de bril ligt het niet, nu het rekenwerk nog

Aan de bril ligt het niet bij Hans Alders, nu nog het rekenwerk en een fatsoenlijke kosten-batenanalyse

Via het Noordelijk cultuurblad Noorderbreedte kreeg ik de tekst van de Jan Abrahamse-lezing toegestuurd die Hans Alders hield op 13 november in Groningen. Hij mocht hier onweersproken beweren dat windstroom helemaal gratis is.

In plaats van een verlieslatende onderneming waarbij één windfarm op zee- Gemini-  ons al 4,2 miljard euro belastinggeld kost voor 200 MW effectief vermogen (1/4de van nieuwe schone gascentrale Enecogen, die nu meestal stilstaat).Alders is voorzitter van Energie Nederland en toont andermaal in zijn praatje dat de opstellers van het SER Energieakkoord ofwel liegen over kosten en rendement van wind/zonne-energie, danwel de onkosten volledig verzwijgen voor de energieconsument.

4,2 miljard euro lijkt mij een leuke zak geld voor energie die helemaal niets kost.
Ook beweert hij dat de molens uit het SER Akkoord liefst 40 procent duurzame energie leveren in de energiemix, terwijl  Wind op Zee na correctie voor productiefactor hooguit 1-3 procent van het nationale aandeel levert (Theo corrigeer me als ik er naast zit, energie is jouw ding, niet de mijne)

1. Alders de verantwoordelijke wereldburger…
De opbouw van zijn praatje is klassiek, iedere willekeurige milieufanaticus/subsidieprofiteur had het zelfde geroepen. Om de ‘ernst’ van ‘het klimaatprobleem’ te schetsen komt Alders- na lippendienst aan het IPCC- met een temperatuurgrafiek, waarbij de horizontale as dusdanig is ingedikt dat enkele tienden temperatuurstijging in afgelopen decennia een megasprong lijken. Oftewel: alleen criminelen, onverantwoordelijken en ontkenners durven vragen te stellen bij het waarom van het SER Akkoord….

Een grafiek waar bovendien de afvlakking van temperatuurstijging sinds afgelopen decennium onzichtbaar blijft. Feit: de temperatuurstijging blijft áchter bij de klimaatmodellen, zo valt af te leiden uit IPCC AR5 WG1, de urgentie voor paniekbeleid is enkel áfgenomen. Niettemin komt Alders met het milieuactivisten- energiescenario van WWF/Ecofys op de proppen als radicaal rolmodel. Waarom moeten pandabeschermers zich met onze energie bemoeien? Laat dat aub over aan realistische en vooral onafhankelijke ingenieurs die kunnen rekenen als onze Theo.

  • Ik zie het Groninger publiek al voor me: een verzameling boeren die wereldburger willen lijken en linksige nepintellectuelen/journalistentypes die nog nooit een grafiek hebben gezien, of weten hoe dat werkt. En die dan meeknikken, niet wetende hoe dom ze zijn, noch daar op enige wijze voor open staand: ‘nee, we moeten duurzaam en zo snel mogelijk, er is geen discussie mogelijk’.

2. Als je maar gelooft…Nu bij aankoop van Windstroom bij Hans Alders tijdelijk gratis Energieakkoord
Hoe kan Hans Alders beweren dat windstroom uit het SER Energieakkoord straks helemaal gratis is? Zijn redenering luidt als volgt: Duitse windstroom wordt nu vaak gratis op het net gedumpt> dus windstroom kost niets. Ammahoelah!! Ook wekt hij de suggestie dat kolencentrales en gascentrales dankzij windstroom niet renderen: een hele leugen (goedkope VS-kolen/schaliegas remember?).

Windmolenaars in Duitsland vangen via de Einspeisegesatz liefst 17 ct per kWh exploitatiesubsidies- directe kosten voor de belastingbetaler, de subsidie is vier maal de kale stroomprijs op de EEX in Leipzig. Dat de stroomopwekking uit wind zélf geen kolen, gas of andere lasten vraagt is niet relevant: de investering om molens neer te zetten én de inpassing van deze wisselvallige energie op het net- dat als buffer moet dienen- bepalen de onkosten bij windmolens. Alders verzwijgt dit en liegt dus: een halve waarheid is namelijk een hele leugen dames en heren. Na 15-20 jaar zijn die molens (80 ton staal, 1 ton zeldzame aarde metalen) ook gewoon duur afval: wat is daar duurzaam aan?

3. Guilty by Omission: Hóe kan die Duitse windstroom bijna gratis beschikbaar komen in Nederland?
Dat heeft te maken met het feit dat- wanneer de wind waait- er overcapaciteit bestaat met de 30 Gieg opgesteld Duits windvermogen: de natuur levert stroom wanneer de markt daar niet om vraagt, en bij overschotten zakken prijzen in. Stroom waar de Duitse belastingbetaler 17 ct per kWh subsidie voor betaalde wordt dan gratis geloosd omdat niemand er voor wíl betalen, en zo loost ook Denemarken miljarden euro’s belastinggeld per jaar richting buurlanden.

Bij zonne-energie maakt Alders het wel heel erg bont. Hij verzwijgt dat de zon in de donkere wintermaanden vrijwel géén stroom levert. Niet alleen door de kortere dagen, maar ook door de invalshoek van het zonlicht in de wintermaanden op onze breedtegraad. Dus wanneer wij het meeste energie nodig hebben, levert zonne-energie het minste.

cartoonHoe kan Hans Alders hiermee weg komen?
Alders kan voor lekenpubliek zonder rekenvermogen en analytisch denkvermogen (schijn-hoogopgeleiden, journalistentypes, provinciepolitici) een verantwoord en rationeel imago schetsen.  Door enkele nuances aan te brengen en kritiekpunten, zoals het beschikbaar moeten houden van fossiel backup-vermogen: doen alsof  je ook de andere kant in de gaten hebt gehouden. Maar zoals iemand dat doet volgens regel 1 van het crisishandboek bij communicatie: problemen erkennen (om dan alsnog gewoon door te denderen zoals je van plan was).

Zand in de ogen strooien, eenvoudig bij een publiek dat voor haar informatie over energie- en klimaat is aangewezen op de milieuactivistische desinformatie van de Leeuwarder Courant/Dagblad van het Noorden, of nog erger, het NOS Journaal waar de energieredactie het verschil niet kent tussen energie en vermogen.

Noorderbreedte heeft zo haar goede kanten
Het door Jan Abrahamse opgezette blad kan als verbinding fungeren tussen creatieve mensen in deze achterstandsregio, waar een halve eeuw braindrain zo haar sporen heeft nagelaten: als ik hier in Langweer tenminste om mij heen zie.

…Natuurlijk is het ook zo’n typisch linksig journalistenblaadje, en de opvatting over ‘kunstzinnige’ fotografie is ook vrij cliché. Een foto die artistieker moet zijn wanneer het onderwerp de lens in kijkt alsof ze moet poepen of depressief is. U kent dat genre wel…En een vrouwtje dat meent iets zinnigs over natuur te schrijven- Ineke Noordhoff- wanneer ze maar zo nauwgezet mogelijk wat fondsenwervende natuurorganisaties napraat, die linksige ideologie met ecologie verwarren waarbij Noordhoff uiteraard het zelfstandig denkvermogen ontbeert hier door te prikken. Met ..de horror… Wilfred Alblas van Natuurmonumenten in de Raad van Toezicht….Maar… Noorderbreedte is alvast minder dramatisch dan de Leeuwarder Courant en we moeten hier op de prairie ook onze zegeningen tellen.

RZ14Zilverreiger

Overigens staan dankzij het Europese gerommel met energieprijzen- 2-3 maal hoger dan in de VS- nu 26 procent van de banen in onze chemiesector op de tocht, goed voor 3 procent van het BNP. Hans Alders leidt ons terug naar de aardappeleters.