In het 90 hectare grote weidevogelreservaat Skrins dat Natuurmonumeten met winst terugverpacht aan boeren bij het Friese Oosterlittens, stroopte mogelijk 1 vos systematisch alle 250 grutto en kievitnesten af. Dat meldt de Friese Omroep. Per vossenhap gingen zo tientallen euro’s subsidie verloren. Als je naast de vos ook nog koeien zou loslaten in het land, heeft de kievit helemaal geen leven meer. Die zou met continue stress tussen de trappende hoeven door vliegen.

 

De buizerd is zonder een cent subsidie WEL succesvol

De buizerd is zonder een cent subsidie WEL succesvol

Kuddegevoel met Red de Rijke Weide desastreus voor kievit
Campagnebedrijf Vogelbescherming Nederland voert ondertussen met campagnefirma Wereld Natuur Fonds de Campagne Red de Rijke Weide. Met Boer Pelleboer spelen ze in op het ‘boer zoekt vrouw’-kuddegevoel van slecht geinformeerd TV-publiek. Met de romantiek van dansende koeien. Om zo donateurs weer wat euro’s af te troggelen voor de eigen organisatie en LTO van haar imagoprobleem te genezen/ze beschermen weidevogels. (kies de versie die u wilt geloven)

Maar weidevogels kunnen juist de weidegang van koeien als kiespijn missen, daarom zetten weidevogelaars ook NESTBESCHERMERS, want anders stampen die koeien alle legsels plat. Dus in weilanden waar vossen al de legsels opvreten, zouden die kieviten ook nog alle energie besteden aan stress door koeien. Als het aan Vogelbescherming Nederland ligt en LTO dat haar imago wil groen poetsen.

Het dilemma: wie nu nestbeschermers plaatst, weet dat kraaienogen hem volgen, die maken direct de link: aah, voedsel. En de vos volgt ’s nachts het geurspoor van de vogelbeschermer: hap slik!

..inspelen op het kuddegevoel van Marianne Thieme cs

..wie de weidevogels wil redden, spaart ze de stress door koeien in de wei

 

Vogelbescherming/WNF:  ecologische toneelvereniging
Kortom: weer typisch zo’n campagne van Vogelbescherming Nederland, dat net als het Wereld Natuur Fonds een geldgedreven ecologische toneelvereniging werd, die voor de buhne doen alsof ze de natuur helpen. Zie ook mijn interview met hun voormalige directeur Eric Wanders: volgens hem nam de marketingafdeling bij Vogelbescherming de macht over om zo meer miljoenen te kunnen oogsten. Het werd een reclamezuil van de Nationale Postcode Loterij.

Dat klopt: zie hieronder

Vogelbescherming: loterij-reclamezuil

Vogelbescherming: loterij-reclamezuil

Met herbiciden gesteriliseerde agro-grasmat van een melkplasproducent

Met herbiciden gesteriliseerde agro-grasmat van een LTO-melkplasproducent: de boerenvariant op de tegeltuin

Silent Spring in de Friese weiden, de boerenvariant van de tegeltuin
Het heeft ook geen enkele zin, zo’n campagne, zie bovenstaande filmpje: in de resterende weidevogelreservaatjes tussen de levenloze kunstgrasmatten van moderne melkplas-producenten houdt de vos direct huis. Het zijn zogenaamde ecologische vallen. De lapjes grond, tussen de Silent Spring-stijl gesteriliseerde agro-grasmatten trekken de resterende broedparen aan, en daarmee ook de vos. Die vindt hier in het voorjaar tafeltje dekje.

Hier in Friesland moet je echt nog zoeken om de plekken waar grutto’s en kieviten te horen zijn. Vorige week bij Lollum nog een concentratie, tot op 15 mei het maaien massaal losbarst (tot die tijd inhouden levert boeren 340 euro subsidie per hectare)

Screen Shot 2015-04-20 at 14.14.49

In mijn jeugd 25 jaar terug zaten ze nog overal, en was het normaal dat je veldleeuweriken hoorde zingen. Volgens mij kregen boeren toen ook nog geen subsidie om grutto’s te verbouwen. Ze werkten gewoon vrijwillig samen met de Vogelwacht Franeker. Er was nog geen lastenverzwarend mestbeleid, dat ze tot hyperintensivering dwong, geen mestinjectie. Zie bovenstaande afbeelding uit de Natuurbalans 2009 van het PBL

..geen positief verband tussen milieubeleid en agrarische natuur

..geen positief verband tussen milieubeleid en agrarische natuur

Wat zich tegenwoordig ‘boer’ noemt, het gros bestaat uit lompe subsidie-oogstende melkrobots die het land met 40 kilometer per uur afraggen, een soort tegeltuiniers. En maar klagen, ook al zijn boeren de zwaarst gesubsidieerde sector van NL, ze lopen ook allemaal binnen met de pachtsubsidies van zo’n windmolen. Ze voldoen wel aan allerlei milieunormen.

Ooievaar op de loer: De nieuwe weidevogels doen het WEL goed

Ooievaar op de loer: De nieuwe weidevogels doen het WEL goed

 

Vossen bejagen?
Punt van informatie: de huidige directeur van Vogelbescherming Nederland Fred Wouters is fel gekant tegen jacht op vossen. Ook Natuurmonumenten voert campagne tegen de vrije jacht in de nieuwe Wet Natuurbescherming. De eenvoudige boerenjongen van Natuurmonumenten wil nu wraak nemen op de vos, terwijl Natuurmonumenten ondertussen campagne voert tegen jagers: kan Teo Wams (directeur Natuurbeheer, meer salaris dan Mark Rutte) mij verklaren hoe hij dit oplost?

Slachte bij Kiesterzijl: Hier WEMELDE het nog geen 25 jaar terug van kieviten, grutto's en leeuweriken. Nu is het er dood

Slachte bij Kiesterzijl: Hier WEMELDE het nog geen 25 jaar terug van kieviten, grutto’s en leeuweriken. Nu zijn er nog wielrenners

Vossensnackbar
De reservaatjes zijn vossensnackbars, en wie de ene vos afschiet, trekt de volgende ‘floater’ aan, een andere vos op zoek naar territorium. Meer dan wat te roepen over het afschieten van vossen, zodat Natuurmonumenten en subsidieboeren weer subsidies kunnen oogsten met het verbouwen van grutto’s en kieviten, stel je liever de vraag:  wat is de zin van grutto-productiedoelen, van 37 paar per hectare om zo voor subsidies in aanmerking te komen?

RZ15Ganzenbuitendijks (1)

 

  • Naast de vos heb je ook nog ooievaars, buizerds, reigers, kiekendieven, wezels, hermelijnen, zwarte kraaien, meeuwen: moeten die allemaal dood, zodat boeren via gruttoproductie-doelen  subsidie mogen oogsten?

Er is 1 autonome trend van belang: het melkquotum is er af, de vaderlandse melkplasproducenten richten zich nu op de Aziatische markt. Ze steriliseren al hun land tot raaigrasmatten, bij mij rond Langweer zijn van de 20 boeren hooguit 3 met nog enig oog voor de natuur. En ook daar is de wildlife niet beslist beter af, omdat die snippers ook de predatoren trekken. Je moet het niet van de LTO hebben, maar individuele boeren met visie die zich van deze Matrix willen losrukken.

 

..ook dit bloemenland is nu succesvol groen gesteriliseerd voor de melkplasproductie

..ook dit bloemenland is nu succesvol groen gesteriliseerd voor de melkplasproductie

Maar wat nog veel beter is: wees blij met de nieuwe weidevogels die we ervoor in de plaats kregen. Ik zie nu grote zilverreigers, buizerds zweven boven het dorp, de sperwer komt hier op bezoek, en gras-etende vogels als ganzen en zwanen beleven gouden tijden.

De natuur kan prima zonder Vogelbescherming Nederland, Wereld Natuur Fonds en Natuurmonumenten. Al is dat niet de natuur die zij voor ogen hebben. Natuurmonumenten wil subsidienatuur, want hun organisatie is van de inkomsten afhankelijk. Natuur die zichzelf redt is een doorn in het oog van Postcode Loterijgeld gestuttte natuurclubs, die de noodzaak van hun bestaansrecht falsificeert: al proberen ze vaak de ‘successen’ naar zichzelf toe te trekken.

....de havik is veel mooier dan zo'n grutto en heeft geen subsidie nodig

….de havik is veel mooier dan zo’n grutto en heeft geen subsidie nodig