'Het Goede Doel' is mnder goed voor u dan u denkt...

‘Het Goede Doel’ is mnder goed voor u dan u denkt…

Een miljoenenlobby rond WWF-kind de European Climate Foundation (bekend uit Climategate-emails met kantoor in Den Haag), met geld van de Postcodeloterij zou volgens de Daily Mail er voor zorgen dat (ook) Britse energieprijzen worden opgedreven via klimaatbeleid sinds haar conceptie in 2007-2008. Ze zouden Greenpeace en WWF betalen voor lobby, waar wij reeds bekend zijn met het feit dat WNF (gemiddeld 15 miljoen euro per jaar van Postcodeloterij zonder verantwoording) en Greenpeace (dik 50 miljoen euro zonder verantwoording van Postcodeloterij sinds oprichting) ’s lands belangrijkste energieprijs-opdrijvers zijn via klimaatcampagnes en campagnes tegen nieuwe schone kolencentrales én het CO2-loze kernenergie verfoeien. Ook Friends of the Earth zou in GB lobbyen voor het opdrijven van energieprijzen via klimaatbeleid.

Dubieuze rol Ministerie van Buitenlandse Zaken niet vermeld door Daily Mail: dik 4 miljoen euro subsidies per jaar voor klimaatlobby
Ik ga niet herhalen wat de Daily Mail schrijft, u kunt zelf het artikel hier lezen, en ik wil nu lekker het bos in Kung Fu trainen. Wat ik wil toevoegen is de merkwaardige lobby van ons Ministerie van Buitenlandse Zaken: zie het jaarverslag van IUCN 2012 waarbij dit Ministerie de IUCN  13,4 miljoen euro subsidies PER JAAR geeft voor een looptijd tot 2015, waarbij energiepolitiek onder klimaatvlag liefst 4,2 miljoen euro uitmaakt. Verder schreef ik al ettelijke malen dat anti-economische NGO’s als WWF Europe en Friends of the Earth van de Europese Commissie PER JAAR respectievelijk 6,7 ton euro en 4 ton euro vangen om hun lobbykantoor in Brussel open te houden. Waarom moet een club die jaarlijks een half miljard euro verdient ook nog publiek geld krijgen om haar kantoor draaiend te houden?

CDA-man leider van ECF
Tot 2011 werd de European Climate Foundation geleid door voormalig CDA-kamerlid en jurist Jules Kortenhorst, iemand die door de met 30 fouten gelardeerde klimaatfilm van Al Gore gemotiveerd raakte om kwaad te doen voor onze maatschappij onder de vlag van goedheid en groen.

Kamervragen?