Klimaatvoorlichting aan kinderen Vogelbescherming

Klimaatvoorlichting aan kinderen Vogelbescherming

Ruud van Beusekom beweerde dankzij Postcodeloterijgelden met Vogelbescherming Nederland dat ‘klimaatverandering de grootste bedreiging voor vogels’ zou zijn. Ze steunden een door HIER gefinancierde klimaatexpositie voor kinderen, waarin jonge vogeltjes sterven door aardopwarming. In de New Yorker beschrijft Jonathan Franzen nog eens waarom dit standpunt corrupt is in het licht van natuurbescherming:

…while peer-reviewed scientific estimates put the annual American death toll of birds from collisions and from outdoor cats at more than three billion, no individual bird death can be definitively attributed to climate change (since local and short-term weather patterns have nonlinear causes). Although you could demonstrably save the lives of the birds now colliding with your windows or being killed by your cats, reducing your carbon footprint even to zero saves nothing.

De New Yorker stelt verder kernachtig in 1 vraag wat het probleem is van natuurclubs die de klimaattrein verkiezen boven effectieve natuurbescherming:

To slow global warming, we could blight every landscape with biofuel crops and wind turbines. But what about wildlife today?

De Britse Vogelbescherming heeft zelfs een windmolen-energiehandeltje RSPB Energy, terwijl onderzoek van de Universiteit van Lund toont hoezeer met name )roof) vogels slachtoffer kunnen zijn van windmolens. Zoals oud-directeur van Vogelbescherming Erik Wanders al stelde heeft de club niets te zoeken bij het Energieakkoord en klimaatbeleid. 

Fred Wouters van Vogelbescherming Nederland dient daarom afstand te nemen van het Energieakkoord. Ookal kreeg hij al 40 miljoen euro Postcodeloterijgeld om zichzelf te corrumperen.

Dankzij klimaatbeleid is vogelleefgebied nu plots brandstof

Dankzij klimaatbeleid is vogelleefgebied nu plots brandstof