RZ14Palingroker1

De ICES brengt jaarlijks een beoordeling uit van de stand van visbestanden, en ook van paling. Het nieuwe advies voor 2014 is nu ook uit voor de hier al veel beschreven paling: hier blijkt opnieuw hoezeer de Viswijzer afwijkt van de actuele stand van gegevens. Niet alleen lijkt een voorzichtig herstel in te zetten van bestanden van glasaal (12 procent ten opzichte van topjaren ’60-70, 3-4 procent in Noordzee), ook stelt ICES dat maatregelen om aal te herstellen via translocatie wel degelijk een effect hebben.

There is evidence that translocated and stocked eel can contribute to yellow and silver eel production in recipient waters, but evidence of contribution to actual spawning is limited by the general lack of knowledge of the spawning of any eel. Internationally coordinated research is required to determine the net benefit of restocking on the overall population, including carrying capacity estimates of glass eel source estuaries as well as detailed mortality estimates at each step of the stocking process.

In de beoordeling van paling achter de Viswijzer lezen we enkel dat er geen bewijs is voor herstel. Men baseert zich daarbij vooral op verouderde gegevens, en onderzoek uit 1 bron:  Dekker. En stelt vervolgens in de samenvatting van de assessment:

Managenent not effective in recovery and stock productivity

Dat klopt dus niet met meer actuele gegevens, hoewel er nog veel kennislacunes zijn. Het is waar dat je effect van management niet snel ziet bij zo’n lang levende soort. Maar dat maakt het nog niet waar om daarmee bij voorbaat alles ineffectief te verklaren. De ICES stelt overigens ook dat visserij een bescheiden effect heeft op paling:

The current fishery probably has little direct influence on aquatic ecosystems, with the possible exception of local bycatch issues. However, the eel is an important and frequently dominating species in the ecosystem, and its substantial reduction, whether due to fisheries or other causes, may have had a more profound effect. There is limited knowledge on the magnitude of these effects.