CVO maakt garnalenvissers tot loonwerkers voor VB en Mattthijs van de Ploeg

Vissersbond en Visned tekenden over de rug van (garnalen)vissers VIBEG- sluiting van de Noordzeekustzone voor visserij. Die zelfde clubs zetten in de Visserijnieuws van deze week opnieuw druk op garnalenvissers om ze terug in hun hok te trekken. Zij zouden voor 15 maart een compromisvoorstel moeten formuleren: om te zorgen dat Postcodeloterij BV en de overheid vissers weer zo aardig vinden dat ze de sector met verdoving slachten ( sanering met vage toezegging subsidies voor het bloeden) in plaats van met een bot mes (koude sanering). Terwijl Wad en Noordzee bulken van de garnalen.

De oproep van Bert Keus cs leunt op de zelfde motivatie waarmee ze eerder VIBEG tekenden: angst voor juridische strijd/ervan uitgaan dat je altijd verliest.(wat onder de visieloze Vissersbond zeker gebeurt) Daarbij verwijst Bert Keus naar rechtszaken die Greenpeace in Duitsland al zou hebben aangespannen om de Waddenzee voor oogst van natuurvoedsel op slot te zetten. Wij gaan nog uitzoeken op welke grond dat is gebeurd.

CVO: Angst als enige raadgever
Met die angst als leidende visie (verkocht als diplomatie) richtten deze clubs 24 december een Cooperatieve Visserij Organisatie op voor garnalenvissers. Die CVO lijfde ook de partijen in als de Zoutkamper garnalenvissers van de PO Roussant. De PO die eerder met enig succes de strijd aanbond samen met het Vergunningenhuis, en waar de Vissersbond zich toen tegen afzette.
Maar ook de garnalenvissers onder de lieve maar even zo bange Barbara H zijn nu geCVOt.

Wij en het Vergunningenhuis voerden met enig succes een zaak tegen VIBEG en de overheid: de Raad van State besliste dat de onderbouwing voor gebiedssluiting als enig paardenmiddel niet deugde. Nadat de StAB al in lijn met mijn betoog vaststelde, dat de onderbouwing niet deugde. Daarom moet het ministerie van Sharon Dijksma voor 15 maart een betere onderbouwing leveren of VIBEG herzien. Een pyrrhus-overwinning, het begin van een kleine kentering. Maar toch een kleine kentering. Geen aanleiding om nu al op te geven.

De mission statement van die nieuwe CVO drijft- ondanks dit begin van een winst- opnieuw op 3 angsten, in plaats van 1 eigen visie, typisch Vissersbond onder de bestuurder met 9 levens. Op basis van het palmares van de Vissersbond- 25 jaar verlies voor bijna 1 miljoen euro overhead per jaar- is die angst voor te stellen:

  1. – we krijgen geen NB-wetvergunning als we niet in de pas van overheid en milieuclubs lopen
  2. – we mogen niet meer aan de markt leveren als we geen MSC-label op onze garnalen laten plakken
  3. we hebben een slecht imago bij het publiek

Capituleren op voorhand
Maar…Alle 3 negativistische aannames – drie brevetten van onvermogen van de eigen belangenbehartiging- staan alles behalve vast. Tenzij je de Vissersbond weer alle macht in handen geeft en je terreinwinst opdoekt zoals nu in de CVO lijkt te gebeuren.

Zo ben ik ZEER benieuwd naar de nieuwe verzinsels van het ministerie van EZ en Imares waarmee ze op 15 maart komen om alsnog een kwart van de kustzone dicht te gooien. De strijd rond VIBEG en vrije visserij is alles behalve al gevoerd, zij is nu pas begonnen.

Al 100 maal schreef ik: handel op basis van een eigen visie op omgang met de natuur, anders schrijven anderen jouw die voor. De Vissersbond/CVO degradeert de garnalenvisserij tot een met subsidies op de been gehouden figurantenclubje. Waarbij garnalenvissers een soort loonwerkers worden in dienst van een handelskartel onder MSC-label. Een kartelclub, gehoorzamend aan de grillen van PostcodeloterijBV

 Terwijl juist nu de tijd rijp is voor een minder slappe opstelling, niet een nog slappere.
De vraag naar vers zeevoedsel neemt enkel toe. En de macht van groene protestclubs neemt enkel af. 
Steeds meer mensen prikken door de leugens van Natuurmonumenten, Waddenvereniging, Greenpeace en Wereld Natuur Fonds, deze politiek en geld gedreven pseudo-natuurbeschermers met een hoger salaris dan Mark Rutte. De clubs tezamen verloren afgelopen jaren al honderdduizenden leden. Met partijen die aantoonbaar LIEGEN kun je geen compromis sluiten, tot ze inbinden en aangeven een betrouwbaarder partner te zijn. Zolang de loterij-miljoenen binnenlopen wanen deze leugenachtige mensen zich onaantastbaar. Dat zullen we nog wel eens zien.

Toen ik nog in Harlingen op school zat, fietste ik dagelijks langs een huis met een bordje van mensen die als ‘heel erg christelijk’ golden:

‘zonder strijd geen overwinning’.

Laat mij liever ‘heel erg christelijk’ zijn dan laf en leugenachtig. Op voorhand capituleren- de strategie van de Vissersbond in afgelopen 25 jaar- is een demonstratie van het gelijk van dat tegeltje.  Je moet met de ambtenarij van Sharon Dijksma door 1 deur kunnen. Die blijven daar in betonnen CAO gegoten tot hun pensioen zitten, ongeacht hun maatschappelijk nut. Maar die kiezen de weg van de minste weerstand. Ben jij die weg, dan walzen ze over jouw heen.