Hans Labohm.

Het zal vele lezers van Climategate.nl bekend zijn dat ik vele jaren heb gepubliceerd op de website van De Dagelijkse Standaard (DDS). Ik was bij de oprichting van DDS een van de eerste auteurs. Ik heb in de loop der jaren misschien wel zo’n duizend stukjes voor deze website geschreven – veel over klimaat, energie en aanverwante zaken. De laatste tijd heb ik daarbij in toenemende mate versterking gekregen van coauteurs die tot een verrijking en verdieping heeft geleid van de behandeling van de materie waaraan mijn blog was gewijd.

Maar, zoals velen zullen hebben gemerkt, heeft DDS de laatste maanden een wat ander profiel ontwikkeld – luchtiger, minder diepgravend en met meer aandacht voor de ‘human interest’. De aandachtsgebieden die ik behandelde en de wijze waarop ik dat deed, pasten minder goed in deze formule. Vandaar dat Joshua Livestro, de directeur van zowel DDS als Jalta, mij heeft verzocht over te stappen naar Jalta, waar ik – zij het minder frequent – mijn publicitaire activiteiten zal voortzetten.

Maar gegeven het daarmee gemoeide belang vergt de berichtgeving over klimaat etc. toch meer frequente aandacht dan binnen de formule van Jalta mogelijk is. Vandaar dat mijn coauteurs en ik bijzonder blij zijn dat wij op meer regelmatige basis bijdragen mogen leveren aan de onvolprezen, meer gespecialiseerde website Climategate.nl..

Hans Labohm

Voor mijn eerdere DDS-bijdragen zie hier.