Schermafbeelding.

Van een onzer correspondenten.

Het Parool:

‘From the river to the sea’ zorgt voor smet op grootste klimaatmars ooit in Amsterdam. Zo’n 85.000 mensen liepen zondag mee met de klimaatmars in Amsterdam. Nadat bij toespraken op het Museumplein de omstreden leus ‘from the river to the sea’ werd gescandeerd, ging een deel van de bezoekers verontwaardigd naar huis.’

Extinction Rebellion op X:

‘Terwijl de crisis nu is, faalt de politiek om met goede oplossingen te komen. De broodnodige omslag naar een duurzame en rechtvaardige samenleving blijft uit. Daarom gaan wij vandaag de straat op tijdens de mars Voor Klimaat en Rechtvaardigheid.‘

BNNVARA:

‘Met de mars willen actievoerders de politiek dus oproepen om maatregelen te nemen tegen problemen waar Nederland mee te maken krijgt. Ze hebben het over de klimaatcrisis, racisme, biodiversiteitscrisis, armoede en de wooncrisis.’

Volkskrant:

‘Het ene moment stond de vrouw er met een vriendin en met volgens schattingen ruim 70 duizend deelnemers eensgezind voor het podium, in een uitgelaten stemming vanwege de hoge opkomst, en nu klinkt er verdeeldheid. Een deel van de aanwezigen roept ‘Boeoeoe’, anderen scanderen de leus ‘Free Palestine’ en het grootste gedeelte van de aanwezigen lijkt even stil te vallen. ‘Dit is helemaal niet het onderwerp’, zucht haar vriendin met een geërgerde blik. (…) De menigte juicht, veel aanwezigen zijn speciaal voor de jonge Zweedse gekomen. Maar tot de verbazing van velen overhandigt Thunberg haar microfoon meteen aan Shirzad, die haar betoog over de Palestijnse kwestie vervolgt. ‘No climate justice on occupied land’, zegt Thunberg. Een demonstrant in een groene jas wordt het te veel. Woedend stormt hij het podium op. ‘Ik kom hier voor een klimaatdemonstratie, niet voor politiek’, roept hij, voordat hij wordt afgevoerd. En daarna is Thunberg snel uitgepraat.’

FNV:

‘We moeten nu de handen ineenslaan. Het klimaatprobleem staat niet los van de andere crises die in ons land en daarbuiten woekeren. Ze zijn symptomen van een politiek die hebzucht naar macht en geld niet los kan laten, ook al kost het levens. Wij zeggen met deze mars: de tijd van egoïsme is voorbij.’

Jonet.nl:

‘Nadat de radicale klimaatbeweging Extinction Rebellion (XR) vorige maand aankondigde nu ook tegen Israël te zijn, bleek zondag dat meer kopstukken in de klimaatbeweging daarin meegaan. Onder andere de Zweedse activiste Greta Thunberg grossierde in Amsterdam in anti-Israëlgeluid. Het gebeurde op de grote demonstratie voor het klimaat in Amsterdam, die 70.000 tot 85.000 mensen trok. Tijdens de mars door de stad werden anti-Israëlische en antisemitische leuzen geroepen.’

GroenLinks:

‘Als we met zijn allen de straat opgaan, kan de politiek niet meer om ons heen. Dus: help mee om dit de grootste mars ooit te maken!’

Groep kinderartsen NVK:

‘Zo laten we in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november onze stem als zorgprofessional horen en roepen we op om deze onderwerpen nog hoger op de politieke agenda te zetten. Wij denken dat we in onze rol in de kindergeneeskunde bij uitstek een krachtige en geloofwaardige boodschap kunnen uitdragen: er moet sneller gehandeld worden om erger te voorkomen! Wij zijn vertegenwoordigers van de belangen van kinderen, de generatie van de toekomst. Een generatie die nog meer blootgesteld gaat worden aan de negatieve gevolgen van klimaatverandering dan nu.’

AD:

‘De klimaatactiviste werd afgeschermd door mede-demonstranten. ‘Ik heb al heel veel kinderen weggestuurd die selfies met haar wilden maken’, zei een vrouw van de organisatie. Thunberg zingt mee met de leuzen en staat onder een spandoek waarop ‘climate justice’ staat, evenals een Palestijnse vlag met de tekst ‘end colonialism, free Palestine’.

Metro-nieuws:

‘Een van de wetenschappers die meeloopt is Iosifina Foskolou. ‘Door hier als academici te zijn, willen wij mensen laten zien dat de klimaatbeweging zich baseert op een begrip van de klimaatcrisis dat volledig is gebaseerd op wetenschap en feiten.’

Greenpeace:

‘Want, een politiek die winst van bedrijven boven het welzijn van mensen stelt, stort ons ook in sociale onzekerheid. Starters kunnen geen woning meer kopen. De sociale huur is uitgekleed. Grote bezuinigingen in de zorg en het onderwijs zorgen voor wachtrijen en verschraling. De lonen van werknemers blijven achter bij de inflatie. Door onmenselijk beleid slapen vluchtelingen in Ter Apel op straat. De getroffen mensen in Groningen en de ouders in het toeslagenschandaal zijn nog steeds niet gecompenseerd. En ook de natuur is de klos: Stikstof uitgestoten door Tata, Schiphol en de bio-industrie bedreigt kwetsbare natuurgebieden. De lucht is op veel plekken vervuild en in ons oppervlaktewater lozen multinationals hun giftige stoffen.’

***