Us-Mem-2013

Zoals gisteren bij De Onderzoeksredactie naar voren kwam verdienden de gemeentes en provincies liefst 40 miljard euro aan de verkoop van de nutsbedrijven, lees het artikel ‘Hoe Gratis Geld Vrijmoedig maakt’. In plaats van dit- uiteindelijk aan burgers toebehorende- geld terug te geven aan de belastingbetaler blijven ze de lasten verhogen en tegelijk prestigeprojecten lanceren van de Nuon- en Essentgelden die de bestuurders en hun ‘ambities’ in het zonnetje moeten zetten.Daarbij de efficiency hanterend die we van de overheid kennen: de mate van succes van een project wordt gemeten aan de mate waarin alle geld is uitgegeven. De gebeurtenis levert context voor de volgende plannen die provinciale amateurbestuurders lanceren. Als de overheid ‘ambitie’ wil tonen, klinkt dat doorgaans als volgende parlementaire enquete in wording.

De spaarbank met de Scherpe Sssss
We lezen over de ‘ambities’ van de Noordelijke provincies om het aandeel van windvaantjes en zonnespeeltjes in de energiemix te vergroten van 8,4 procent naar 21 procent van de energiemix, qua elektriciteit neem ik aan. Want in het totaal maken zon water en wind nog maar 2 procent uit van de energiemix. Het door de Noordelijke Rekenkamer gekraakte Energyvalley is één van de kartrekkers. En de club van Jan Rotmans, Urgenda, heeft een voet tussen de deur bij de Noorderlingen.

Alles volgens de struisvogelfilosofie van ‘als we maar politieke wil tonen’. Je kon het al lezen in het blad voor het Noorden: Noorderbreedte. Men wil een energieregio worden: hartstikke nobel, maar ‘worden’ is een beetje onzinnig  sinds Slochteren onze huizen ging verwarmen. Men bedoelt, dat deze keer op de eén of andere manier economische wonderen gebeuren als je maar voldoende molens plant.

Noorderbreedte is een blad geschreven door typische journalisten. Als iemand maar van de juiste standing lijkt, kan deze alle soorten onzin onweersproken ventileren. De sociale komaf bepaalt het waarheidsgehalte, niet de analytische weging van feiten, er stond zelfs een sociaal psycholoog in als klimaat en energie-expert. ‘Knappe koppen’. Een psychobabbelaarster…

Friesland, Ontwikkelingsland
Ik gaf al eerder een lezing in Leeuwarden over de Friese klimaatambities, zéér PvdA, en dus totaal onrealistisch, met 0,0000 graden klimaateffect maar wel politiek zéér juist en goed voor het bestuurdersimago. Terwijl het gros van de Friese bevolking al die windvaantjes zo al ruim voldoende vindt. De wal zal het schip uiteindelijk wel keren. Laten wij de schouders ophalen en van de dag genieten. In Irak en Afghanistan is het veel erger gesteld met de publieke sector. Je moet het altijd positief blijven zien. Lees het artikel van de Onderzoeksredactie over de provincie- stamhoofden die bij ons over ons geld beslissen:

Voor provincies en gemeenten was de privatisering van de Nederlandse energievoorziening een ongekend lucratieve operatie. ‘Jongens, we hebben nog driehonderd miljoen liggen en weten écht niet meer waar we het aan moeten uitgeven.’

Ik zou G&*%$ zeggen: geef  dat uit aan natuurbeheer. Daar bezuinigen de provincies nu zo op, dat Staatsbosbeheer claimt met het huidige budget enkel de bospaden te kunnen onderhouden: met die zuinigheid handelt de provincie regelrecht tegen ambities voor biodiversiteit. Ik heb liever een mooie provincie dan een ‘duessssame’. Want voor de mensen- meer schuchter dan nuchter- kom je hier niet, het is de omgeving die het moet doen.