IVN betrapt door het meldpunt klimaatindoctrinatie

IVN betrapt door het meldpunt klimaatindoctrinatie, foute subsidiegedreven club

De KNNV, de antieke en prachtige vereniging voor Veldbiologie geeft als laatste groene club geen opzegneigingen. Ze houden zich ver van het aanprijzen van subsidiepolitiek onder de vlag van natuur, geven consequent goede natuurpublicaties uit, zoals de hier gerecenseerde Vegetatieve Filosofie. Maar tot mijn grote schrik willen ze fuseren met de IVN, een subsidiegedreven club die ‘kinderen wil confronteren met DE klimaatverandering’ (ze politiek indoctrineert).

Terwijl de KNNV altijd met beide biologenbenen in het veld stond. Ze zijn een beetje ‘niet van deze tijd’  en dat is wat mij betreft de beste aanbeveling die je kunt doen. Dit jaar steken ze hun energie in (onder tegels en zagerij verdwijnende) natuur in de bebouwde omgeving, steengoed, praktisch en relevant zoalsde KNNV dat altijd doet.

Geen openlijke steun Energieakkoord
De beste reden om (nog) KNNV-lid te blijven: Ze staan niet op de lijst van subsidie en marketinggedreven ‘natuur- en milieuorganisaties’ die steun verlenen aan het Energieakkoord. Dat is de aanslag op het Nederlandse landschap door de bende va Ed Nijpels,  ex-commissaris van het gefleste Econcern. Het betreft de bijstook van – al dan niet gecertificeerd maar nog steeds – bos in energiecentrales en turbinisering van natuur tegen 50-100 miljard euro subsidies.

De Zoogdiervereniging tekent voor de slachting van vleermuizen, omdat ze zo graag consultingopdrachten wil lospeuteren als ‘gesprekspartner’, terwijl uit Duits onderzoek nu blijkt dat die windturbines zeker een half miljoen vleermuizen PER JAAR uit de lucht meppen in Duitsland alleen, het twaalfvoudige van wat in de grootste winterplek van Europa overwintert. Er is geen enkel bewijs dat het Energieakkoord enig goeds voor de natuur uitricht, er zijn wel karrenvrachten bewijs voor het tegendeel, zoals de KNAW over biomassa bevestigde. En diverse onderzoeken over het ongeschikt maken van habitat voor vogels door windturbines. Die in een overvol land vanzelf op de verkeerde plaats komen.

Dus waarom geldt hier het voorzorgprincipe dan niet, waar natuurclubs als de Waddenvereniging (voor Energieakkoord) bij procedures tegen vissers steeds deze vluchtheuvel innemen?

IVN ging ‘duurzame blabla’ doen vanwege subsidies
Met zorg neem ik daarom kennis van het feit dat ze willen fuseren met IVN, een klimaatgekke club die WEL op de lijst van het Energieakkoord stond. Zij namen onder druk van de overheid duurzame blabla op in hun naam, waar het eerder gewoon Instituut voor Natuurstudie was. De reden voor die keuze is omdat ze anders in subsidie werden gekort door de de grootste vijand van onze natuur, de overheid. Dat stelde hun directrice in het ledenblad.

Erger nog. Ter voorbereiding op de fusie keken KNNV en IVN in de keuken bij de door marketing en geldzucht gecorrumpeerde clubs als  Vogelbescherming om te zien hoe ze qua PR verder willen- door hun ex-directeur Eric Wanders hier op Climategate.nl nog gefileerd.

Ik stuurde daarom de voorzitter Kai Waterreus mijn vragen, en zie de antwoorden graag tegemoet. Krijg ik geen antwoord, dan zeg ik KNNV ook op. Alles voor het geld en ‘draagvlak’; het eigen voorbestaan en overheidsgoedkeuring.

Groene Rypke de Duurzaamste in Natuurmonumenten-gezinde tijden

Groene Rypke de Duurzaamste in Natuurmonumenten-gezinde tijden

Geachte Kai Waterreus

Als lid van de KNNV en recensist van jullie meestal zeer goede natuurpublicaties en boeken geloof ik dat de KNNV nog 1 van de (laatste) natuurorganisaties is die feitelijk en to the point natuuronderzoek en beleving stimuleert. Een reden waarom ik nog lid ben, waar ik eerder al Vogelbescherming en Natuurmonumenten opzegde. Diverse mensen uit mijn kennissenkring, meest ecologen en andere ‘natuurmensen’ zegden daarom al op of uiten zeer scherpe kritiek op de marketing en geldgedreven koers van deze clubs met desinteresse in serieuze wetenschap

Met enige zorg neem ik daarom kennis van jullie ambitie om met IVN te fuseren, een club die gedwongen door haar subsidiegever de overheid ‘duurzaamheid’ (de slecht gedefinieerde en politieke variant) opnam en zo steun geeft aan het Energieakkoord: de verdrievoudiging van megaturbines in natuur en landschap plus de bijstook van bos in energiecentrales, terwijl ook Tjerk Wagenaar van Natuur en Milieu mij desgevraagd schriftelijk toegeeft dat dit geen milieurendement oplevert. Mijn vraag aan u betreft daarmee de borging van onafhankelijkheid en integriteit van de KNNV als organisatie in de toekomst. Zie daarvoor ook mijn gesprek met Eric Wanders, oud directeur van Vogelbescherming

Als ecologisch onderzoeksjournalist die over het Energieakkoord publiceerde in oa het Financieele Dagblad (‘De Vervuiler Wordt Betaald‘ artikel dat de KNAW kritiek op biomassa vorig jaar al opsomde)en vrijwel dagelijks met onze ingenieur Theo Wolters op Climategate.nl over het afwezige milieurendement van het 50-100 miljard euro kostende Energieakkoord. Het verwondert mij dat jullie nu geen krachtiger afstand nemen van het Energieakkoord/energiepolitiek met kapitaaloverdracht van burgers naar een selecte groep multinationals en bedrijven. Er is wel bij windturbines aangetoond dat deze alleen al in Duitsland een half miljoen vleermuizen per jaar doden, en aanvullend risico voor vogels zijn naast vele andere ruimtedruk, er is geen bewijs dat ze enig voordeel voor de natuur bieden

– kan de KNNV mij daarom een berekening van de milieuwinst van dit Energieakkoord overhandigen en het milieurendement van het Energieakkoord onderbouwt en vermeden graden opwarming, ja/nee, en zo nee, waarom heeft de KNNV zich hier dan niet in verdiept als organisatie

-Zie mijn gesprek met Eric Wanders, oud directeur Vogelbescherming die al stelde dat natuurorganisaties niets bij ‘milieu’ en zeker geen klimaatbeleid te zoeken hebben. Hij stelt dat natuurorganisaties hun sommetjes niet (meer) maken.

Wil de KNNV net zo marketinggedreven worden als Vogelbescherming en Natuurmonumenten nu volgens hem zijn geworden, waarbij men nalaat het natuurrendement per euro eerst te toetsen, en waarbij het media/publieks-effect de maatstaf van handelen wordt. Deelt u mijn (en zijn) zorg, ja/nee en zo ja/nee waarom niet wel

hoe verhoudt de groeiende exploitatie van bossen voor bijstook van biomassa- recent door de KNAW nog beoordeeld- zich tot de doelstelling van de KNNV

Ik hoop dat u feitelijk en to the point wilt antwoorden, en geen algemeen geblabla toezendt over ‘de duurzame samenleving en het klimaat’ enz, want ik ben te goed geïnformeerd op dat terrein om hierin meer te zien dan politiek gedreven slap geOH, alleen de Brundtland-definitie biedt hier enige houvast. Tenzij u mij kunt vertellen welk klimaat hier in Nederland ‘hoort’ te zijn, en welk klimaat we via het Energieakkoord weer terug zouden krijgen

Alvast dank

vriendelijke groet

Rypke Zeilmaker

Met de huidige staat van ‘natuur’organisaties heeft de natuur al genoeg vijanden. Liever nog 1 club die bij haar roots blijft. Waar het vroeger interessante Grasduinen tot ‘Roots’ verviel, algemeen verwijfd lijfstijl-geblabla voor Nordic Walkingstellen die lekker twee halen 1 betalen in Fjalraven-kledij gezond doen in de duurzame natuurklimaatdinges. Niet van deze tijd zijn, wat is dat toch iets om te koesteren. Beter jezelf zijn en wat minder populair, dan jezelf corrumperen voor de grootste gemene deler en subsidies.