RZ14windmolen2

Zolang Martijn van Calmthout van de Volkskrant over klimaat schrijft, was iedere dode mus of  extra zuchtje wind toe te schrijven aan ‘de opwarming van de aarde.’ Echter, Van Calmthout moet nu vandaag erkennen ‘dat er sinds 1998 nauwelijks opwarming was’. Dus al die jaren dat Van Calmthout de ene na de andere wereldramp door opwarming uit zijn toetsenbord schudde aan de Wibautstraat (…en dat is uw schuld) moet de werkelijkheidsontkenner Van Calmthout ons ketters nu gelijk geven: nou ja, voor even…

Klimaatnieuws vertalen uit het Calmthouts
Dat is wel het belangrijkste nieuws uit het van volmaakte intellectuele oneerlijkheid druipende stukje ‘opwarming van de aarde hapert…voor even.’
In Science heeft de excuusindustrie weer een nieuw konijn ut de hoge hoed getoverd- de extra warmte door CO2 zit in de diepzee- om vooral maar niet te hoeven toegeven, wat klimaatcritici al jaren zeggen.

De klimaatmodellen waarop het IPCC zich baseert zijn te warm, ze overschatten de gevoeligheid van het klimaat voor CO2 in deze eeuw.

Zoals Richard Tol, klimaateconoom al stelde: zijn eerstejaarsstudenten hebben in hun leven geen opwarming meegemaakt.

Martijn, waarom kun je voor het eerst in je carriere nu niet eens toegeven dat je gewoon fout zat. Als je nu schrijft dat opwarming wel 30 jaar kan uitblijven, en je noemt dat dan ‘natuurlijke variatie’ samen met belanghebbende klimaatactivist/wetenschappers wiens onderzoeksfinanciering drijft op het idee dat opwarming catastrofaal verloopt, waarom was die korte periode van opwarming die eind jaren 70 plots inzette en maar 17-18 jaar duurde geen natuurlijke variatie, maar gevolg van menselijke CO2? Terwijl gletsjers in de Alpen tot eind jaren 70 nog groeiden…en terwijl de CO2 concentratie nu hoger is dan toen die sprong plaatsvond…

Wanneer wetenschappers de warmte nu in de diepzee stoppen, is dat niet hetzelfde als erkennen: er zijn vele buffers in het klimaatsysteem die maken dat de aarde minder gevoelig is (geneigd tot korte termijn veranderingen) dan het IPCC ons jarenlang voorhield. Het klimaatsysteem is niet zo simplistisch als de milieubeweging ons voorspiegelde om fondsen te werven. En dus krijgen we niet de ramp die journalisten overdreven om gebrek aan intellectuele originaliteit een attentiewaarde te geven.

Kun je nagaan, we geven zo 100 miljard euro uit aan nationaal klimaatbeleid (Ser Energieakkoord) omdat journalisten zo graag hun schrijfsels wilden verkopen, en politici hun gingen geloven omdat er ‘De Kwaliteitskrant’ boven het stukje stond

Conclusie (voorlopig)
De modellen hielden geen rekening met die al bijna 18 jaar durende pauze (1998 el nino jaar is niet startpunt) Klimaatwetenschappers moeten hun huiswerk beter doen en eens wat breder naar klimaat kijken dan ‘het is alleen maar CO2’.

Van Calmthout lijkt steeds meer op een sektarier die de wederkomst van de messias voorspelde op 1 september 2014, en nu duidelijk is dat die datum het niet wordt omarmt hij iedere uitvlucht om zijn wereldbeeld overeind te houden en het eigen prestige. Sla toch voorraden in, stort al uw geld op de rekening van de kerk van het scientisme, de wederkomst is nu voorspeld op 2034, wat we eigenlijk altijd al dachten…

Oceanie was altijd al in Oorlog met ….. (1984)

Ach ja, kwaliteitsjournalisten, ik ben liever riooljournalist, dan hoef je geen progressief urbane opinies als waarheid te verkopen, hangt je prestige niet van een gefixeerd standpunt af en kun je gewoon bij de feiten blijven. Of als feiten zo duidelijk niet zijn enige bescheidenheid in acht nemen over je zekerheden….