RZ2006Oderdelta1-1

Een ledenenquete van Natuurmonumenten toont dat leden geen steun geven aan het ‘handsoff’-beleid dat het bestuur hanteert ten aanzien van benutting en beleving van natuur, en de lobby voor heilige onaantastbare dieren (intrinsieke waarde). Althans, ten opzichte van sportvisserij. Zeer weinig leden zijn weliswaar sportvisser, slechts 2,2 procent, waar 10,7 procent van de Nederlandse bevolking wel eens een hengeltje werpt. Maar… Van de leden is maar 17 procent voor een totaal verbod op sportvisserij in natuurgebied.  En daarvan geeft 42 procent als reden op: Dierenleed. Het valt dus mee met de natuurvertrutting. Oftewel, 83 procent van de Natuurmonumenten-donateurs vindt het onder voorwaarden prima dat mensen een vis uit de plomp trekken aan een metalen haak. Om ‘m dan zelfs terug te gooien, waar ik ‘m in het geval van paling, snoekbaars, snoek en ook baars zou opeten.

Iedere gezonde Hollandse jongen ging vroeger (ik praat dan over 25-30 jaar geleden) vissen in plaats van bliep bliep, bling bling en met lispel-stem wat praten als mislukte gangstarapper. ‘so, k’ hab die gass gesag weetje fokking kankaargh, fokkin chill’. Wat ik het Negerlands noem, je denkt: ik hoor een clubje scooter-Marokkanen met bontkraagje maar tot je schrik blijken het gewoon lelieblanke medelanders te zijn….

Mijn vermogen danwel wil mij in te leven in de wereld der ‘jongeren’ is alvast vrij laag. En ik heb met de natuurorganisaties te doen die deze verloren generatie toch weer terug willen krijgen in het groen. Met de smurfjes is het weer een heel ander verhaal: hier kan een goede natuurclub met de boswachter veel heil uitrichten. Waar het kleine grut in het verjufte basisonderwijs nog geen mus van een kievit leert onderscheiden. De juf zal ‘duujjzaamheid’ wel weer duswel beswel heel belangrijk vinden, een opinie uitdragend die een blauwdruk vormt van haar sociale omgeving. Of een ‘schoon klimaat’…hahaha

Een zelfde natuurvervreemding als die van milieuactivisten die alle menselijke deelname in de natuur willen elimineren zoals sportvisserij, plezierjacht en oogst van natuurproducten. Verjuffing en versuffing, tot alleen nog wat grijze duiven, Nordic Walkers overblijven en would-be-natuurfotografen. Aan de andere kant zijn er weer de wildplukkers, de voor plezier rivierkreeft oogstende vissers die mensen werkelijk de natuur in nemen.

Natuurlijk zeggen die enquêtes niet veel Je hoopt alvast niet dat Natuurmonumenten haar beheer gaat afstemmen op enquetes. Zodat de kapster van 3 hoog in Waddinxveen evenveel zeggenschap over het natuurbeheer krijgt als een geschoolde ecoloog, omdat haar gevoelens/20 euro per jaar net zo belangrijk zijn. Dat zou een ultieme daad van visieloosheid van het bestuur zijn. Aan de andere kant: in post-postmoderne tijden is het weer heel visionair wanneer ‘jouw mening telt’.

Meningitis.

Maar aan de andere kant is zo’n enquete toch ook weer nuttig. Het gros van de leden is vrij normaal gebleven, slechts een klein deel is de Dierenpartij toegedaan en haar infantilisering van natuurbeleving. En ik zou ook niet in ieder natuurterrein een stel blikjes en rotzooi nalatende sportvissers willen, vergezeld met een horde Polen die het oogsten professionaliseren als bijverdienste.  Dus, de leden van Natuurmonumenten zijn in dit geval een beter kompas voor de vereniging dan het bestuur.