Steeds meer nestgelegenheid vogels in gesubsidieerde houtkachels

Silent Spring? Steeds meer bos en nestgelegenheid vogels in gesubsidieerde houtkachels. De gele zijn nieuwe megakachels in wording, de boompjes zijn de leveranciers

Het Burgercomite Eu meldt dat vandaag het debat in de Tweede Kamer plaatsvindt over de overdracht van bevoegdheden van Den Haag naar Brussel. Laat ze direct de perverse prikkels agenderen die het beleid meebrengt om Europa te ‘vergroenen’  (op papier minder CO2 laten uitstoten, zodat milieuclubs blij worden), want deze leiden zonder uitzondering tot ontgroening. Zie het biomassa-beleid: openhaardje doen met subsidie van Henk Kamp en zijn voorgangers. Dat zou ‘duurzaam’ heten, terwijl wij dachten dat ontbossing een milieuprobleem was….

Om de 10-procent ‘duurzame’ energie-doelen in 2010 te halen stookte Nederland al bos uit Amerika bij in de Amercentrale tegen een geschatte 4 miljard euro aan MEP-subsidies. De centrale in Cuijk van Essent werd stilgezet toen de subsidies stopten, maar met de nieuwe subsidieregeling is hij in 2013 weer opgestart. De perverse prikkel van meer subsidies voor houtstook/boskap, en budgetkortingen bij gemeentes en natuurclubs drijft zo massale ontgroening: zie maar in deze blog. Wat wij ‘achteruitgang van biodiversiteit’ noemden, is vooral veroorzaakt door de overexploitatie van gebieden door mensen. Het Energieakkoord wakkert die overexploitatie weer aan. Zoals de Werkgroep Roofvogels al meldde, zijn ook natuurgebieden niet meer veilig.

Omdat in het Energieakkoord de op papier ‘duurzame’ doelen voor de helft uit biomassabijstook moeten komen, sneuvelt steeds meer inlands hout in deze gesubsidieerde kachels.(zie kaartje), waar ook zelfs bos in natuurgebieden al niet meer veilig is. De nieuwe mega-houtkachels draaiend op Nederlands bos schieten als paddestoelen uit de grond, zo kun je zien op deze biomassa-kaart van de Vereniging Inlands Hout. Hier staan al vele honderden mega-houtkachels te branden/snoeivraag te creëren van nestgelegenheid van vogels, insecten, vlinders (biodiversiteit) dankzij het ruimhartige subsidiebeleid van de SDE- en SDE+regelingen. De SDE-regeling is trouwens door Wouter van Dieren met Jan Paul van Soest bedongen bij Van Geel (CDA), zo stelt de oprichter van Milieudefensie in een interview. Van Dieren schept ook op dat hij het realiseren van kernenergie in NL onmogelijk maakte.

Lijk in de kast van de milieubeweging
We hebben dus nog wel Van Dieren, maar de dieren hebben straks geen bos meer, met stilzwijgende goedkeuring van de milieuridders. Bos dat anders bleef staan, verdwijnt in toenemende mate in de gesubsidieerde open haarden van clubs die allemaal beweren dat ze op snoeihout en afvalhout stoken. Ik hoorde van iemand die 200 miljoen euro subsidies kreeg voor zo’n houtkachel, die deels op zogenaamd ‘afvalhout’ uit tropisch regenwoud zou draaien. Wat dat betekent? Waar in bosbouwkundig opzicht laagwaardig hout anders bleef staan/natuurfunctie behield, drijft de biomassasubsidie boseigenaren tot rigoureuzer kap. Alles dat kan branden is oogstbaar of tot houtpellet verwerkbaar, er hangt plots een verdienmodel aan.

Van bosbouw-adviseur Leffert Oldekamp hoorde ik ook dat dankzij de megasubsidies nu goed zaaghout zelfs in de kachel belandt. Vanuit het ministerie babbelt men vervolgens wat over ‘certificering’: het op papier (=ook bos) goed laten lijken van wat een lijk in de kast van de milieubeweging wordt, en sinds de MEP-regeling al is.

Biodiversiteitsbeleid: in de praktijk vernielt de geldzuchtige overheid de meeste bestaande natuur, zoals deze grootschalige arbocide door de Gemeente Friese Meren

Grootschalige arbocide door de Gemeente Friese Meren onder de vlag van ‘onderhoud’. Onderhoutverkoop

Perverse prikkel: vraag schept aanbod, onderhoutverkoop
Ook voor gemeentes die toch al op hun groen wilden bezuinigen, is er plots een perverse prikkel voor meer ‘onderhoud’= massale bomenkap.

Vraag maakt aanbod. Er wordt-omdat er subsidies zijn en vraag ontstaat- ook veel meer ‘onderhoud’ gepleegd in houtopstanden, omdat er plots een verdienmodel ontstaat voor groenvernietiging: dankzij biomassasubsidies. Het ordinair stukzagen van hout en struik-opstanden die anders een ecologische functie vervulden als stedelijk groen. Je ziet dat ook al in mijn gemeente De Friese Meren waar men in en rond Joure als een wilde bomenhater om zich heen zaagt met het excuus van ‘onderhoud’. Als bovenstaande foto ‘onderhoud’ is, wat is sloop danwel?

Het is allemaal hout voor de verkoop zoals je kunt zien. En die verkoop dient om het gat in het gemeentelijk kasboekje te dichten dat ontstond door speculatie op (uitblijvende) waardegroei van bedrijventerrein dankzij de economische recessie. Ook natuurclubs als Natuurmonumentne en Staatsbosbeheer gebruiken ‘biomassa’ zo om het kasboekje op orde te krijgen, nadat Sharon Dijksma het Rijksnatuurbudget halveerde.

De megahoutkachel van Texel Energie – zo’n Duurzame 100 knuffelinstelling- in aanbouw die eerder op schoon aardgas brandde, gaat voortaan op Texels bos branden. Men claimt dat dit gebeurt met ‘afvalhout’. Er komt dus steeds meer afvalhout beschikbaar want die installatie moet toch blijven draaien. De AIVH meldt dat ze ook houtpellets bij stoken. Dat is hout uit boskap, dat met veel energiebijstook tot handzaam brandmateriaal is geperst

De warmte zal door een centrale biomassakachel worden geproduceerd en via buizen naar de 96 woningen worden gebracht. Voorheen vond de verwarming plaats met aardgas.(= werden alleen fossiele bomen en moerasplanten verstookt, niet verse bomen)

Onderhoutverkoop

Onderhoutverkoop

Overheidsbezuiniging + snoeisubsidieprikkel= steeds meer onderhoutverkoop
Een groot deel van Nederlandse gemeentes schrijft rode cijfers, en zoekt naar manieren om dat gat te dichten. Dat zal onder andere gebeuren met groen. Ik krijg het donkerbruine vermoeden dat de massale vernietiging hier in Friesland van duizenden bomen die ik afgelopen jaren gadesloeg nog maar het begin is. Onderhoud komt gemeentes steeds handiger uit voor onderhoutverkoop. Voor centrales die draaien op onderhout. We zien hier een soort bomenhaat, waar ieder takje buiten bestemmingsplan een kus van de kettingzaag krijgt. Voor uw en onze ‘faailichhaait’. Ook zo’n mooi excuus om uit bezuinigingsdrift zoveel mogelijk groen te vernietigen.

Uit Belgie krijgen we overigens de zelfde berichten over een biomassacentrale van Elektrawind. Er is geïnvesteerd in zo’n subsidie-kachel, en omdat het geld is uitgegeven moet deze blijven branden. Tegelijk moeten overheden allen massaal bezuinigen, ze krijgen vanuit het Rijk de opdracht om meer taken uit te voeren met minder budget en vergokten zich massaal op speculatie met bedrijventerreinen. 1+1=2. We zullen de komende jaren zien dat dankzij de ‘vergroening’ van onze energie ons land steeds minder groen zal worden. Dat is een rypothese die op pure logica is gebaseerd en waarneming.

Waarmee we andermaal mijn stelling bevestigen, die ik al in Vrij Nederland ventileerde: de milieubeweging is de grootste milieucriminele organisatie van Nederland. Het was Fossiele Energie dat bij ons mogelijk maakte dat het aandeel bos in Nederland sinds 1800 met een factor 2,5 kon groeien, waar de op biomassa draaiende Middeleeuwse samenleving een bijna volledige ontbossing van Europa dreef. De milieubeweging op de stoel van de Europese overheid drijft ons terug naar de Middeleeuwen. Bedenk dat Milieudefensie in afgelopen decennium vaak tot wel 90 procent op overheidssubsidies draaide in haar jaarbegroting. Het was een aanvullende overheid.

Nu bedekt met allerlei kansen en uitdagingen bedrijfsproza. Zo bewerkt Milieudefensie de Silent Spring, nu ook in de bebouwde kom. Hef die club op, het is een milieucriminele organisatie die enkel averechts heeft gewerkt, een met subsidie op de been gehouden schaduwmacht die ons land de vernieling in hielp.

Vertel mij: is er ook maar iets, enig goeds dat de Klimazi’s van de milieubeweging de laatste 30 jaar tot stand brachten? Een spoor van ecologische en economische vernieling, en dan de handen wassen in onschuld om een nieuwe campagne te starten. Wat rot voor je, als je terugkijkend op je leven zo’n erfenis nalaat.