Yes, Sharon Dijksma en haar bureaucraten teruggefloten: Raad van State geeft ons (deels) gelijk!!!

Zo voel ik me nu!!!

Zo voel ik me nu!!!

De overheid (Sharon Dijksma en haar groene bureaucraten) heeft zojuist een flinke juridische stomp op de neus gekregen: De Raad van State deed vandaag (een tussen)uitspraak in de VIBEG-zaak (Natura 2000), die ik met het Vergunningenhuis voerde op 12 oktober, en wat blijkt: ze nemen ons hoofdpunt van bezwaar over, dat ook het StAB overnam: de overheid onderbouwt nergens de ecologische noodzaak van het sluiten van visgebieden om zo Natura 2000-doelen te halen en moet nu VIBEG herzien. De kroon op jaren uitzoekwerk, het mooiste kado van 2014!!! Ik sprak net met Luuk van het Vergunningenhuis die het juridische deel schreef, hij vertegenwoordigde de garnalenvissers en heeft er voor hen het maximale uit weten slepen. De kogel is door de kerk. Dijksma en haar bureaucraten moeten kortom het besluit van 22 april 2013 herzien:

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. a. draagt de staatssecretaris van Economische Zaken op om binnen 12 weken na de verzending van deze tussenuitspraak met inachtneming van hetgeen in deze uitspraak is overwogen het besluit te herstellen door:

i. alsnog, met inachtneming van hetgeen is overwogen onder 6.7 en 6.8, te motiveren dat de ingestelde beperking van de toegang noodzakelijk is voor de bescherming van natuurwaarden in het Natura 2000-gebied Noordzeekustzone,

dan wel het besluit te wijzigen zodat het in overeenstemming is met de in het besluit opgenomen motivering;

ii. alsnog, met inachtneming van hetgeen is overwogen onder 7.3, het besluit in overeenstemming te brengen met de vereiste rechtszekerheid;

b. naar aanleiding hiervan zo nodig het besluit van 22 april 2013, kenmerk 13058223, te heroverwegen, alsmede de Afdeling en de andere partijen de uitkomst mede te delen en een eventueel gewijzigd besluit op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken en mede te delen;

Jammer genoeg nam de RvS niet ons wat mij betreft terechte punt over van onderscheid tussen lichte en zware boomkorvisserij. Ook gaan ze niet mee in mijn punt dat Imares-personeel niet onafhankelijk is, en dat er betere toetsing van echte wetenschappers nodig is: dat vind ik onterecht. Er zijn kortom weer vele kanttekeningen te plaatsen, ik ben het met vele punten niet eens, heb misschien op de zitting enkele punten niet helder genoeg uitgelegd. En het is nog maar een tussenuitspraak. Een Pyrrhus-overwinning. Maar nu even geen gezeur. Wij hebben

 • a. laten zien dat je met hersens, kennis en vechtlust de overheid een tik op de neus kan geven
 • b. laten zien dat wanneer vissers opstaan voor waarheidsvinding en daar ook middelen voor beschikbaar stellen, ze beter af zijn dan wanneer ze nooit nadenken en wat lafjes met groene activisten knuffelen in de hoop op een stille dood met verdoving

We zijn er nog niet, het is een tussenuitspraak. Maar voor je geloofwaardigheid is het toch belangrijk dat de hoogste afdeling in NL je betoog in hoofdlijn onderstreept (net als de StAB), een betoog dat de Climategate.nl-lezer al van haver tot gort kent. Wat een kado, een kroon op ecologisch uitzoekwerk in het Noordzee-dossier van jaren dat nu juridische tanden krijgt. We gaan snel een tandje bij zetten, want ongetwijfeld zal het team rond Ton IJlstra (Ministerie van EZ) een trukendoos openhalen om het gezichtsverlies hier te beperken. Ik verwacht dat ze tot het gaatje gaan.

Door |2014-12-24T16:53:27+00:0024 december 2014|9 Reacties

9 Comments

 1. Paul Hagel 24 december 2014 om 16:10 - Antwoorden

  Hartelijk gefeliciteerd met in ieder geval dit tijdelijk succes! Houd vol bij het vervolg!! De beste wensen daarbij voor het jaar 2015!!!

 2. Groene Rypke de Duurzaamste 24 december 2014 om 16:51 - Antwoorden

  Je omschrijft het goed Paul: dit is de basis voor de overwinning, wanneer we nu doorpakken, dank ook voor je kundige bijstand met Dolf iedere keer. Zonder goede mentoren ben je nergens…

 3. rhenense griek 24 december 2014 om 17:29 - Antwoorden

  Mooi werk daar! En dat we er nog niet zijn, dat zij zo, maar elke reis begint met 1 stap. Goed gedaan en zet hem op!

 4. nils vdf luijt 24 december 2014 om 17:39 - Antwoorden

  Gefeliciteerd Rypke, en alle andere betrokkenen! Jullie hebben laten zien dat als je gezamenlijk als professionals optrekt met “wakkere” vissers je resultaten kan boeken in het voordeel van de gehele visserij.

 5. Turris 24 december 2014 om 17:52 - Antwoorden

  De grootste winst is het verlies van dictator Dijksma en haar duurzaam gesubsidieerde onwetenschappelijke lobby.

 6. Pietje 24 december 2014 om 22:17 - Antwoorden

  Een uitstekend resultaat van vissers die opdracht gaven aan specialisten om hun belangen te behartigen. Misschien dat vissers nu inzien dat hun belangenbehartiging vanuit Visned en Vissersbond volledig heeft gefaald op het dossier Vibeg.

  Als ik de tweets van Ton IJlstra vandaag lees dan kan ik maar één conclusie trekken: wat een walgelijke man. Een klein kind dat niet tegen zijn verlies kan en nu probeert zijn ego te redden.

 7. Theo
  Theo 25 december 2014 om 03:12 - Antwoorden

  Van harte provisiekast!

 8. Wiel 25 december 2014 om 14:39 - Antwoorden

  Proficiat!

Geef een reactie

Solve : *
16 + 9 =


Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK