De schoorsteen moet roken bij Natuurmonumenten

De schoorsteen moet roken bij Natuurmonumenten

Natuurmonumenten vangt ruim een miljoen euro van Essent/RWE compensatiegeld en grond, als aflaat voor de bouw van de Eemshaven-kolencentrale (1600 MW). Daarmee mag Natuurmonumenten 10 jaar lang spontane natuurontwikkeling  tegenhouden in de duinen van Schiermonnikoog. (kap duindoorn/ vlier) In 2011 startte Natuurmonumenten nog procedures tegen Essent om de bouw te vertragen. Dat ventileerden ze breed in media.

Lees dit bericht van NM in 2011 waarin de multimiljonairs/grootgrondbezitters van Natuurmonumenten jubelen dat ze met procedures de bouw vertraagden, het juridisch systeem belasten en RWE/Essent op kosten jaagden evenals de gemeenschap:

Natuur- en Milieufederatie Groningen, Waddenvereniging, Het Groninger Landschap en Natuurmonumenten protesteerden van het begin af tegen de bouw van de kolencentrale en de vaargeulverdieping van de Eems.

en

Naast de grote CO2 uitstoot van de kolencentrale (…….), was de vaargeulverdieping de voornaamste reden om tegen de vergunning van Essent te procederen. De kolenschepen van Essent hadden een extra diepe vaargeul nodig. Daarnaast stoot een kolencentrale veel meer stikstofoxides en zwaveldioxide uit dan bijvoorbeeld een gascentrale.

De schoorsteen moet roken bij Natuurmonumenten met bedrijfs-aflaten
De hoofdreden voor procederen is als je het ons vraagt- naast het genereren van publiciteit- dat de schatrijke grootgrondbezitters meer grond en geld wilden dan de al 20.000 hectare die ze in dit millennium rente- en risicoloos veroverden met de overheid als achtervang. Zo werd ter compensatie 50 hectare Emmapolder tot een soort 1953-ramp voor de lokale veldmuizenpopulatie gemaakt (de plasdras-manie die we ‘natuurontwikkeling’noemen, ‘De Ruidhorn‘) waarvan het beheer in handen kwam van Natuurmonumenten. Waarvoor ze dan weer beheersubsidies krijgen.

Daarnaast mogen bedrijven die natuur of milieu aantasten dat compenseren door bij natuurclubs een aflaat in te kopen: natuurcompensatie. We lezen

De Inkomsten terreinbeheer (€ 12,9 miljoen) waren € 1,0 miljoen hoger dan begroot en € 1,5 miljoen hoger
dan in 2012. Er waren met name meer doorbelastingen aan derden vanwege door bedrijven genomen natuurcompensatiemaatregelen die op de terreinen van Natuurmonumenten konden worden uitgevoerd.

Bestaande natuur vernielen met geld uit vernielde natuur: dat is in Nederland uitgevonden, die natuurcompensatie. Zodat Natuurmonumenten nu op Schiermonnikoog met het miljoen  van RWE/Essent haar kolencentrale-compensatiegeld de bestaande vlier- en duindoornstruiken en bomen mag vernielen, volgens hun is dat nodig voor ‘het duinviooltje’, waarbij de bestaande natuur dus tweede viool wordt. Ook willen ze exotische bisons loslaten in de duinen onder de noemer duinherstel.  We lezen

Natuurmonumenten regelde financiering via energieleverancier RWE/Essent, dat geld vrijmaakte voor een tienjarige natuurcompensatieprogramma op Waddeneiland Schiermonnikoog (6209 hectare). Daarom was 2013 voor de duinparelmoervlinders een topjaar.

Hoezo, waren die vlindertjes zo blij dat ze een miljoen op hun bank kregen bijgeschreven? Is iemand die ook maar op enig serieuze biologische wijze die bewering kan hardmaken?

En wat is dat ‘regelen’: eerst procederen en publiekelijk de milieuridder uithangen om dan onderhands miljoenen aan geld en grond te beuren?

Schier: Leuke hond...

Schier: Leuke hond…

Datzelfde Natuurmonumenten weigert de verwilderde katten op Schier af te schieten die onder andere de broedende lepelaars bedreigen. Tegelijk lezen we op blz 29 bij Natuurmonumenten, dat ze zo blij waren over de media-actie met de Postcodeloterij (die hen jaarlijks 15 miljoen euro geeft, en daarnaast vele losse donaties als 15 miljoen voor ‘de Marker Wadden’, die geen wadden worden want er is geen getij, de Wadden-naam is zuiver marketing voor miljoenenwerving:

De relatie met de Nationale Postcode Loterij is hecht; over en weer ondersteunen we elkaar. Een voorbeeld vormt de
gezamenlijke verkoop van Natuurloten en geoormerkte Vriendenloten. Behalve de financiële bijdrage levert de
samenwerking ons meer zichtbaarheid op, bijvoorbeeld in tv-programma’s als Koffietijd, Miljoenenjacht en Kanjers
van Goud. Naar dat laatste programma keken ruim 700.000 mensen. Vooral de boswachter Otto Overdijk maakte
indruk met zijn gepassioneerde verhaal over het broedgebied van de lepelaar op Schiermonnikoog. Hiervoor werd een prachtige rapportage opgenomen (nu ben ik slecht in eindredactie, maar toch het lijkt mij ‘reportage’ RZ)  die wij anders niethadden kunnen maken.

Say what? Niet hadden kúnnen maken: ik lees hier, ‘die wij zonder alle geld en media-aandacht niet hadden WILLEN maken’. Kom op zeg: een club die zoveel vermogen heeft dat ze niet met de ogen knipperen wanneer ze even- zoals in 2002- 26 miljoen euro laten verdampen van hun belegd vermogen op de beurs. Kan die zelf geen documentaire financieren over hun natuur? Of zijn ze zo gewend dat anderen voor hun de rekening betalen dat het niet in ze opkomt het een keer zelf te doen….

De kolencentrale levert overigens meer stabiel vermogen zónder exploitatiesubsidies dan de Windmolens op Land uit het Energieakkoord mét tientallen miljarden subsidies zullen doen. Natuurmonumenten steunt het Energieakkoord.

Dit is de Geldmachine Natuurmonumenten-reeks op Climategate.nl. Lees ook

Schatrijk Natuurmonumenten schudt spaarpotje kinderen leeg met vals ottergesnotter (Over valse marketing: ze claimen de otter als eigendom en vragen er 10 euro voor, en beweren dat dieren op uitsterven staan waarmee het ondanks Natuurmonumenten steeds beter gaat)

Natuurmonumenten: Oogst garnalen Wad slecht voor natuur, oogst 175.000 TON biomassa uit natuur is goed (over twee maten meten, Natuurmonumenten wil vissers van het Wad af pesten, maar melkt haar ‘eigen’ terreinen steeds commercieler met houtkap)