North_Holland_1st-10th_Century

Ik lees net Michael Pye zijn ‘The Edge of the World’ (zie recensie The Guardian). Zijn boek gaat over de manier waarop de Friezen met handel over zee in de vroege Middeleeuwen een fundament legden voor wat later Het Westen zou gaan heten: de oriëntatie op het Westen en de (Noord)zee. We hebben het dan over de periode voor en aan het begin van de Middeleeuwse Warmteperiode van 800-1200, nadat het Romeinse rijk in de 5de eeuw haar militaire macht verloor. Bij de toenmalige zeespiegelstijgingen en haar stormvloeden (800-1200) ontstonden toen de Waddenzee en Zuiderzee (zie dit mooie historische overzicht van de Zuiderzee/IJsselmeer).

Diverse vloeden sloegen een gat bij Callantsoog in de duinenrij en weekten Texel los. Daarvoor noemden de Friezen het huidige IJsselmeer het Aelmere volgens Pye, en ik dacht meteen: dat moet zijn afgeleid van ‘meer vol paling (Ael)’. Dat blijkt nu ook de moderne opvatting over de betekenis van Almere te zijn, waar men eerder gewoon meende dat het ‘ groot meer’ betekende. Volgens deze wiki-pagina werd Aelmere voor het eerst vermeld in een heiligengeschiedenis over Bonifatius. Urk wordt voor het eerst vermeld in het jaar 1000, liggend in het Almere. Het ontstond door vloed waarbij het van Schokland losraakte.

Romeinse macht keert terug met op Rome gerichte geestelijken
De heidense Friezen sloegen in 754 de Ierse bisschop Bonifatius bij Dokkum dood. De Fries Liudger had later meer succes met bekeren/onderwerpen/pacificeren van heidenen (kies uw variant). In die tijd waren de Friezen belangrijke zeevarende handelaren, die soms redelijk succesvol ook de opkomende Vikingen de kop in sloegen. Of ze gingen zelfs met ze op strooptocht voor Bitches en Blingbling. Uiteindelijk moest het Noordelijk/Heidense machtscomplex- waar de Friezen deel van uitmaakten- het afleggen tegen het nieuwe Romeinse rijk: dat van de kerk-Latijnen onder aanvoering van (de in Rome gekroonde) Karel de Grote, en waarvan Bonifatius een geestelijke representant was. Gewapend met het Christendom kerstenden/onderwierpen ze de heidenen. Als een tweede Romeinse golf, een geestelijke voortzetting van het eerdere militaire Romeinse Rijk.

De monniken en hun kloosters werden de nieuwe centra van waaruit de Romeinse taal en cultuur opnieuw Europa overspoelde. Het jaar Anno Domini, tijd sinds het jaar 0 als geboorte van Christus werd uitgevonden door een op Rome gerichte monnik (+735 in Northumbria Noordoost Engeland): Bede.Alsof God de oude militaire infrastructuur van de Romeinen gebruikte om zijn geloof over Europa uit te rollen. Zelfs onze tijdsrekening, waar we de Juliaanse kalender gebruiken. (onder Julius Caesar) Of alsof de Romeinse macht het nieuwe geloof gebruikte om haar macht nog een millennium te verlengen, waar dat met enkel de botte bijl niet meer lukte. Nu met meer succes. Latijn – dat taaltje van de Romeinen uit Lazio- werd later de taal van de wetenschap en de biologie gebruikt nog steeds Latijnse namen. We geven elkaar een hand, het Romeinse gebaar voor ‘ik ben ongewapend’.  Geschiedenis is leuk als hobby omdat het nu zo relevant is. En je kunt er zo je eigen uitleg aan geven. Al kun je het nog veel beter aan echte experts overlaten als de hier al besproken Ian Morris.

Hoewel Michael Pye er goed aan doet, die donkere periode na 500 wat meer aandacht te geven. En hoewel het leuk is te weten dat Friezen meer deden dan bisschoppen dood slaan. De periode is niet meer dan een kleine hapering in Romeinse macht. Het Westen, dat is Romeins in haar vezels.

De Heidenen winnen uiteindelijk weer
Volgens sommige Romeinen waren de Christenen de schuld van het verval van Rome in de 5de eeuw. Die stad van een miljoen mensen werd begin 5de eeuw door de Gothen geplunderd, en vervolgens duurde het wel 1400 jaar voor je weer een stad van vergelijkbare grootte kreeg. Ik las vorige maand kerkvader Augustinus zijn ‘De Stad van God’ uit die 5de eeuw: een christelijke weerlegging van heidense aantijgingen over christelijke decadentie en verzwakking. Augustinus wordt nog steeds veel gelezen en uitgegeven. Die Romeinen kregen uiteindelijk gelijk, wat het huidige Italie betreft: wat overbleef van het trotse Rome was een stel druktemakende pizzabakkers, maffiosi en voetbalfanaten die bij Lazio Roma met vlaggen zwaaien. Terwijl sommige Noord Italianen zich meer identificeren met de vroegere Gothische/Arische binnenvallers. Ariaanse christenen overigens, die Gothen.

De wereldlijke macht van het geestelijke Romeinse rijk werd al in de 19de eeuw ingeperkt, het grondgebied van de Paus werd gedecimeerd tot dat van het huidige Vaticaan. En hun representant bedankt ons met Pasen voor ‘ de bloemen’ of hij bazelt nu iets geks over het klimaat. Alzheimer is zo’n wrede ziekte.

Strekdam voor landaanwinning op Wad

Strekdam voor landaanwinning op Wad

Dat wat Augustinus en de zijnen in gang zetten als geestelijke voortzetting van het militaire Romeinse rijk, is nu kortom weer ongedaan gemaakt na eeuwen secularisatie: met de atheïstische Franse Revolutie als hardste klap (begin 19de eeuw moesten alle kloosters onder Franse knoet dicht). In die tijd werd de term ‘Medieval’ uitgevonden als associatie met achterlijkheid, omdat men na de ‘Verlichting’ in de waan verkeerde dat de mensheid op een hoger plan was gekomen. Wat vooral in technisch opzicht uit zou komen, zodat we elkaar op industriële wijze konden afmaken in de Eerste Wereld Oorlog, waar de Hutu’s en Tutsi’s het nog Middeleeuws met machetes deden bij Hotel Ruanda.

We zijn nu weer bijna allemaal heidenen die bij nieuwjaarsvuren auto’s in de fik steken, concurrerende stamleden neersteken, andermans bezittingen plunderen als Vikingen, in TV programma’s/media tegen elkaar opscheppen en ego verheerlijken. Wie heeft de grootste knuppel- alsof je de heidense blufsaga’s uit de Edda leest van de Ijslandse Snorri Sturluson. (lees de Edda maar en je snapt wat ik bedoel: wie slaat de meeste vijanden dood, zuipt het meest, wie kan de meeste reuzen, dwergen, goden en zonen van achterneven van achternichten van goden en bijverschijningen van Thor onthouden, geen reet aan om te lezen…)

En wie hier in Friesland de tronies van sommige mensen bekijkt, die denkt: ze zouden het zo weer doen, Bonifatius klop geven.Wat dus opvalt: de geschiedenis is eerder een cyclus dan een opgaande lijn, waarbij de barbaarsheid van de Middeleeuwen in geen enkel opzicht kan tippen aan de bloedigste eeuw van de menselijke geschiedenis: de Twintigste

De (klimaat)geschiedenis is geen opgaande lijn maar cyclisch
 Maar nu terug naar Almere.

Wie treurt over het verdwijnen van de Zuiderzee, ziet dat het IJsselmeer eigenlijk een terugkeer naar de toestand van vroeger was. Toen iedereen nog duurzaam was enzo. Eigenlijk waren de mensen die de inpoldering van de Waddenzee wilden tegenhouden ook a-historisch bezig. De 50 jaar jubilerende Waddenvereniging is dus eigenlijk geen natuurclub, maar A-historisch genootschap. We kunnen ook pleiten voor HERinpoldering om de ecologische schade van de vloeden aan het eind van de Middeleeuwse Warmteperiode- 800 jaar geleden- weer ongedaan te maken. Het zou goede landbouwgrond zijn…

Ook het klimaat vertoont dus eerder cycli dan een opgaande lijn richting kookpunt en Henk Kamp met zijn Energieakkoord als De Verlosser.

Voor Climategate is die Middeleeuwse Warmteperiode extra van belang: wist u dat klimatoloog Hubert Lamb die Middeleeuwse warmteperiode voor het eerst wetenschappelijk beschreef in de jaren ’60, en dat hij later directeur werd van…Climatic Research Unit (CRU) van East Anglia. Dat is het instituut waar de emailhack genaamd Climategate in 2009 plaatsvond, waar ons blogje naar is vernoemd. Een instituut dat zich vooral richtte op klimaatreconstructies met proxies (boomringen, fossiel stuifmeel enz) Lamb verwachtte dat de kleine IJstijd een algehele trend inluidde van afkoeling naar een grotere IJstijd, maar dat CO2-uitstoot van mensen die afkoeling zou uitstellen. Zo krijgt mijn ontplofte-bibliotheek reconstructie van de Westerse geschiedenis toch nog een Climategate-sausje.

Of gaan we nu weer terug? In het Groningse Warfhuizen bewaart het tot Romeins katholieke kluis omgedoopte kerkje nog een botfragment van Bonifatius als relikwie. Dat kerkje bezochten wij zoals hier reeds vermeld op Nieuwjaarsdag. Hoe toevallig. Er leeft een eenzame monnik, een heremiet op ongeveer de zelfde wijze als zijn vroeg Middeleeuwse broeders uit Bonifatius zijn tijd. De schedel van Bonifatius heb ik ook gezien als jochie, die ligt in Fulda.(DE)

Nu de palingstand in het IJsselmeer nog weer opkrikken, en dan noemen we het gewoon weer Aelmere. De Friezen komen in opstand tegen het Haags Klimaatkatholieke juk, jagen Kamp, Nijpels en Winsemius de grens over met hun windmolens. Wat zou er gebeuren als Al Gore Dokkum bezoekt? Ik zag al ‘weg met megaturbines’ -spandoeken bij Dokkum opgesteld.