rokerijen accepteren illegaal gevangen schieraal

rokerijen accepteren illegaal gevangen schieraal

Zonet werd ik gebeld door een klokkenluider binnen de beroepsvisserij, die stelde dat IJsselmeervissers nog steeds tonnen schieraal in de verboden tijd (september-december) aanlanden, en op de zwarte markt verkopen. Schieraal die de rokerijen gewoon accepteren in de gesloten tijd. Met enige regelmaat verschijnen er dan ook berichten van vissers die gesnapt zijn, zoals de vissers van de Hoorn 35, zie bijvoorbeeld dit politiebericht, of de vondst van illegale fuiken waar geen keerwand in zit, bedoeld om schieraal tegen te houden.
Diverse grote visserijbedrijven met fuiken in IJsselmeer en Markermeer zouden met stroperij hun inkomsten opschroeven, waar zij ook al aanspraak maken op compensatiesubsidies. Die subsidies werden in het leven geroepen om bedrijven te compenseren die door sluiting van aalvisserij van september tot december inkomsten zouden verliezen. De fuiken staan het hele jaar in het water. Het tuig waarmee men op wolhandkrab zegt te vissen zou gewoon aalvistuig zijn, waar de uittrekkende schieraal naar binnen zwemt. En als niemand kijkt, landen ze die gewoon aan. Omdat die schieraal veel oplevert op de zwarte markt en de rokerijen ze gewoon accepteren, zou lang niet de uittrek worden gehaald die het Nederlandse Aalherstelplan nastreeft: 40 procent van de uittrek zonder door mensen veroorzaakte mortaliteit.

Het aalherstelplan zou zo een mislukking zijn en de Vissersbond zou zich stil houden.

De reden van dat laatste is financieel. De Vissersbond ving in 2012 bijvoorbeeld 92.217 euro aan PO-IJsselmeer-contributies. De bedrijven die zwart vissen en tegelijk subsidies ontvangen zijn de beste betalers, die lijden het minste onder restricties omdat ze EN subsidies krijgen en tegelijk illegaal inkomsten binnentrekken. Oftewel: de binnenvisserij is eigenlijk maar een crimineel zootje zonder enig ecologisch besef, gericht op korte termijn belangen. En de kleine vissers die wel ecologisch werken gaan kopje onder. Ik berichtte al over de leveranciers van Laaksumer bot, die door overheidsregulering onevenredig werden getroffen. Ze moeten terug naar 8 netten, en konden dan net zo goed ophouden. Zij vissen WEL op de goede manier maar hebben te weinig inkomsten om negatieve ontwikkelingen op te vangen. De genen die zwart vissen en tegelijk subsidies vangen ontspringen de dans.

Aldus de klokkenluider. Eerder berichtte ik al dat de Europese Commissie vernietigend oordeelde over de effectiviteit van de Aalherstelplannen in EU-lidstaten. Nu horen we dat niet alleen uit academische hoek, maar ook uit de praktijk.