Van een onzer correspondenten.

Met andere jonge klimaatactivisten wil rechtenstudent Freek van der Heide worden toegelaten in de rechtszaak die Greenpeace heeft aangespannen tegen de Europese Commissie. Het doel van de jongeren: opkomen voor kernenergie als deel van het klimaatbeleid.

Door Freek van der Heide.

Jaren geleden raakte mijn moeder ervan overtuigd dat kernenergie de oplossing was voor klimaatverandering. Ze mocht erover komen praten op het hoofdkantoor van Greenpeace Nederland. Ik herinner me haar teleurstelling toen ze thuiskwam. Hoeveel feiten en argumenten ze ook gaf, bij Greenpeace stonden ze niet open om iets positiefs te horen over kernenergie.

Ik ging er zelf over lezen. Ik leerde dat een kerncentrale geen CO2 uitstoot en ook geen luchtvervuiling. Kernenergie blijkt veel veiliger dan mensen denken en het hoogradioactief afval is niet alleen heel weinig, je kunt het ook nog eens recyclen.

Nu, jaren later, wil ‘s werelds bekendste milieugroep nog steeds niet luisteren naar het bewijs. Greenpeace begint een rechtszaak tegen de Europese Commissie, die vorig jaar erkende dat kernenergie duurzaam is en helpt tegen klimaatverandering. Dat besluit wil Greenpeace nu via de rechter terugdraaien. Dit is volkomen absurd.

Voor mij en veel van mijn leeftijdgenoten is kernenergie een volkomen vanzelfsprekend deel van de oplossing.

Daarom heb ik, met andere jongeren, de campagne ‘Dear Greenpeace’ gelanceerd. Wij roepen Greenpeace op om het verzet tegen kernenergie te staken…Voor mij en veel van mijn leeftijdgenoten is kernenergie een volkomen vanzelfsprekend deel van de oplossing.

Steeds meer mensen, vooral jongeren, begrijpen dat actiegroepen gewoon niet eerlijk zijn over kernenergie

Om mijn steun voor klimaatactie te betuigen, deed ik in 2021 met tienduizenden mensen mee aan de Klimaatmars in Amsterdam. Ik liep mee met een groep voorstanders van kernenergie. Net als een paar vrienden was ik als ijsbeer verkleed in een opblaasbaar pak. We dansten op de muziek en gingen op de foto met kinderen. We kwamen op het NOS Journaal en NRC Handelsblad schreef een hele reportage over ons en citeerde ons spandoek: ‘Zon+Wind+Kernenergie’. De stemming was prima. Ons clubje trok veel bekijks en we hadden goede gesprekken.

Greenpeace en de andere organisatoren van de Klimaatmars maakten bij hun achterban echter duidelijk dat ze ons er niet echt bij wilden hebben, en tegen het einde van de demonstratie werden we aangevallen. Een paar activisten prikten het ijsbeerpak van mijn vriend lek. Ze schreeuwden dat we hier niets te zoeken hadden en beter konden oprotten.

In Nederland – en ook in andere landen – is er brede maatschappelijke steun voor kernenergie. De achterban van iedere politieke partij telt meer mensen die investeringen in kernenergie steunen dan willen afbouwen. Steeds meer mensen, vooral jongeren, begrijpen dat actiegroepen gewoon niet eerlijk zijn over kernenergie.

Zo doet Greenpeace op de eigen website alsof er in een kerncentrale aan de lopende band kernwapens worden geproduceerd. Bij het ongeval in Fukushima wordt gesproken van een ‘kernexplosie’, maar dan zijn ze toch echt in de war met Hiroshima; bij het kernongeval in Fukushima was de blootstelling aan straling ‘laag of zeer laag’ en ging volgens wetenschappers niemand dood aan straling. En dan de paniek over kernafval. Volgens Greenpeace zou het ‘honderdduizenden jaren levensgevaarlijk’ zijn. Nou, na 500 jaar kan je het veilig in je huis neerzetten.

Een organisatie die zegt zich zorgen te maken om het klimaat, zou een bewezen oplossing moeten ondersteunen, niet tegenwerken.

Gelukkig luisteren steeds meer mensen naar de feiten, en niet naar de verzinsels. De Europese Commissie besloot vorig jaar kernenergie op te nemen in de ‘taxonomie’ van duurzame initiatieven. Dat betekent dat kernenergie, naast andere CO2-vrije energiebronnen zoals wind- en zonne-energie, financiële steun mag krijgen die nodig is om de klimaatdoelstellingen van Europa te halen. De politieke erkenning dat kernenergie een rol heeft in het klimaatbeleid was geweldig nieuws.

Maar bij milieuorganisatie Greenpeace, die zich zo inzet voor het klimaat, gaat het verzet tegen kernenergie gewoon door alsof er geen klimaat- of energiecrisis is. Greenpeace wil de Europese Commissie via de rechter dwingen om deze schone, CO2-vrije energiebron weer uit de investeringslijst te halen…

Freek van der Heide is rechtenstudent in Amsterdam en campagnevoerder van ‘Dear Greenpeace’

Daar moeten ze mee stoppen. Daarom heb ik mij met mijn vrienden aangesloten bij een initiatief van de internationale milieugroep RePlanet. Met hulp van deze organisatie is er een verzoek ingediend bij het Europese Hof om er samen met de Europese Unie voor te zorgen dat Greenpeace ophoudt met dit onverantwoorde gedrag. Wij strijden ervoor dat kernenergie in de politiek – net als in de wetenschap – gewoon wordt geaccepteerd als een manier om klimaatverandering tegen te gaan.

Een organisatie die zegt zich zorgen te maken om het klimaat, zou een bewezen oplossing moeten ondersteunen, niet tegenwerken. Dat is waarom ik het tegen ze opneem.

***

Bron hier.

***