Natuurontwikkeling 2.0, destroy!

Natuurontwikkeling 2.0!

Opzeggen van Natuurmonumenten is De trend van 2015, dagelijks groeit het tal blije ex-leden. Het Opzeg Promotieteam Natuurmonumenten is vandaag op bezoek in Zuid Holland. Van daar uit deelt Climategate-lezer en ex-Natuurmonumentenlid Bart zijn opzeg-verhaal: nadat Natuurmonumenten duinbossen bij Voorne Putten verwoestte met zwaar wapentuig. Deze natuurverstoring werd mogelijk door een LIFE-subsidie van de EU en provinciale subsidies. Natuurmonumenten eist tegelijk van vissers dat zij de -niet in haar bezit zijnde- Waddenzeebodem met rust moeten laten. Zodat deze zich ‘ongestoord kan ontwikkelen’ (…). Zelf voert de organisatie de houtkap op in haar bossen om haar groeiende overhead te financieren. Deel ook je eigen uniek opzegverhaal met ons!

Dagelijks meer argumenten voor opzeggen Natuurmonumenten
De soms dramatische verhalen van ecologisch getraumatiseerde natuurmensen in hart en nieren, allen ex-Natuurmonumentenleden blijven binnenkomen. Gisteren schreven wij over de verwoesting van weidevogelgebied het Ettelandse Veld voor 8 ton subsidies door Natuurmonumenten, waarover Hans Keuper dagelijks verslag doet op zijn Facebookpagina. Ecoloog Rob Bijlsma berichtte over de verwoesting van bestaande natuur door Natuurmonumenten in Planken Wambuis, ex-medewerkster Maria Quist waarschuwde voor het toetakelen van de Veluwe door Natuurmonumenten.

Op Joop.nl, toch meestal trouwe supporter van de Postcodeloterij-industrie- deed een ex-lid al verslag van de ideologisering van Natuurmonumenten zodat hij na 40 jaar opzegde. Winnaar van de Constantijn Huigens Prijs AL Snijders berichtte over de verwoesting van oude beukenlanen op Landgoed de Velhorst door het ondernemende Natuurmonumenten, zodat ze het hout aan de Chinezen konden verkopen. 

Een bekende wildplukster zegde net al op, een bekende herpetoloog/natuurfotograaf zegde al op nadat Richard Nemeth van de ledenservice van deze entiteit hem glashard voorloog. Ik zelf zegde 4 jaar terug op, na jaren trouw supporter en vrijwilliger voor ze te zijn. Dagelijks blijven de opzeggingen bij Natuurmonumenten binnenkomen. Je kan HIER Natuurmonumenten opzeggen.

Bart: kom er maar in.

Ik heb NM vorig jaar opgezegd.

Ik woon op Voorne Putten en ga al jaren bijna dagelijks met mijn hond wandelen langs het strand of in de duinen. Al in 2011 begon NM aan een groot duin’herstel’project, Dutch Dune Revival, uiteraard gesubsidieerd door Europa.
Tot 2013 kon ik wandelen in een natuurlijk gegroeid en gevarieerd landschap met meidoorn, duindoorn, mispel, vogelkers, berk, en talloze insecten- en vogelsoorten. Tot zoals gezegd op een dag de machines verschenen en het hele duingebied van Voorne kaal schoren tot een desolaat stoppelveld waar al dat rijke leven uit verdwenen was. Behalve de stompzinnige rosse koeien natuurlijk, die het geheel een zekere ‘oorspronkelijkheid’ moeten verlenen. In de woorden van NM (let op de indoctrinatie-kernwoorden; kapitalen door mij): door verstuiving VERJONGEN de duinen weer, worden zij KLIMAATBESTENDIG en krijgen zij een NATUURLIJKER karakter.
Onlangs (een jaar na de grote kaalslag) verschenen de maaimachines opnieuw. Geen sprietje krijgt de kans om op te groeien.
Ik ben geen ecoloog en ik kan de bal volledig misslaan, maar ik kan enkel constateren dat al het leven dat voorheen het duin bevolkte (vooral de ettelijke vogelsoorten en insecten) compleet verdwenen is. Ik wandel nu door een levenloos gebied waar alleen nog eksters en rosse koeien te zien zijn. Misschien was dit de bedoeling, maar ik heb het ongemakkelijk gevoel dat er vooral een heleboel poen verbrand moest worden

RZ14NatuurmonumentenTypisch Natuurmonumenten
Nergens mag de natuur zich van Natuurmonumenten nog ongestoord ontwikkelen. Zodra subsidie vrij komt, draven de loonbedrijven met kettingzagen, shovels en ander wapentuig op om tegen te gaan wat de natuur van nature doet bij gegeven milieucondities. In dit geval beweerde Natuurmonumenten dat er te weinig zout de duinen in waait, teveel stikstof neerslaat en dat er te weinig duinkonijntjes zijn om de duinen open te houden.

Wie bepaalt hier wat ’te veel’ is voor wie? Het is de natuur hier om het even. Natuurmonumenten verzon kortom weer een verhaal om subsidies los te trekken. Daar is Natuurmonumenten WEL goed in, en organisatiemarketing zodat overheden graag subsidies willen geven. Alle ledengelden van ongeveer 17 miljoen euro verdampen volledig aan reclame voor Natuurmonumenten haar vermeende onmisbaarheid (spreekbuis zijn voor Natuurmonumenten). Daardoor geloven mensen die nog lid zijn, dat de half miljoen euro per jaar kostende directie een goed doel is.

Zoals echte wetenschappers als  ecoloog Rob Bijlsma al constateren (mensen die veldwerk doen en daarover publiceren in de primaire literatuur) heerst een volmaakte desinteresse in serieuze wetenschap bij Natuurmonumenten.

Exotische waddenbisons en hekwerk voor de beleefbaarheid van bijziende natuur-gedesinteresseerden

Exotische waddenbisons en hekwerk voor de beleefbaarheid van bijziende natuur-gedesinteresseerden

Op Schiermonnikoog mogen de duinen OOK zich niet ongestoord ontwikkelen van Natuurmonumenten. De marketing- en geldgedreven natuurverbouwers peuterden via de rechter natuurcompensatiegelden bij RWE/Essent los om Schier toe te takelen. Er moet dan zo’n prioritair soortje terugkomen – een duinvlindertje- waarvoor dan alle bestaande natuur moet sneuvelen, prachtige vlierstruiken en duindoornvalleien -een paradijs voor hongerige koperwieken, kramsvogels en andere trekvogels- waar dan met grof zaaggeweld en zware machines en kaal stuifduin voor moet terugkomen. Er komen vervolgens kilometers extra hekwerk in de duinen, zodat de club exotische bisons kan loslaten. Als vervangend duinkonijn.

Tegelijk weigeren ze om de kattenplaag in te dammen, die een kaalslag geeft in het bestand van bodembroedende vogels en jonge konijnen en hazen.

Doe mee en zeg ook op!
Doe ook mee en sluit je aan bij de groeiende club van blije ex-leden, die hun tientjes nu aan betere doelen besteden. Lees hier mijn reeds 9-delige geldmachine Natuurmonumenten-reeks, met argumenten voor opzeggen van Natuurmonumenten. Er zijn veel betere natuurdoelen dan 20-30 miljoen euro PR-zelfbevlekking door Natuurmonumenten per jaar, een half miljoen euro directiesalaris, vals ottergesnotter voor 3 euro per SMS, het vergokken van ledengelden op de beurs, het pronken met andermans resultaten voor eigen fondsenwerving, het opslorpen van ruim 0,6 miljard euro subsidies sinds 2000, steun aan windmolens in de natuur via het Energieakkoord enz enz