Help Car-Care-Snow-Stuck

Als klimatoloog is het beter voor de je carrière om met de mainstream ongelijk te hebben dan gelijk te hebben met de klimaatsceptici.

Van tijd tot tijd halen berichten over de komst van een nieuwe kleine ijstijd de MSM (tot dusver niet in Nederland overigens). Deze zijn vaak gebaseerd op nieuw onderzoek dat een grotere invloed toeschrijft aan natuurlijk factoren, zoals de zon en oceaanstromingen. Maar om geen twijfel te zaaien onder het publiek over de aanstaande verschrikkelijke opwarming van de aarde (die maar steeds niet wil komen) en daardoor de politieke steun voor het geldverslindende klimaatbeleid te ondermijnen, worden dit soort berichten meestal vergezeld van een ‘bijsluiter’ die aangeeft dat de verwachte afkoeling slechts van tijdelijke aard is en dat de opwarming daarna met extra kracht terugkomt.

De Duitse klimatoloog Mojib Latif ging daarin wellicht het verst. Vele jaren geleden had hij op een wetenschappelijk congres de uitkomsten van een nieuwe modelstudie gepresenteerd, die een lange periode van afkoeling suggereerden. Waarschijnlijk als gevolg van cognitieve dissonantie van zijn gehoor, heeft deze – toch wel revolutionaire – presentatie verder weinig reuring veroorzaakt.

Latif heeft een lange weg afgelegd. In het verleden verklaarde hij dat wij geen witte winters meer zouden krijgen als gevolg van de opwarming van de aarde. In 2000 rapporteerde ‘Der Spiegel’ het volgende over zijn uitspraken:

Winter ade: Nie wieder Schnee?

In Deutschland gehören klirrend kalte Winter der Vergangenheit an: “Winter mit starkem Frost und viel Schnee wie noch vor zwanzig Jahren wird es in unseren Breiten nicht mehr geben”, sagt der Wissenschaftler Mojib Latif vom Hamburger Max-Planck-Institut für Meteorologie. “Durch den Einfluss des Menschen werden die Temperaturen bei uns mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent noch weiter steigen”, meint Latif. Wegen dieses so genannten Treibhauseffekts wird es in Mittel- und Nordeuropa künftig mehr Westwindlagen geben. Das hätte wiederum regenreiche und noch mildere Winter zur Folge.

Maar deze klimaatnostradamus kreeg geen gelijk. Na voortschrijdend inzicht kwamen Latif et al in 2008 met een nieuwe modelmatige benadering, waarin ook oceanische oscillaties, dus natuurlijke variaties, een rol speelden om de toekomstig ontwikkeling van het klimaat in Europa te voorspellen/projecteren. Toen hij gevraagd werd of hij daarmee klimaatscepticus was geworden, gaf hij een wonderlijk antwoord:

If my name was not Mojib Latif, my name would be global warming. So I really believe in Global Warming.

Het was een antwoord dat men eerder van een sektelid zou verwachten dan van een serieuze, onbevooroordeelde wetenschapper. Wetenschappers ‘geloven’ niet. Zij (proberen te) bewijzen. Maar ja, in de klimatologie gebeuren wel meer vreemde dingen.

Maar nu zijn er dan opnieuw een paar nieuwe artikelen verschenen, waarin ons afkoeling wordt beloofd. Onder de titel, ‘North Atlantic cooling means climate change of a different kind coming?’ schreef Jo Nova:

Is this the way the backdown plays out? The endless warming becomes cooling, and man-made change becomes natural cycles one paper at a time? The press releases still talk of “change”! No mention that natural cycles could have been the cause of past warming, and that skeptics have been saying this for years. …

The press release is below for this tricky paper that doesn’t follow the IPCC plan. In the world of climate news it’s important that the headlines include the words “climate”, “global” and “change” and not the words “cooling”, “natural cycles” or “skeptics might be right”.

Global climate on verge of multi-decadal change

[Science Daily] A new study, by scientists from the University of Southampton and National Oceanography Centre (NOC), implies that the global climate is on the verge of broad-scale change that could last for a number of decades. The change to the new set of climatic conditions is associated with a cooling of the Atlantic, and is likely to bring drier summers in Britain and Ireland, accelerated sea-level rise along the northeast coast of the United States, and drought in the developing countries of the Sahel region.

But global warming is still coming. One day. Sometime.

Aldus het sarcastische commentaar van Jo Nova.

Lees verder hier.

Inmiddels verscheen er weer een nieuw artikel met dezelfde teneur.

Reporting Climate Science berichtte daarover:

Britain could be on the verge of a mini Ice Age as the Sun enters a cooler phase, the Met Office warned yesterday. There is a 15-20 per cent probability that the Sun will return to the extremely low levels of activity last seen during the so-called the Maunder Minimum in the seventeenth century, according to the research published in Nature Communications. This could result in global cooling of, on average, around 0.1 oC, lead author of the research Sarah Ineson told reportingclimatescience.com, although the cooling would not be sufficient to offset the impact of man-made global warming, she added. Regional cooling experienced by Eurasia and parts of North America will be more significant and will average between 0.4 oC and 0.8 oC.

“We have considerable internal variability so this does not mean that every winter in Europe will be much colder but the likelihood of colder winters will be greater,” Ineson explained.

Lees verder hier.

Misschien dat sommige van mijn trouwe lezers zich nog de afkoelingsgetallen herinneren, die in mijn discussie met Bart Strengers in december 2009 voorbij zijn gekomen. Ik verwees toen onder meer naar Loehle. Hem volgend, zouden we dan een temperatuurverlaging van zo’n 0,8 graden C mogen verwachten. Het was een benadering op zijn boerenfluitjes – zeker niet wetenschappelijk. Het is dus niet meer dan een grappig toeval.

Lees verder hier.

Onder de titel, ‘How do we panic about warming during a Maunder-type freeze?’, schreef Jo Nova over deze recentere studie op haar blog:

Is this the way the Great Global Warming Scare fades out? The UK newspapers are full of “Maunder Freeze Coming” as forecast by Ineson et al… Rest assured, the solar-driven-cold is only a local effect, only 0.1 C, and only a vague short 20 to 40 winters to come.

The Sun, which has been ruled out as a major cause of global warming, is still not a cause of global warming — it’s just a minor technical issue called UV from a local star, which will be affecting an ocean current. Then the Big 6.6 degrees of heatstroke will land upon us.

The last big chill was felt hundreds of years ago when Frost Fairs were held on the frozen River Thames. However the Met Office said the new freeze will not be enough to cancel out the effects of global warming.

We’ve seen this all before, but not on this scale. If there was a volatility index — like a VIX for climate-PR –  it would be setting records. The contradictions are head-snapping. Climate Change will shrink bread, make babies small, ruin coffee, and generally cause the extinction of everything, but in the meantime, there’s a Mini-Ice Age in the kitchen that will hit before your 90th Birthday. What to do? Keep sending those cheques for the carbon reduction, and scratch the snow off the solar panel, right?

The forecast cooling is described in ominous, awesome language, but stay calm, it’s only 0.1C of cooling, practically nothing. If an ice-age arrives, the UK Met Office will be lauded as stars, but if winters stay the same, they are still 100% accurate; and don’t change the scoreboard if January heatwaves arrive instead. If the UK gets “weather”, the UK Met Office was “right”.

A few years ago there were endless mild winters on-the-way, now we’re talking of “Frost Fairs” and “Maunder Minimums” but nobody is issuing headlines of “UK MET OFFICE BACKFLIPS”. There’s no admission here that their 95%-certain-models missed this ice age in all 3,000 runs over the last 20 years, or that if the Sun can bring future cold, it might have had a role in past warmth, eh? ….

Lees verder hier.

In het licht van deze nieuwe inzichten is het de vraag hoe men er in zal slagen om de bevolking in de komende decennia in permanente staat van paniek te houden voor de dreigende opwarming van de aarde, als het niet warmer maar kouder wordt. Te oordelen naar de ontwikkeling van de publieke opinie – ondanks overrompelende klimaatpropaganda van een kongsi van kerken, overheden, wetenschap, bedrijfsleven, rechterlijke macht, milieubeweging en media, maken de mensen zich hoe langer hoe minder druk over klimaatverandering – , heeft men daar kennelijk nog geen oplossing voor gevonden.

Jarenlang is het publiek voorgehouden dat er een consensus heerste binnen de klimatologie. Degenen die dat bestreden, werden weggezet als ‘ontkenners’ en dienden – volgens enkele extreme klimaatfanatici – zelfs te worden berecht. Maar in het licht van nieuwe inzichten verschrompelt die vermeende consensus. De mainstream mag nu zijn wonden gaan likken en gaan inventariseren wat voor schade is aangebracht aan de geloofwaardigheid van de klimatologie en die van de wetenschap in het algemeen.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.