Heavy Metal mees headbangt mee op Life of Agony

Heavy Metal mees headbangt mee op Life of Agony

Voor sommige mensen is journalistiek het gedachteloos overschrijven wat anderen je voorschrijven. En is dat overgeschrevene gelijk aan ‘wat iedereen zegt/herhaalt’, dan heet dat zelfs met een duur woord ‘objectief’. Vooral wanneer dit binnen de ‘zieke-aarde-door-de mens-verander-je-levensstijl’-doctrine valt. Het failliete neo-Malthusiaanse wereldbeeld van de orthodoxe milieubeweging.

En dan kom je in de column ‘Fotosynthetisch’ van de Bionieuws-hoofdredacteur op het volgende originele plan. Dat hij- met het klimaatvuur in de ogen- werkelijk in alle ernst voorstelt, daarbij leunend op de door alle mediasukkels gepapegaaide IMF-hoax van 4,5 biljoen subsidies voor fossiele brandstof. Het geeft het niveau aan waar academische en beta-geschoolde mensen zich toe kunnen verlagen, wanneer ze in de klimaattunnel zijn beland en geen andere kant uit willen kijken dan De Doelen. Papieren CO2-targets die ten koste van alles gehaald dienen te worden, zonder kosten-baten-analyse of enige gedachte.

Om de verkwistende manier waarmee we nu met energie omgaan te beteugelen, ligt belasten (…)van energie gebruik meer voor de hand

Het staat er echtEn nu vragen wij ons even af:

Zeventig procent van uw energierekening bestaat uit? Belasting

Zeventig procent van wat je bij de pomp betaalt gaat naar? Vadertje Staat

De staat krijgt jaarlijks 35 miljard euro aan energiebelastingen en accijns.

Kortom…wat een innovatief voorstel. Laat biologen vooral onze energiepolitiek uitstippelen. Of nee, schaf die subsidies maar af. In Iran (84 miljard euro) en Venezuela (25 miljard euro), want bij ons zijn die subsidies exact 0,0, dus hoeft onze energierekening niet NOG een keer over de kop. Want dat is wat afgelopen 10 jaar gebeurde, u betaalt nu 100 procent meer wanneer u in een monumentaal pand woont met hoog verbruik.

Het zijn verder de Staat, klimaatfanaten en de milieubeweging die hangen aan het infuus van subsidies uit de fossiele energie (Waddenfonds, aardgasbaten, Bsikgelden). Maar nee, nu ben ik vast niet ‘objectief’ meer, dat dure woord dat de incompetentie van gedachteloos overschrijfjournaille moet verbloemen. Die ‘wat iedereen zegt en ZE zullen het toch wel weten’ verwarren met ‘hoe het echt zit’.

Journaille zonder kloten, het klootjesvolk van de milieubeweging.

De Doelen moeten koste wat kost gehaald worden...

De Doelen moeten koste wat kost gehaald worden…Foto uit Altenburg en Wymenga rapport vogelmeppers Eemshaven (+100 beschermde vogels per turbine per jaar)

We lezen verder de volgende overgepende klimaatbezwering, en dat biologen het politiek neutrale en geheel belangeloze IMF geloven met droge biologen-ogen.

De invoering van zo’n belasting brengt volgens het IMF de CO2-productie met zo’n 20 procent omlaag, en stimuleert bovendien de welvaart. Waar wachten we eigenlijk nog op?

Wanneer we dit vertalen uit het klimaatdoel-Chinees: we moeten de economie via het stukbelasten van energie-intensieve industrie met 20 procent vernielen. En dat- het kapotbelasten van de industrie- is bij gedachtenloze milieugekkies het zelfde als goed voor de welvaart. Want dat zegt het IMF dus dan is het zo. Het Engelse woord voor Maanziek, gekte, is Lunacy.

Een andere juweel van een zin uit de journalistieke school van ‘schrijf gedachteloos over’ tekenenen we op uit de mond van milieubioloog Peter van Bodegom. Een nieuwe Wageningse hoogleraar, die overigens berekende dat ecosystemen op aarde 30 procent MEER CO2 konden opnemen dan het klimaatpanel IPCC aannam (en waarmee het IMF-doel dankzij 1 computerberekening plots al is gehaald):

Bijna het hele landoppervlak staat onder invloed van menselijk handelen (…) Omgekeerd zijn we afhankelijk van de diensten die ecosystemen ons leveren. Willen we een goed functionerende wereld nalaten aan toekomstige generaties, dan moeten we aan de slag (….)

Iemand die hier ook de juweel van een paradox ziet? Hij poneert het onder invloed van de mens staan van het aardse landoppervlak als probleem dat om Van Bodegom vraagt. En beveelt vervolgens aan om die invloed te bestrijden door het onder invloed van de mens staan op te voeren (aan de slag voor toekomstige generaties)

Nog meer Wageningse virtuele wereldverbeteraars dus.