Houtskool is de belangrijkste brandstof voor koken en verwarmen.

Door Martien de Wit.

In Afrika wordt elk jaar een bosgebied ter grootte van Zwitserland gekapt, waarbij naar schatting 90% van het hout wordt gebruikt om te koken of om het huis te verwarmen. Stofstormen over het hele continent en op het eiland Madagaskar zijn erger geworden omdat er door het verdwijnen van het bos weinig is om de grond vast te houden. Door het verlies van bos hebben wilde dieren geen thuis meer. Het verdwijnen van bos heeft aantoonbaar invloed op regionale regenpatronen en de groei van woestijnen. Er is dringend behoefte aan betrouwbare energie tegen een prijs die de lokale bevolking zich kan veroorloven. Zonder goedkope energie zal het bos blijven afnemen en uiteindelijk verdwijnen. Het is nog niet te laat om de schade te herstellen, maar we moeten wel nu beginnen.

Net Zero Watch

Net Zero Watch is een Britse organisatie die het klimaat- en decarbonisatiebeleid van overheden onder de loep neemt. De organisatie onderzoekt wat het kost, of het wat oplevert en wat de werkelijke impact ervan is op het milieu en de kosten van levensonderhoud van burgers.

In lijn met deze doelstelling worden ook rapporten en publicaties van kritische wetenschappers, journalisten en schrijvers op de website gepubliceerd over allerlei onderwerpen die wereldwijd met klimaat en milieu samenhangen.

Onlangs verscheen de paper ‘Africas burning issue‘ van de hand van Geoff Hill, een Zimbabwaanse schrijver die in heel Afrika werkt. Zijn mediacarrière begon in 1980 bij de Manica Post in Mutare (Zimbabwe) en daarna heeft hij op alle zes continenten gewerkt. In Sydney was hij van 1983 tot 1989 special reports manager voor Rupert Murdoch’s vlaggenschip The Australian, waarna hij zijn eigen uitgeverij begon, die hij in 2000 verkocht. In dat jaar, werd Hill de eerste niet-Amerikaan die een John Steinbeck Award won voor zijn schrijverschap, samen met een BBC-prijs voor het beste korte verhaal uit Afrika.

Hill heeft geen binding met Net Zero Watch, maar hij werkte graag mee aan de publicatie van zijn paper over de dramatische ontbossing van de meeste Afrikaanse landen, die ondanks de vergroening van sommige regio’s zal leiden tot een verwoestijning van het grootste deel van dit continent, met alle gevolgen van dien voor tal van belangrijke planten- en diersoorten, maar die ook zal leiden tot massale honger en sterfte van mensen.

Goedkope energie als oplossing

In Hill’s rapport (origineel: hier – Nederlandse vertaling: hier) beschrijft hij de oorzaken en de gevolgen van de massale (illegale) boskap in vele landen en de achtergrond daarvan.

Bijna de helft van de de huidige 1,4 miljard Afrikanen heeft geen elektriciteit en dus koken en verwarmen zij met houtskool, de enige beschikbare brandstof. Er zijn weliswaar projecten om delen van Kenia, Congo, Madagaskar, Malawi en andere gebieden te herbebossen, maar terwijl deze jonge boompjes worden geplant, worden 400 jaar oude reuzen omgelegd

De oplossing is elektrificatie en de beschikbaarheid op korte termijn van goedkope energie. De keuze van de manier waarop die energie wordt geproduceerd moet bij Afrika liggen. Waterkracht, zonne-energie, windenergie, steenkool, olie, gas, kernenergie – elk heeft zijn eigen problemen, maar dit is niet het moment voor een koloniale mentaliteit, waarbij buitenstaanders de regels bepalen.

Maar er zijn naar mijn mening enkele enorme belemmeringen om tot een snelle en effectieve oplossing te komen, waaronder de groene ideologie van Greenpeace, de VN en het IMF. Deze organisaties met veel te veel invloed lijken klimaatverandering aanzienlijk belangrijker te vinden dan het welzijn van mensen. Afrika moet in hun Westerse ogen het sprookjesachtig groene continent blijven met exotische dieren.

Daarom mag er geen goedkope Afrikaanse olie en steenkool gebruikt worden om te koken en te verwarmen of te koelen. En kernenergie is natuurlijk helemaal verderfelijk. Wat willen die fantasten dan? Niet-duurzame, bisfenol A verspreidende windmolens in het woud en niet recyclebare zonnepanelen op de savanne, waarmee vooral de zakken van Europese en Chinese aandeelhouders worden gevuld en die ons opzadelen met een gigantisch milieuprobleem over twintig tot dertig jaar? Zou een staalfabriek of een cementfabriek trouwens op windenergie kunnen werken? En is dat dan de goedkoopste en milieuvriendelijkste oplossing? Ik denk dat kernenergie goedkoper en veel milieuvriendelijker is.

Martien de Wit.

De neo-kolonialisten van Greenpeace en IMF maken het met hun financiële macht onmogelijk voor Afrika om zware industrieën aangedreven door fossiele energie in eigen beheer op te bouwen, waardoor er snel welvaart zou kunnen groeien. Zij waarschuwen voor de opwarming van de aarde, als gevolg van ontbossing. Dat miljoenen mensen wel bomen moeten kappen om te kunnen overleven, willen ze liever niet onder ogen zien. Het lijkt erop dat deze organisaties geen zier geven om het lot van honderden miljoenen mensen, maar alleen geïnteresseerd zijn in het zo traag mogelijk realiseren van hun eigen dwaaldenkbeelden. Waardoor hun riante banen en internationale conferenties met dertig duizend deelnemers voorlopig zijn gegarandeerd.

En ondertussen worden de oerwouden in hoog tempo gekapt en tot onleefbare woestijnen omgevormd. Het gevolg zal zijn dat miljoenen niet kunnen overleven en op drift zullen raken. Misschien zijn Nederland en Duitsland voor hen wel goede plekken om naartoe te gaan.

Wir schaffen das!

***