Nic Lewis en Marcel Crok zetten donderdag  in Nieuwspoort IPCC’s  AR5 op losse schroeven (10.00u – 13.00u):
voorpagina
Aankondiging Marcel
Aankondiging de Groene Rekenkamer

Er is al ruim twintig jaar groot verschil van inzicht tussen de sceptici en de mainstream wetenschappers rond het IPCC over de kans op een catastrofale global warming door onze CO2 uitstoot. Hoe moeilijk het is om daarbij tot de kern van het meningsverschil te komen blijkt wel uit de discussies op climatedialogue.org.
Intussen gaan de duizenden klimaatonderzoekers door met onderzoeken en publiceren, en blijft het IPCC die rapporten samenvatten en interpreteren.

We weten sinds de schandalen van climategate en de maanden daarna dat dat nogal eens mis gaat. Allerlei mainstream commissies haasten zich dan om (uiterst beperkte) onderzoeken te doen en dan (zeer ruime) sussende conclusies te trekken: “OK, er was van alles mis, maar de hoofdconclusies blijven overeind!”

Het was een kwestie van wachten tot dit standpunt niet meer vol te houden zou zijn, en nu is het zover: donderdag aanstaande houden Nic Lewis en Marcel Crok hun zeer grondige rapport over climate sensitivity en de (nog steeds zeer diepgaande) samenvatting daarvan ten doop. Deze wereldpremière vindt plaats in Nederland, in Nieuwspoort, georganiseerd door De Groene Rekenkamer in samenwerking met de Britse Global Warming Policy Foundation. Sprekers zijn Nic en Marcel, maar ook Benny Peiser van de GWPF zal aanwezig zijn.

Climate sensitivity
Het onderwerp is de kern van het klimaatdebat: de climate sensitivity. Dus de vraag hoeveel de aarde opwarmt door een verdubbeling van de CO2 concentratie. Nic en Marcel hebben de originele IPCC rapporten grondig en uiterst wetenschappelijk geanalyseerd en komen tot de conclusie dat het AR5 gebaseerd is op twee manieren van berekenen van de climate sensitivity: op grond van computermodellen en op grond van waarnemingen sinds 1850.

Hieruit volgt onmiskenbaar: de modellen zitten 50% te hoog.

De werkelijke climate sensitivity is dus waarschijnlijk amper alarmerend: de eerste graden opwarming zijn zelfs gunstig voor energiegebruik en voedselproductie.

Goed nieuws!
Je zou zeggen dat het IPCC dit uitstekende nieuws groot gebracht had: we hoeven ons tóch geen zorgen te maken!
OK, dat zou je niet zeggen, want dat is hetzelfde als zeggen: we hebben jullie 30 jaar voor de gek gehouden en je kunt ons nu maar beter opheffen.

Nee, een genuanceerder oordeel was te verwachten geweest, en ook de enige wetenschappelijk juiste opstelling: de hoofdconclusie uit AR5 had niet moeten zijn dat de zekerheid over de AGW hypothese nu nóg zekerder geworden is, maar dat er inmiddels een grote discrepantie is ontstaan tussen klimaatmodellen en waarnemingen. Want dat vloeit voort uit de rapporten die het IPCC heeft gekregen. En dat was de start geweest van een hoogstnoodzakelijke discussie over welke van de twee nu klopt en welke interpretatie we daaraan moeten geven als het gaat om CO2 reductie.

In Den Haag start de discussie
Het IPCC heeft er helaas voor gekozen dit probleem onder het tapijt te vegen, en gaat in de werkgroepen over de gevolgen van klimaatverandering hoofdzakelijk uit van de alarmerende klimaatmodellen, niet van de waarnemingen. Daarmee bevestigt het de slechte reputatie die het bij de sceptici heeft.
En daardoor is het nu aan de sceptici om dit onder de aandacht te brengen en de discussie erover te starten.

Als de waarnemingen winnen, heeft dat enorme consequenties voor de noodzaak van het astronomisch dure rigoureuze decarbonisatiebeleid van de EU en de Europese regeringen. Vandaar dat Nieuwspoort in het hart van onze democratie de plaats bij uitstek is om als startpunt van deze discussie te dienen.

De Engelse rapporten zullen vanaf de aanvang van het symposium te downloaden zijn bij de GWPF, de Nederlandse vertalingen van de site van de groene rekenkamer.

Het is te hopen dat de voornaamste wetenschaps- en klimaatjournalisten en klimaatwoordvoerders van de partijen donderdag aanwezig zullen zijn, want dit wordt een uiterst belangwekkende bijeenkomst.
Maar U kunt er ook bij zijn, als u zich hier even aanmeldt: kantoor@groenerekenkamer.nl (Entré €10).
Dat wilt u toch niet missen?!