Borssele. Foto: Shutterstock.

Van een onzer correspondenten.

De twee nieuwe kerncentrales bij Borssele kunnen al in 2031 klaar zijn. Dat is vier jaar eerder dan waar het kabinet op rekent. Carlo Wolters, directeur van kerncentrale-exploitant EPZ, zegt dat in een vraaggesprek met de PZC.

In december vorig jaar wees het kabinet Borssele aan als voorkeurslocatie voor de komst van twee nieuwe kerncentrales. Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) schreef aan de Tweede Kamer dat ‘op basis van voorlopige inzichten’ de bouw rond 2035 kan zijn afgerond. De kerncentrales krijgen elk een vermogen van 1000 tot 1650 megawatt. Borssele I heeft een vermogen van 500 megawatt.

Wolters:

‘Je kunt heel goed binnen budget en tijd bouwen, als je het project maar heel goed aanpakt en niet te ingewikkeld maakt. Daar zijn voorbeelden genoeg van te vinden in de wereld. Ik krijg heel veel vragen of het wel mogelijk is, maar ik ben er absoluut van overtuigd dat het kan.’

PVDA-GL blokkeert in Zeeland de ontwikkeling van kerncentrales niet, mocht daartoe worden besloten.

In Zeeland denkt PvdA/GL anders over nieuwe kerncentrales dan BBB, SGP, CDA en VVD, maar dat lijkt toch geen breekpunt te zijn, berichtte Omroep Zeeland eerder in maart van dit jaar. Aangezien het een landelijke kwestie betreft volgt de provinciale fractie PvdA/GL naar eigen zeggen de lijn van de PvdA en GroenLinks (geen voorstander kernenergie), maar blokkeert provinciaal de ontwikkeling van kerncentrales niet, mocht daartoe worden besloten. Ook fractievoorzitter Klaver zei bij de start van de campagne van Verenigd Links dat kernenergie geen breekpunt voor een samenwerking in een mogelijk nieuw te vormen kabinet zou zijn.

Deze week zei politiek leider Frans Timmermans (VL) dat kernenergie ‘onhaalbaar en onbetaalbaar’ zou zijn, wat leidde tot veel kritiek.

Het demissionaire kabinet praat momenteel met drie bedrijven over de bouw van nieuwe kerncentrales: het Amerikaanse Westinghouse, het Franse staatsbedrijf EDF en KNHP uit Zuid-Korea. Volgens minister Jetten hebben die partijen allemaal ervaring met het bouwen van een bestaand type kerncentrale. Zij komen volgend jaar zomer met een technische haalbaarheidsstudie.

Wolters is voorstander van het bestellen van bestaande technologie, een zogeheten generatie III+ reactor. Die zijn nog veiliger dan hun voorgangers. Zij worden gebouwd om lang mee te kunnen gaan. Als het kabinet kiest voor een bestaand type moet er tijdens de bouw niet gesleuteld worden aan ontwerp en regelgeving, zegt Wolters. De bouw van de kerncentrale Borssele duurde maar vier jaar.

De EPZ-topman verwacht overigens dat kernenergie in de toekomst niet alleen geproduceerd wordt door twee nieuwe grote centrales in Borssele. Hij voorspelt de bouw van van kleine modulaire reactoren (Small Modular Reactors of SMR’s) bij industrieën, die van fossiele brandstoffen overstappen op elektriciteit. Kleine reactoren zijn volgens hem nodig omdat er nu al krapte is op het volle elektriciteitsnet.

***

Bronnen hier en hier.

***