Rapport Ecofys rekent door op dood spoor.

Rapport Ecofys rekent door op dood spoor.

Het zat er natuurlijk aan te komen, een rapport uit de groene graaihoek dat de zegeningen van subsidies op windmolens bezingt, waar The Economist net nog aantoonde dat dit miljardenverslindende beleid geen klimaateffect heeft, hydro en nucleair wél. Nu is het product er – windmolens zijn spotgoedkoop als je maar creatief rekent- van Ecofys– huisorgaan er van Wereld Natuur Fonds en andere subsidiemagneten: gereviewed door Hoogleraar Hernieuwbare energie Kornelis Blok.

Geheel onafhankelijk deze Blok, oprichter van Ecofys en het later op de fles gegane Econcern waarvan Ed Nevenfunctie Nijpels, voorzitter Borgingscommissie van het Energieakkoord toen commissaris was, en waarbij hij als commissaris druk op Statenleden zette om maar in Darwind te investeren met 100 miljoen euro publiek geld als risicokapitaal. Het bedrijf waarvan diverse personeelsleden via Darwind en Windfarm Gemini weer de hand bij de overheid mogen ophouden om de miljarden te vangen.

OK, niet onafhankelijk, maar toch kijken met frisse blik
Maar laten wij ons niet bezondigen aan de fouten van de tegenpartij, en door verdachtmaking een rapport de grond in schrijven. OK OK, rond, Ecofys hangt een luchtje van belangenverstrengeling. Maar…..Wie weet bevat het iets dat feitelijk juist is. Of een groen marsmannetje iets zegt of de Paus maakt dan niet uit, als het waar is is het waar. Dus wat beweren de lobbyisten voor meer windmolensubsidies van Ecofys?

  • Energiebesparing is eigenlijk ehhhh, steun aan de olie-industrie jaaahaaah!
    Ecofys komt met een geschatte economische waarde van huidige interventies in de Europese energiemarkt van 122 miljard euro in 2012, waarvan 9 miljard directe steun zou zijn aan de energie-industrie.  Het verhaal van de hier reeds weerlegde ‘subsidies aan fossiele energie-industrie’, waarbij ook klimaatonderzoek van Carbon Capture and Storage ‘subsidie voor fossiel’ heet.  Maar ze rekenen zelfs steun aan energiebesparing- een belangrijke klimaatmaatregel- mee als steun aan de fossiele energie-industrie. Jongens, toe: waarom zo doorzichtig? De grootste kostenpost is ‘steun aan energievraag’: dat zijn belastingvoordelen voor grootverbruikers om te zorgen dat niet alle Europese industrie straks in Cambodja zit. Mijn god, creatief gevonden jongens en meisjes van Ecofys als dit een cabaret-programma was. Maar niet wanneer je hier mensen met een IQ van boven de 100 wilt overtuigen.
  • Gezondheidskosten uit duim zuigen zonder baten van vrije en goedkope energie
    Ze berekenen een post ‘externe kosten’ in de range van 150-300 miljard euro, voornamelijk gezondheidskosten die zouden ontstaan door toepassing van de huidige energiemix. De werkelijke kosten van energie zouden dan wel 500 miljard euro bedragen. Die externe kosten zouden vooral (50 procent) ontstaan door de door het Wereld Natuur Fonds en geestverwanten verwachte schade van aardopwarming, een stukje koffiedikkijken met zoveel aannames, mitsen en maren dat ook de range van 150-300 op afstand niet representatief is voor de onzekerheidsmarges.
  • Laten we- geduldig als we zijn- nog één vraag stellen, we willen zo graag de groene kikkers en hun gekwaak serieus nemen. Rekent Ecofys ook met de OPBRENGSTEN die de huidige energiemix in gezondheidskosten-besparing meerekent, door de verwarming, leverantie van energie aan ziekenhuizen en vele andere nuttige toepassingen van de huidige energiemix die maakt dat jaarlijks vele levens GERED worden, dankzij de relatief goedkope energie uit fossiel versus de wisselvallige subsidie-energie van windmolens?
  • Laat staan de schade in levens, wanneer we zoals Ecofys op last van het WWF eerder beweerde dat 50-80 procent uit weersafhankelijke bronnen zou kunnen komen: de intensive care op windmolens, zie ‘m gaan. Oeps, de defibrillator doet het niet want de wind stopt er mee. Of de gezondheidsschade door ultrageluid van windparken, die maakt dat inwoners van Maassluis nu succesvol procedeerden tegen een windfarm-uitbater- het duurzame Rotterdam (aandeelhouder Eneco, eigenaar van Ecofys)- die hun uit de slaap houdt?
  • Rekenen ze de subsidies mee, die we onrendabel draaiende backup-powerstations van energiebedrijven moeten betalen om open te blijven voor als het niet waait
  • Enz enz

Nee….

Wij hoeven dus geen verdere poging te doen om Ecofys serieus te nemen. Dit rapport is een wanstaltig lobbyproduct van mensen  met diepe subsidiezakken.  Dit is geen wetenschap, maar groen cabaret. Kornelis Blok hahahahahahaha. grapjas met steeds Hernieuwbare argumenten uit de zelfde weerlegde hoek. Het kostte mij welgeteld 5 minuten om de methodologische fouten er uit te vissen, en ik vrees dat ik hier gewoon gelijk heb. En dan ben ik niet eens hoogleraar, al heb je Stapels en Stapels van hoogleraren waar je dus je vraagtekens bij mag zetten, die een Blok aan het been van de wetenschapsbeoefening dreigen te worden. Waarom maken ze het ons zo makkelijk?

De aanleiding van het Ecofys-rapport: hun handeltje implodeert
Het WWF, de duurzaamheidsindustrie, de windmolenbranche NWEA zien hun handel langzaam imploderen: in Engeland weet de Conservatieve Partij al windmolens op land te blokkeren, door lokale overheden de laatste stem te geven. Meteen kraait het huisorgaan van de groene graai-industrie The Guardian dan ook dat hun politieke aartsvijanden, de conservatieven, nu DE wetenschap tegen zich hebben. Want het geheel onafhankelijke Ecofys bewijst weer twee mythes. Dat de fossiele energie veel meer subsidies zou ontvangen, in plaats van dat iedere staat met accijns op fossiel haar huishoudboekje op orde krijgt. En dat windenergie veel goedkoper is, wanneer je allerlei gezondheidskosten toedicht aan fossiele energie, zonder de vele voordelen mee te rekenen.

Ook haalt The Guardian de hier reeds ontzielde mythe weer aan alsof Energie-commissaris Oettinger van de EC passages uit een kritisch rapport zou willen wissen. Van kwaliteitskranten – in Nederland is Dagblad Trouw het dieptepunt- bewonderen wij dan ook het vermogen om alles te geloven dat in hun vooringenomen politiek correcte straatje past.

Nee, Krom is niet Recht
Maar ook hier geldt: al laten Dagblad Trouw en vele andere PR-bureaus voor subsidies ons dagelijks geloven dat krom eigenlijk recht is, mensen laten zich niet langer bij de neus nemen. Jullie zijn over datum, lang leve Climategate.nl en de mensen die ons land lief hebben. De oude milieubeweging is niet in het milieu geinteresseerd, enkel in subsidies en macht. Wij willen graag meetbare verbetering tegen zo laag mogelijke kosten. Daarom worden wij van Climategate.nl verketterd. Laten wij dan trotse ketters zijn.