RVO, Rijksdienst voor de Ondergang van Nederland brengt hele economie aan belastinginfuus

RVO, Rijksdienst voor de Ondergang van Nederland brengt hele economie aan belastinginfuus

Sharon Dijksma besteedt – na de halvering van het Rijksbudget sinds Bleker- nog 400 miljoen euro per jaar aan natuur, wat dan als subsidie naar terreinbeherende organisaties (TBO’s) als Natuurmonumenten gaat (jaarlijks tussen 40 en 50 miljoen euro). En waarvan 100 miljoen euro per jaar gaat naar stikstof-gerelateerde maatregelen. Is dat veel?  Landbouw – deels verlieslatende bedrijfsactiviteiten- vangt een veelvoud aan subsidies per jaar.

...voor groen gezwam en andere zaken van onnut

…voor groen gezwam en andere zaken van onnut

Afgelopen jaar vanuit Europa (GLB) liefst 951 miljoen euro, voor een sector die volgens de infographic van Simon Rozendaal (Elsevier) zijn verhaal over de ‘Slimme Boer’ 8,4 miljard euro bijdraagt aan het BBP (van 578 miljard euro), dus 1,4 procent. En dan krijgen ze ongetwijfeld ook nog Rijkssubsidies, zo werd eerder vanuit EZ nog 30 miljoen euro subsidie verdampt voor biologische boerenpromotie.

Biologisch? Eig’nl’k heul logisch, u weet wel.

Bovendien kun je de Ecologische Hoofd Structuur sinds 1990 vooral zien als lucratieve exit-strategie voor verlieslatende boerenbedrijven. Die kwam onder Boer Braks (CDA) tot stand, onder aanmoediging van de Rabobank en hielp de grondprijzen opdrijven. Nog steeds staat 200.000 hectare van de EHS onder een of andere vorm van (gesubsidieerd)boerenbeheer.

En daar krijgen we – via de law of unintended consequences- dan dit onderstaande landschap voor, die gifgroene agrozee-racebaan. Mede gestimuleerd dankzij de grondprijsopdrijving door EHS-uitvoerder Dienst Landelijk Gebied (DLG): die van 2000-2010 de belangrijkste speler op de grondmarkt was: om boeren aan de randen van natuurgebieden de hoofdprijs te geven voor marginale grond.

De lucht krijgt geen subsidie

De (mooie)lucht krijgt geen subsidie

Dus een sector die 1,4 procent bijdraagt aan het BBP draait voor ongeveer 1/8ste op subsidies, die ook gaan naar…grondbezit via Betalingsrechten. Dus boeren worden beloond voor het feit dat ze grond in handen hebben.

Bron visserijincijfers.nl

Bron visserijincijfers.nl

Visserij: rentabiliteit steeds verder onder druk door overheid
De Nederlandse visserij vangt vanuit Europa tot 2020 liefst 180 miljoen euro subsidies, voor een sector die volgens de jaarcijfers van het LEI in 2014 deels verlieslatend was (20 procent van de kotters). Die subsidies moeten dan ook weer naar allerlei ‘vergroening/verduurzaming’, zonder enige toetsing van rentabiliteit. Zie agrimatie.nl: De kottervisserij haalde in 2014 een nettoresultaat van 14 miljoen euro, bruto 221 miljoen euro.

  • Wat verder ook blijkt: al dat boomkor-bashing van Greenpeace en Stichting de Noordzee is zo vreselijk over datum. Nog maar 14 procent van de kottervloot vist met boomkor, dat was in 2008 nog 78 procent. Vissers stappen over op puls, dat deden ze geheel zonder bemoeienis van die groene pestvrouwtjes.

De subsidie gaat dan naar van die nuttige ‘kijk eens wat mijn netje doet’-projectjes van Ursa Major Services BV van Johan Nooitgedagt en Derk Jan Berends waarbij je later niets van de resultaten terug ziet. Hier een netje voor Jan, daar een CO2-sparende motor voor Piet die in de houding springt en ‘duurzaam duurzaam’ roept. Of weer een MSC-trajectje om Stichting de Noordzee te vriend te houden, of klankbordoverlegstructuurkadergroep ‘Samen Verder’ van Flynth, het Visserij-innovatieplatform, Blueportdinges of iets anders van totaal onnut. En nu mogen ook milieuclubs als de Good Fish Foundation uit die visserijsubsidie-ruif mee-eten.

RZ15.Wadden (8)Overigens is die verlieslatendheid bij visserijbedrijven in toenemende mate toe te schrijven aan: averechts overheidsbeleid als de Discardban: lees daarom de Discardguide van de SWNM. De hele sector aan de bedelstaf omdat in onze eco-communistische heilstaat de overheid allerlei ‘groen’ beleid oplegt zonder enige toetsing van rentabiliteit. Beleid dat er is dankzij NGO’s die nooit op resultaat worden afgerekend.

Het is alvast knap, waneer je een sector aan 1 van ’s werelds visrijkste zeeen, de Noordzee zo onder water kan drukken. Leve de overheid! Dat vraagt een apart talent.  De visserij in Nederland is er vooral om de veel grotere visserij-bemoeisector en beleidsbureaucratie drijvend te houden, van die ‘Centre for Marine Policy’-achtige praat- en consultingclubs.

Dus hoe meer subsidies, hoe meer uiting van de greep die de overheid wil krijgen op de sector. En hoe minder rendabel zij wordt.

Europese natuur (en helaas ook milieuclubs) krijgen minder dan 1/100ste van landbouwsteun
Wat komt er vanuit Europa voor de GEHELE EUROPESE natuursector aan LIFE-subsidies beschikbaar tot 2020?

3,4 miljard euro, uitgesmeerd over 6 jaar over hoeveel lidstaten, 25? Dat is minder dan een honderdste van de landbouwsteun uit het GLB.

Gigamolens NO-Polder: 1-2 miljard euro exploitatiesubsidies

Gigamolens NO-Polder: 1-2 miljard euro exploitatiesubsidies

Klimaatsubsidies veel erger
Henk Kamp besteedt 3-4 miljard euro SDE+-subsidies per jaar, uit naam van ‘het milieu’. Het criminele milieu, zal hij bedoelen, de Groene Maffia, Nijpolitaanse praktijken van het tot 2023 liefst 73 miljard euro kostende klimaatsubsidiebeleid van het Energieakkoord.

Natuur duur? Onzin!
Wie het nog eenmaal waagt tegen mij te klagen Natuur?Wat duur! en dat als motivatie aanvoert om tegen Natuurmonumenten, Greenpeace cs in opstand te komen: opgezout. De reden dat we dat doen is

  • a. Er gaat juist veel te WEINIG geld naar natuur, cultuur en beschaving en te veel naar negativiteit: Marokkaanse straatcriminelen en bijstand-Somaliers (ik woonde er in Wageningen boven, de hele nacht quat kauwen en als ratten lopen fokken voor de vermenigvuldiging van probleemgezinnen)
  • Rentabiliteit van natuurbeleid: Dus besteedt je dat weinige geld goed, door het te dumpen in het zwarte gat dat Natuurmonumenten heet met Marc van den Tweel zijn salaris van 187 duizend euro? Of zijn er mensen die met minder meer kunnen bereiken…
  • b. De afwezigheid van iedere resultaatverantwoording van die groene clubs, ze roepen maar wat vanuit hun linksige ideologie en zijn anti-wetenschappelijk. En meestal ook nog arrogant en onsympathiek
  • c. Het feit dat die clubs hun ziel verkochten aan de Groene Maffia en hun politieke ideologie ook willen opleggen aan andermans grondbezit. Terwijl er vele natuurbescherming met veel betere motivatie is, mensen die dat VRIJWILLIG doen in ruil voor een stukje wild, een geraapt eitje, een plantje voor de tuin en ander onschuldigs.
  • Daarom heeft het ook geen enkele zin voor der natuur om met een procedurebeestje als de zwarte zee-eend in de hand, lukraak wat vissers uit de kustzone weg te jagen. Dat doen die natuurclubs enkel om goede sier naar de achterban te maken. 
Jorwerd met 12de eeuwse Redbadkerk: dat voegt karakter en schoonheid toe

Jorwerd met 12de eeuwse Redbadkerk: dat voegt karakter en schoonheid toe, maar onderhoud zit om geld verlegen

Meer geld naar barbarij dan beschaving
Dat is mijn motivatie. Niet van dat asfalt-VVD geOH, of proletenkreten als De Natuah, wat Duah Ooeh Oeh Oeh Oeh! Dat is er voor Nederthalers.

Ik ben geen sectoradvocaat maar wetenschapsjournalist die niet voor de gek gehouden wil worden. Koos voor (natuur)wetenschapsjournalistiek vanuit de hoop dat in deze tak van het menselijk bedrijf -natuurwetenschap- nog enige vorm van vooruitgang is te bespeuren.

En gebruik de botte bijl in strijd voor beschaving tegen een zelfbenoemde elite die vulgair is geworden. Een beschaving, waarvan natuurstudie en bescherming wat mij betreft 1 van de belangrijkste componenten is. De natuur is een plaats waar je de massamens kunt ontvluchten, in contact met het Zijn kan zijn, je mag verwonderen en liefde voor het leven krijgt. Ik haalde als eens Frederik van Eeden aan in Onkruid, 1886:

Wie in de natuur waarlijk kan genieten heeft een schat die hem de diepste ellende niet kan ontrooven

Zo kan ook de visserij bijdragen aan natuurbeleving, zowel via consumptie als via excursies en het netto-plezier van meer mensen vergroten. Als smartengeld voor het vele gezeur dat wij als batterijtjes van het bureaucratisch systeem dagelijks moeten dragen, compensatie van blauwe enveloppen, plastic nepmuziek op de radio en BNR: vergroot je onzin, al die Bullshit.

Waar de oude milieubeweging louter negativiteit, angstzaaierij en geldgraaierij omarmt, onderdeel is van die bureaucratie. Waarom moeten clubs die de schoonheid in stand houden, bijvoorbeeld de Vereniging Oude Friese Kerken de eindjes aan elkaar knopen, terwijl ze veel meer schoonheid bijdragen dan barbaren die hun leegte uiten met straatvandalisme. En waar dan 10 knuffeltrajecten voor bestaan, en waar veelplegers ook allen nog een uitkering trekken.

In een land waar je moreel superieur schijnt te zijn, als je roept dat er nog miljoenen van dat soort mensen bij kunnen. Hoe slecht is al die import voor onze open ruimte en resterende natuur. Hoeveel snelwegen en bebouwing komt er nog bij dankzij links beleid?

Waarom belonen we slecht gedrag?